Link tussen Abram en de periode na Hemelvaart: in spanning uitzien naar de vervulling van de belofte

De verhalen van Abram (hij heette nog geen Abraham) zijn een schaduw voor waar de discipelen op dat moment zelf doorheen gaan. Is dat niet intrigerend? Zouden ze zich er bewust van zijn geweest? Wij verbinden vandaag de periode van Hemelvaart tot Pinksteren met dit verhaal.

Bij de lessen over Genesis volgen we het rooster van de Driejarige Tora Cyclus (meer informatie over de DTC in de brochure Hoofdlijnen van het Lesrooster p. 8-9). Vorige week stond hoofdstuk 13 van Genesis en deze week hoofdstuk 14 op de agenda, samen met Psalm 10 en 11. We leven in de periode van hemelvaart, richting Pinksteren. Een bijzonder onzekere periode voor de discipelen. Zij lazen eens in de drie jaar in de synagoge deze stukken rondom deze periode.

Karaktervorming

Het verhaal gaat vandaag over het uit elkaar gaan van Abram en Lot en aansluitend over de bevrijding van Lot. Deze verhalen gaan over karaktervorming. Ze laten de goede kanten van Abrams karakter zien. Abram heeft een sterk karakter. Eerst kiest hij voor de afzondering in de kale graslanden, terwijl Lot kiest voor een paradijselijke en goddeloze omgeving. Daarna zet Abram zijn leven en het leven van zijn hele stam in om Lot, zijn neef, te redden. Zijn karakter is niet perfect, maar God is daar nog mee aan het werk, zullen we ook volgende week zien. Volgende week zien we dat God heel goed ziet hoe Abram kiest voor het goede en dan volgt een bijzondere ontmoeting tussen Abram en Melchizedek.

De karaktervorming van Abram vindt plaats tijdens een lange periode van wachten op vervulling van zijn diepste wens, een zoon. Tien jaar is hij al in het land van de belofte, maar er is nog geen kind. Hoe verwijst dit verhaal naar Hemelvaart en Pinksteren?

Handelingen 1:4-5

4En terwijl Hij met hen aanzat, gebood Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij (zeide Hij) van Mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze.

De tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren is een tijd van wachten en verwachten. De discipelen kregen de opdracht in Jeruzalem te blijven wat er ook zou gebeuren en te wachten op de vervulling van een belofte. Ze hoefden nog niet naar buiten te treden om te vertellen dat Jezus leefde. We zien vaker dat Jezus de opdracht geeft aan mensen om niet te vertellen wie hen heeft genezen. Vaker wel dan niet! De discipelen hebben dat ook gehoord, anders hadden ze het niet opgeschreven en ze zullen zich er vaak over verbaasd hebben. Want hoe moest de boodschap van Jezus dan bekend worden? Maar ze hadden inmiddels door schade en schande geleerd dat ze exact moesten doen wat Jezus hun vertelde. Ze gingen dus wachten, zonder te weten wat er precies zou gaan gebeuren. Om te wachten heb je karakter nodig.

Wat kunnen wij hier van leren?

Wij kunnen hiervan leren dat we altijd goed moet luisteren naar wat God ons vertelt. Dat we niet aan de haal gaan met de dingen die we zelf denken. Wachten heeft een belangrijke functie.

Het wachten heeft een aantal elementen in zich:

 • Het laat zien dat de discipelen (incl. Petrus) geleerd hebben Hem zonder tegenspraak te gehoorzamen;
 • Tijdens het wachten konden de discipelen worden gevormd en kon er ruimte in hun hoofd en hart ontstaan voor wat er zou gaan komen;
 • Toen het wachten voorbij was en de belofte ingelost werd, waren ze helemaal klaar om te ontvangen wat van God kwam.

Bij Abram zien we hetzelfde gebeuren. Hij krijgt een belofte, maar moet soms ongelofelijk lang wachten voordat God weer spreekt of de belofte vervult.

Genesis 15:5-6

5Toen leidde Hij hem naar buiten, en zeide: “Zie toch op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt;” en Hij zeide tot hem: “Zo zal uw nageslacht zijn.” 6 En hij geloofde in de HERE, en Hij rekende het hem toe als gerechtigheid.

Waar gaat het dan in beide gevallen om? Het gaat erom of wij de Heer geloven en daaraan gekoppeld dat we Hem gehoorzamen. Het een kan niet zonder het ander. En gehoorzamen in dit geval betekende wachten op Gods tijd.

Uitzien naar wat God gaat doen

Abram en de discipelen kregen een belofte en konden alleen maar wachten en geloven dat God die belofte zou vervullen. Omdat zij hun Heer heel goed kenden, konden ze Hem vertrouwen. Ze wisten dat God zich aan Zijn belofte zou gaan houden. In Psalm 11, die deze week gelezen wordt volgens het rooster van de DTC, zien we ook iets terug van vertrouwen in God gekoppeld aan een stuk uitzien naar God.

Psalm 11:7 Want de HERE is rechtvaardig
en Hij heeft gerechtigheid lief;
de oprechten zullen Zijn aangezicht aanschouwen.

In Genesis 15:5 lazen we dat God Abraham zijn geloof hem toerekende als gerechtigheid. Het bijzondere is dat ook wij gerechtvaardigd zijn door het geloof, maar dan het geloof in het offer van Jezus Christus. Het bijzondere is dat we geheel anders in de tijd staan dan Abram en de discipelen, maar dat we verbonden zijn in het geloof enerzijds en uitzien naar de vervulling van de belofte dat Jezus zal terugkomen en heerschappij zal voeren hier op aarde.

Deze week kijken we hoopvol en vol verwachting uit naar volgende week, naar de vervulling van de BELOFTE gedaan aan Abraham en de discipelen. Wat een spanning!

Toepassingsvragen

 • Welke momenten in je leven kun je aanwijzen waar God je bewust heeft laten wachten, zodat je er sterker uit kwam?
 • Wat leer je voor je eigen leven in de keuzes die Abram maakte in deze verhalen?
 • Hoe kun je anderen helpen om te wachten op God?
 • Kun je aanwijzen hoe God aan het werk is met jouw karakter op dit moment?

De les 17 voor de kinderen van groep 3-5

IJsbreker: Jezelf beheersen (10 minuten)
Wie het langst zijn lach kan inhouden.
Behandeling Xpeditie (huiswerk) (5 minuten): Wie in de Bijbel dachten allemaal dat ze sterker en/of belangrijker waren dan de God van Israël? En hoe liep het af?
Bijbeltijd (15 minuten): Vandaag zien we dat het geduld van Abram erg op de proef wordt gesteld. God heeft hem een kind beloofd, maar Abram en Saraï zijn al oud en ze wachten al tien jaar op de vervulling van de belofte. In het wachten blijft Abram vertrouwen op de belofte. Tijdens het wachten zet Abram zijn leven in om Lot te bevrijden uit handen van vier roofzuchtige koningen. Hieruit blijkt dat Abram een bijzonder karakter heeft. We leggen de link naar Hemelvaart en dan vooral naar de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren. Het is een periode van wachten op de vervulling van de belofte, die Jezus aan hen heeft gedaan. Het is belangrijk om tijdens het wachten afgestemd te blijven op God.
Verwerking 2 (5 minuten): Nogmaals jezelf beheersen en dan vertellen over de Hebreeuwse betekenis van wachten.
Naar de moestuin: (30 minuten) Bonen leggen.
Geestelijke link. We hebben tot IJsheiligen (15-16 mei) moeten wachten voordat we de bonen konden leggen. Je moet ze niet eerder dan die tijd, anders heb je kans op nachtvorst en daar kunnen ze niet tegen.

Wil je les 17 ontvangen, dat kan!

Vul het contactformulier hieronder in en vermeld het lesnummer.
Wil je de methode 8 weken proeven, dat kan, klik hier en registreer.
Wil je ‘proef’lessen ontvangen? vul het contactformulier hieronder in.
Abonneer je op de nieuwsbrief en je blijft op de hoogte van de laatste nieuwtjes over werken met kinderen, blogs, acties. Vul het contactformulier hieronder in en klik nieuwsbrief aan.

  * = verplicht veld
  NederlandsEnglish