Abraham ontmoet God en Pepe ontmoet Jezus in dodencel in Siberië

Deze week gaat de les voor de oudste kinderen (groep 6-8) over het bezoek van God aan Abraham (Genesis 18). In deze les vertellen we de kinderen het indrukwekkende getuigenis van de evangelist Pepe.

Getuigenis van een ontmoeting met Jezus

Pepe (de man met bril) is een evangelist die het op zijn hart kreeg om gevangenen in Siberië op te zoeken en hen het evangelie te brengen. Een bepaald hachelijke onderneming. Toen Pepe de eerste keer bij een ter dood veroordeelde werd gelaten, ontmoette hij Dimitri, de jongen op de foto. Dimitri was 24 jaar. Zijn vonnis zou binnen enkele dagen worden voltrokken. Toen Pepe bij hem in de cel was, wist hij geen woord uit te brengen, omdat de ellende van de situatie hem te machtig werd en woorden over het evangelie hier en nu niet op zijn plek leken. Toen ze een paar minuten ongemakkelijk grijnzend tegenover elkaar zaten, begon Dimitri te spreken: ”Weet u dat Jezus voor u aan het kruis is gestorven?” Pepe was perplex. “Dat dit het belangrijkste in het leven is om te weten?” Hoorde hij het goed? Was hij niet gekomen om hem dat te vertellen? Pepe ervoer het alsof Jezus tegenover hem zat en tot hem sprak.

Dimitri vertelde dat hij een bijbeltje had gekregen toen hij in de gevangenis kwam. Hij was erin gaan lezen en had zelf dit geheim ontdekt. Het werd hem duidelijk dat hij dit nieuws wilde delen met iedereen die hij nog zou ontmoeten totdat hij gedood zou worden. De ontmoeting met Dimitri heeft Pepe zo bemoedigd, dat Pepe niet anders meer kon dan doorgaan met deze onderneming.

Wil je meer beelden zien van de reizen van Pepe, bekijk dan deze presentatie. Hij heeft dit werk ca. 5 jaar kunnen doen. Helaas kreeg Pepe sinds 2013 geen visum meer van Rusland om dit werk te doen. De situatie in Russische gevangenissen is erbarmelijk.

Abraham ontmoet JHWH

God verschijnt niet iedere dag aan ons als mens. Wereldwijd kan het wel zijn dat Hij dagelijks verschijnt, dat kunnen wij niet overzien. Uit vele getuigenissen kunnen we opmaken dat Jezus ook fysiek regelmatig verschijnt in deze tijd. Deze week staan we erbij stil dat God – en er wordt algemeen aangenomen dat dit Jezus zou kunnen zijn – op bezoek kwam bij Abraham.

Genesis 18:1-15

1De HEER (=JHWH) verscheen opnieuw aan Abraham, bij de eiken van Mamre. Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent.  2Toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit, naar hen toe. Hij boog diep 3en zei: ‘Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan. 

Dit is letterlijk en figuurlijk een ver-van-ons-bed geschiedenis als we de tekst lezen als het verhaal van Abraham, dat 4000 jaar geleden gebeurd is. Maar als we de tekst koppelen aan Mattheüs 25, dan wordt het verbazingwekkend actueel en dan kunnen we de tekst op een andere manier tot ons hart laten spreken.

Mattheüs 25:34-46

34Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: ‘Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. 35Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, 36ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.’ ……….. 40En de koning zal hun antwoorden: ‘Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.’

Jezus sprak hier niet in een gelijkenis, maar over een tijd die komen gaat. Een bemoediging voor hen die Hem volgen, dat Hij letterlijk en figuurlijk dagelijks met ons is en dat we Hem persoonlijk kunnen voeden, verzorgen en helpen. Is het niet prachtig om te zien? De gelijkenis tussen de twee verhalen is treffend. Abraham die de reizigers niet voorbij laat gaan. Hij is zich bewust van zijn (priesterlijke/koninklijke) taak om te zorgen voor de vreemdeling/de reiziger. Jezus/God wordt getroffen door Abrahams zorg en besluit zijn uitnodiging aan te nemen en om Zijn hart te openen voor Abraham.

Jezus ook vandaag onder ons

Er zijn vele dingen te leren uit dit verhaal. Nu staan we er met de kinderen bij stil dat Jezus ook vandaag onder ons is, maar dat we onze ogen wel open moeten doen. We moeten gaan doen wat Hij ons heeft opgedragen: werken van barmhartigheid doen. En als we dat in volledige afhankelijkheid van Hem doen, dan zal Hij ons kennen en zullen wij ook meer inzicht krijgen in en zicht krijgen op Zijn Koninkrijk. Hij kan ons gaan zegenen met geestelijke gaven (inzicht in Zijn plannen, Hij vertelde Abraham over zijn plannen met Sodom en Gomorra 18:17) en soms ook materiële gaven (bij Abraham en Sara een zoon).

Toepassingsvraag volwassenen

  • Wat kun je leren uit de houding van Abraham?
  • Wat kun je leren uit het getuigenis van Pepe?
  • Hoe kun je Matteüs 25:34-46 je eigen maken?

Les 156 voor de kinderen van groep 6-8

IJsbreker: Uitbeelden van emoties en omstandigheden, waarbij hulp nodig is.
Bijbeltijd (15 minuten): Ze lezen de twee stukken uit de Bijbel en beantwoorden vragen.
Vertegenwoordiger van een stichting uitnodigen: De kinderwerker is vrij om iemand uit te nodigen die in het dorp of de stad mensen helpt.
Verwerking 2: Daarna gaan ze aan de slag om zelf te bedenken hoe zij deze week iets kunnen betekenen voor anderen.
Xpeditie: Wat ze hebben bedacht schrijven ze op hun Xpeditie blad. Dat nemen ze mee naar huis. Volgende week wordt met elkaar geëvalueerd hoe het is gegaan.
Naar de moestuin: (30 minuten)

Wil je les 156 ontvangen, dat kan!

Vul het contactformulier hieronder in en vermeld het lesnummer.
Wil je de methode 8 weken proeven, dat kan, klik hier en registreer.
Wil je ‘proef’lessen ontvangen? vul het contactformulier hieronder in.
Abonneer je op de nieuwsbrief en je blijft op de hoogte van de laatste nieuwtjes over werken met kinderen, blogs, acties. Vul het contactformulier hieronder in en klik nieuwsbrief aan.

Vind meer interessante artikelen in deze lijn:
Abram en Hemelvaart
Pinksteren en de geboorte van Isaak

    * = verplicht veld

    NederlandsEnglish