God houdt optimaal rekening met hoe wij leren

Vertel je kinderen een verhaal dan kunnen ze daarvan 10% onthouden. Laat je ze zelf een verhaal uitspelen, dan kunnen ze tot 40% van het verhaal onthouden. Uit onderzoek blijkt dat wanneer kinderen/mensen hun hele lichaam en verschillende zintuigen gebruiken ze tot vier keer meer onthouden. Hieronder werken we uit waardoor dit komt en laten zien dat God in Zijn Woord optimaal rekening heeft gehouden met hoe wij optimaal leren.

Er zijn een aantal redenen waarom het geheugen beter werkt wanneer meerdere zintuigen worden aangesproken in een les. Hieronder werken we er drie kort uit.

1. De opbouw van ons brein: Logische en creatieve kant

Opbouw hersenen logica en creatieve kant
Hersenen vanboven bekeken, links logica/weten, rechts creatief/gevoel

In de hersenen worden functies op bepaalde plekken van het brein uitgevoerd.
De linkerkant is de weetkant van onze hersenen. Deze werkt op een logische manier, zoals een computer. Deze kant is belangrijk om dingen te begrijpen en in perspectief te zetten.
Zo is de rechterkant van de hersenen de creatieve kant, die werkt in beelden, gevoelens en ideeën.

De aansturing van spieren, reuk, kijken etc, maakt gebruik van een aantal onderdelen van de hersenen. Het is niet zo dat als je een taal leert, dat je alleen de logische kant aanspreekt. Je zult bij woorden ook emoties en associaties uit de rechterkant inzetten om te leren.

Uit onderzoek blijkt dat, wanneer je creativiteit, taal en lichaam combineert, je optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden van het brein. Hierdoor komt de inhoud van de les makkelijker binnen en de kennis gaat als vanzelf naar het langetermijngeheugen.

2. Je leert beter wanneer je gemotiveerd wordt

Een voor de hand liggende reden om wel of geen informatie op te nemen is de mate van motivatie die je hebt. Jongens en meisjes worden door de bank genomen door verschillende factoren gemotiveerd. Zo worden jongens (80% van hen) sterk gemotiveerd door competitie en meisjes (80%) door creatieve werkvormen. Dit wil niet zeggen dat meisjes niet gemotiveerd worden door competitie en jongens niet door een creatieve werkvorm.
Andere factoren die de motivatie om te leren verhogen zijn:

 1. De houding van de docent naar de leerlingen: Wees positief verwachtingsvol over je leerlingen. Het is bewezen dat leerlingen beter presteren als een docent er vanuitgaat dat hij allemaal tienen in de klas heeft en zo met ze omgaat.
 2. Bieden van praktijkervaringen: ga rondom de kerk vuil rapen als je het hebt over verantwoordelijkheid nemen voor de schepping.
 3. Geef keuze vrijheid: Geef uitdagingen op verschillende niveau’s in verwerkingen.
 4. Geef ruimte om op hun eigen wijze deel te nemen: Bied jongens ruimte om te bewegen tijdens een verhaal. Zet tafels aan de kant en ga zitten of liggen op de grond.
 5. Zorg voor verbinding: zorg dat je de kinderen kent en een relatie met ze opbouwt rondom de lessen.
 6. Stimuleer een groei mindset: Verzin leuke en creatieve manieren om Bijbelse principes te leren. Voorbeelden hiervan zijn: rechtvaardigheid, liefde, vergeving, vriendschap, relatie, een plan voor je leven, omgaan met middelen. Of belangrijke gebeurtenissen uit de Bijbel, zoals de feesten Pasen, Pinksteren en Loofhutten. Vier de feesten als oogstfeesten en verbindt de feestvreugde met de diepe geestelijke lessen.
 7. Laat ze ervaren dat ze groeien: Bouw in je programma groeistappen in, certificaten die ze kunnen verdienen als ze bepaalde lessen hebben gevolgd. Laat zien waar ze waren en wat ze nu weten en of kunnen. Geef ze verantwoordelijkheid in de kinderdiensten en of erediensten.
 8. Leer de dromen en interesses van de kinderen kennen: Organiseer af en toe een voetbalwedstrijd of een meidenmiddag.

Waar het om gaat is dat je de les zo opbouwt dat er voor ieder type kind, jongen/meisje, dromer of wetenschapper er iets te beleven is. Door de lessen (gedeeltelijk) in spel en in creatieve verwerkingsvormen aan te bieden worden lessen tof in plaats van saai. Meer hierover kun je lezen in de volgende blog>>>

3. Beter leren door congruentie (= overeenstemming tussen denken, voelen en spreken)

Uit recent onderzoek blijkt dat de hersenen informatie die aansluit bij wat we al weten (congruente informatie) op een andere manier verwerken dan informatie die geheel nieuw voor ons is (incongruente informatie).

Voorbeelden

 • Wanneer de Bijbelse boodschap bijvoorbeeld gekoppeld wordt aan een spel of creatieve verwerkingsvorm waar het kind bekend mee is, wordt die informatie gemakkelijk opgeslagen in het lange termijngeheugen.
  Bijvoorbeeld het spel tikkertje met een bevrijder. De bevrijder is dan de Here Jezus bijvoorbeeld. Wanneer je dan later in het verhaal vertelt dat de Here Jezus gekomen is om mensen te bevrijden van lasten, dan kunnen kinderen zich dit aspect van de Here Jezus veel beter indenken en herinneren.
 • Of denk aan eten en kleuren combineren met het verhaal. Een bekend voorbeeld daarvan is het Paasverhaal met smarties vertellen.
  Het vieren van de Pesach maaltijd met al zijn verschillende smaken is ook bijzonder krachtig.

Leerlijn om congruentie te bevorderen

Een andere manier om congruentie in de lessen in te bouwen is door de kennis geleidelijk uit te breiden. Dit kun je doen door het volgen van een leerlijn en zo de kennis van kinderen stukje voor stukje uit te breiden.

God heeft in de Bijbel rekening gehouden met hoe wij leren

Deze kennis geeft handvatten om de lessen zo vorm te geven dat de boodschap van de Bijbel beter binnenkomt bij de kinderen. Het mooiste is dat God in Zijn Woord 100% rekening heeft gehouden met de manier hoe wij het meest effectief leren. Met gebruik van al onze zintuigen. Kijk maar even mee:
1. Hij heeft in de schepping orde aangebracht, zoals de feest en rustdag (Sabbat), zodat we stil zouden staan bij Hem. Hij geeft ons lichaam iedere week rust, een feestmaaltijd, tijd voor relatie met God en mensen om ons heen en tijd voor studie.
2. Hij heeft sterren en de maan gegeven, zodat we op gezette tijden feestdagen zouden vieren, zodat we dicht bij Hem blijven. Wederom inzet van al onze zintuigen: De Israëlieten mochten op reis naar Jeruzalem, feestvieren met eten en drinken, in gemeenschap Hem aanbidden in de tempel, etc.
3. Hij heeft oogstfeesten gekoppeld aan Zijn feesten: Pesach, Wekenfeest, Loofhuttenfeest. Hoe gemakkelijk had Hij er voor kunnen kiezen om dit niet te doen!
4. Hij heeft Leefregels gegeven voor het praktische leven van iedere dag, zodat we iedere dag zouden weten dat Hij er is. We mogen omzien naar armen, rechtvaardig leven, zorgen voor de schepping, etc.
5. God navolgen is allereerst gaan doen wat Hij ons heeft geleerd en daarna gaan we vanzelf geloven, want we gaan zien hoe Hij werkt in ons en de schepping om ons heen.

De lessen van Er op uit! zijn op het Bijbelse voorbeeld gestoeld

De lessen van Er op uit! zijn zo opgebouwd dat ze zoveel mogelijk van deze elementen integreren. Iedere les begint met een spel waarin een competitief en samenwerkingselement zit, gecombineerd met beweging en een kenniscomponent. Daarna komt de Bijbeltijd. Er wordt afgesloten met een creatieve verwerking. Daarbij gaan de kinderen in de lessen praktisch aan de slag met wat de Bijbel hen leert.

De lessen gaan op een chronologische wijze door de Bijbel, waardoor de kinderen stukje bij beetje het hele verhaal van de Bijbel gaan snappen.

Onderzoek de homepage hoe we de kinderen meenemen in ontdekkend leren. Kijk bij foto carousel en de praktijk video.

Schrijf je hieronder in voor de nieuwsbrief of geef aan dat je een presentatie wilt.

  Nederlands Nederlands English English