Nieuws | nieuwsbrief | persbericht | Tips voor kinderwerk

11-02-2020 | Kinderen die gemotiveerd zijn leren tien keer meer – acht factoren – Tips voor kinderwerk

Als een kind gemotiveerd is om naar de kinderdienst te gaan, dan leert hij of zij tien keer meer. Vertel een jongen dat we een wedstrijdje gaan doen, dan heb je gelijk zijn aandacht. Ga je dat ook daadwerkelijk doen, dan heb je geen kind aan hem tijdens de kinderdienst. Hoe kun je kinderen gemotiveerd… Lees verder »

11-02-2020 | Deel 1: Kinderen leren vier keer meer wanneer alle zintuigen worden ingezet – Tips voor kinderwerk

Vertel je kinderen een verhaal dan kunnen ze daarvan 10% onthouden. Laat je ze zelf een verhaal uitspelen, dan kunnen ze tot 40% van het verhaal onthouden. Uit onderzoek blijkt dat wanneer kinderen/mensen hun hele lichaam en verschillende zintuigen gebruiken ze tot vier keer meer onthouden. Hoe komt dit? Wij gaan de komende tijd stap… Lees verder »

08-10-2019 | Jongens motiveren tijdens de kinderdienst – Tips voor kinderwerk

twee jongens worden terecht gewezen door hun moeder

Bovenstaande foto spreekt boekdelen. Het priemende vingertje en de houding van de jongens laten zien dat er een vermaning aan komt. Ze zijn grensoverschrijdend bezig geweest. Bij jongens komt dat vaker voor dan bij meisjes. Jongens zijn fysiek en dagen elkaar uit. We vinden dit gedrag vaak ongewenst en willen dit veranderen, zodat er weer… Lees verder »

09-09-2019 | Moestuinieren stimuleert ‘gezonde’ keuzes – tips kinderdienst

In de vorige nieuwsbrief hebben we stilgestaan bij spelend leren. Daarin kwam naar voren dat wanneer meerdere zintuigen worden geactiveerd we tot vier keer beter informatie onthouden. Vanuit die wetenschap past moestuinieren zeer goed als onderwijsvorm en heeft het nog een aantal andere belangrijke PLUSSEN. De moestuin is naast een geestelijke leermeester ook goed voor de gezondheid!… Lees verder »

05-06-2019 | Kinderwerkster Marleen Post over werken met Er op uit!

Marleen doet meer dan 25 jaar kinderwerk en werkt 3 jaar met de Er op uit! methode. Zij vertelt wat haar ervaringen zijn.
“Dit is voor mij de eerste methode die kinderen helpt om een rol te hebben in familie van God.”

02-05-2019 | Kinderwerkmethode Er op uit! is een doe-methode voor kerken

Kinderwerkmethode Er op uit! zag in 2014 het levenslicht. Projectleider Ronald Blonk startte het initiatief omdat er in de bestaande kerken weinig onderwijs is op twee gebieden: zorg voor de arme, de vreemdeling en de schepping en het Joodse volk. Deze thema’s worden nadrukkelijk behandeld in de op de praktijkgerichte online zondagsschool methode. Verschillende verwerkingen… Lees verder »

21-11-2018 | Kinderen gaan met het geloof aan de slag

Als kinderen niet van jongs af aan leren het geloof in praktijk te brengen, zal hun levensstijl weinig verschillen van die van niet-christenen. Dat stelt Ronald Blonk van kinderwerkorganisatie ‘Er op uit!’, die daarom een nieuwe kinderwerkmethode ontwikkelde. “Kinderen leren hiermee handen en voeten te geven aan hun geloof.” Wat doet ‘Er op uit!’ wat… Lees verder »