Praten over emoties met kinderen

Afgelopen zondag de tweede les over de vier verbrokenheden – Innerlijk verbonden’ aan onze kindergroep Chananja (groep 6-8). Dit ging over de breuk die er is tussen ons hoofd en ons hart. Soms worstelen we met allerlei emoties die in ons hart spelen, waar we met ons hoofd niet bij kunnen. Ze hebben veel effect op ons handelen.Deze week kreeg ik een nieuwsbrief van de hulporganisatie Tear. Wat zij schrijven raakte mij. Waarom, dat vertel ik zo. Zij laten zien hoe ze niet alleen (nood)hulp verlenen, maar ook herstel van relaties bevordert in hun projecten. Zij bieden de mensen hulp aan bij herstel van vier verbrokenheden: bij onszelf, met anderen, met de natuur en met God.

De innerlijke verbrokenheid geïllustreerd: Jochem (10 jaar)

We behandelde het verhaal van Jochem, een jongetje van 10. Jochem barstte soms zomaar in tranen uit, zonder dat daar een aanleiding voor was. Dan ineens moest hij denken aan Flappie, zijn konijn die doodgegaan was toen hij 3 jaar was. Zijn ouders wisten wel dat Jochem nog steeds verdriet had over Flappie, daarom hadden ze nieuwe vriendjes voor Jochem gekocht, zodat hij zijn verdriet zou kunnen verwerken. Eerst een puppy, toen een kuiken, daarna een veulen en uiteindelijk een heel schattig biggetje. Maar Jochem durfde niet van ze te gaan houden en Jochem zijn verdriet bleef af en toe de kop opsteken.

De kinderen waren erg geraakt door het verdriet van Jochem. Velen voelden de pijn in hun eigen hart van een verloren dierbare.

Kinderen ontdekken hoe herstel mogelijk is

Tijdens de les ontdekken de kinderen dat God weet hoe wij in elkaar zitten. Hij afweet van ons probleem. En dat Hij er ook een oplossing voor heeft. Wie anders zou je zeggen? Ze ontdekken dat de Bijbel spreekt over het verstand en het hart. Dat er een duidelijk verschil is in functie als het gaat om geloven. Het hart gaat voorop als het gaat om geloven.

37 Hij (Jezus) antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. 

Matteüs 22:37

En als het gaat om herstel van de innerlijke relatie, dan pakt God als eerste het hart aan, waarna het denken ook veranderd kan worden.

De kinderen wilden wel weten hoe Jochem nu van het verdriet en de pijn in zijn hart zou afkomen.

Jochem innerlijk genezen

Innerlijke genezing

Toen Jochem naar de kinderclub ging vertelde de leiding dat je alles waar je je zorgen over maakt of waar je verdrietig over bent op God mag werpen. Dat Hij je pijn en zorgen op zich wil nemen. Dat had Jochem nog nooit gehoord. En hij moest gelijk denken aan zijn verdriet en pijn over Flappie. Hij kon dat verdriet niet zelf meer dragen. Toen hij thuis was, ging hij bidden en vertelde aan de Here God over Flappie. Op dat moment voelde hij dat zijn hart lichter werd. God troostte hem met Zijn heilige Geest. Het verdriet en de pijn nam Hijzelf op zich en de liefde voor Flappie die bleef in Jochem zijn hart. Vanaf dat moment kon Jochem ook met volle teugen genieten van al zijn dierenvriendjes. Want hij was niet meer bang om hen te verliezen, net als Flappie.

Oefenen met emoties

Oefenen met emoties

We laat de kinderen aan de hand van visualisatie ontdekken dat het brein bij bepaalde gebeurtenissen kleuren opslaat. Dat is voor ieder mens anders. Wat voor ieder mens geldt echter is dat zwart overwegend bij trieste en moeilijke situaties hoort en dat wit en fel geel bij blijde gevoelens past. De Here Jezus is niet voor niets het licht van de wereld en satan de vorst van de duisternis. De kinderen ontdekken dat wanneer we Jezus toelaten in onze moeilijke momenten, Zijn licht de duisternis in ons hart laat verdwijnen. Hij is onze grote Zielverzorger.

Lessenserie vier verbrokenheden

Vier verbrokenheden
Vier verbrokenheden door zondeval

De vier lessen over de vier verbrokenheden maken onderdeel uit van 10 lessen over de Schepping tot en met Pasen. Zou je meer willen weten over deze lessen of ze willen bestellen kies dan in het het contactformulier hieronder voor: Lespakket Genesis en Pasen – groep 6-8 – 10 lessen – € 100

Lees het artikel van Tear.

Reageer

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>