Nieuws | nieuwsbrief | persbericht

05-11-2020 | Maak kennis met scheppingslessen

Het getuigenis van de schepping over onze Schepper is enorm krachtig. Helaas heeft de boze de laatste 100 jaar veel stof doen opwaaien om Gods Intellectueel Eigendom te verdoezelen. Wetenschap Gelukkig zijn er veel christelijke wetenschappers die ons haarfijn kunnen uitleggen, hoe we kunnen zien, dat theorieën over evolutie, Big bang, neveltheorieën, verre van compleet… Lees verder »

26-10-2020 | Artikel in Israël en de Kerk van Christenen voor Israël

Voor het blad Israël en de kerk, dat wordt uitgegeven door Christenen voor Israël, heeft Er op uit! een artikel geschreven over het belang van onderwijs over het Joodse volk. Op pagina 44 tot en met 49 kun je het ingezonden artikel terugvinden.Klik hier om het artikel te bekijken of te downloaden. Een abonnement op… Lees verder »

14-09-2020 | Materiaal voor week van de opvoeding

In samenwerking met MissieNederland, heeft Er op uit! materiaal ontwikkeld voor de week van de opvoeding. Er is gratis materiaal voor ouders en kerken beschikbaar. Klik hieronder naar de pagina om het te downloaden

14-09-2020 | Lessen voor Israëlzondag

In samenwerking met Christenen voor Isaël zijn lessen gemaakt voor de Israëlzondag van 4 oktober. Ze zijn gratis beschikbaar. Voor het kindermoment in de dienst én de kindernevendienst bieden we materialen voor verschillende leeftijden rond het thema ‘Op het Leven!’ Oftewel ‘l’Chaim!’. Voor de jongste en middengroep staat het materiaal in het teken van het… Lees verder »

04-10-2019 | Groenekerken toolkit beveelt moestuinlespakket van Er op uit! aan

Groene kerken willen bewust ‘leren’ omgaan met Gods schepping. Het is belangrijk de kinderen in dit proces mee te nemen. Een ultieme manier daarvoor is hen zelf groenten te laten verbouwen in een moestuin. Naast het aspect duurzaamheid zijn er vele voordelen aan deze vorm van praktijkgericht onderwijs. Lees hier meer over >>> De moestuinlessen… Lees verder »

02-05-2019 | Kinderwerkmethode Er op uit! is een doe-methode voor kerken

Kinderwerkmethode Er op uit! zag in 2014 het levenslicht. Projectleider Ronald Blonk startte het initiatief omdat er in de bestaande kerken weinig onderwijs is op twee gebieden: zorg voor de arme, de vreemdeling en de schepping en het Joodse volk. Deze thema’s worden nadrukkelijk behandeld in de op de praktijkgerichte online zondagsschool methode. Verschillende verwerkingen… Lees verder »

31-01-2019 | Sneak preview lessen VIEREN & downloads

     De kracht van VIEREN Deze lessenserie ontdekken de kinderen hoe het vieren van Gods feesten hen kracht kan geven. De kinderen ontdekken dat de Here Jezus zelf vurig verlangde om de Pesach maaltijd met Zijn discipelen te vieren, zodat Hij gesterkt door de viering de lijdensweg kon gaan. Tijdens de Pesach maaltijd stelde… Lees verder »

21-11-2018 | Kinderen gaan met het geloof aan de slag

Als kinderen niet van jongs af aan leren het geloof in praktijk te brengen, zal hun levensstijl weinig verschillen van die van niet-christenen. Dat stelt Ronald Blonk van kinderwerkorganisatie ‘Er op uit!’, die daarom een nieuwe kinderwerkmethode ontwikkelde. “Kinderen leren hiermee handen en voeten te geven aan hun geloof.” Wat doet ‘Er op uit!’ wat… Lees verder »

15-11-2018 | Gender neutraliteit is aanval op het beeld van God

Wat zijn de wapens van christenen tegen gender neutraliteit Auteur: Ronald Blonk, initiatiefnemer van kinderwerkmethode Er op uit! Een hoofditem in het Acht Uur Journaal van dinsdag 13 november was gewijd aan het feit dat draagmoeders vanaf nu in Nederland ook ei-cellen van andere moeders ingebracht mogen krijgen. Het werd in beeld gebracht door een… Lees verder »

09-11-2018 | Etnische prof:lering: hoe je als christen verschil kunt maken

Wat kunnen we leren van de ontmoeting met de Samaritaanse vrouw Auteur: Ronald Blonk, initiatiefnemer van kinderwerkmethode Er op uit! Vanmorgen hoorde ik op Radio 1 een discussie over de heftige gevolgen van etnische profilering in onze maatschappij. Etnische profilering wordt toegepast door de politie om op basis van kenmerken van mensen daders van misdrijven… Lees verder »