Pinksteren voor kinderen, creatieve pinksterverwerkingen en lessenseries over het Pinksterfeest / Wekenfeest / Sjavoeot

Er op uit! biedt lespakketten aan over Pinksteren, het wekenfeest oftewel Sjavoeot voor kerken en gemeentes. Jonge en oudere kinderen werken in de lessen toe naar het Pinksterfeest. In de geestelijke toerusting laat kinderwerk Er op uit! zien hoe het Pinksterfeest is verbonden met Abraham, de woestijntocht en de (uitstorting van de) Heilige Geest. De lessen zijn geschikt voor kinderen van 6-12 jaar en onderverdeeld in 2 groepen: groep 3-5 en groep 6-8. De lessenseries zijn afzonderlijk te koop (zie onderaan). Kopers ontvangen vervolgens een compleet uitgewerkte lessenserieEr zijn 3 thematische insteken voor Pinksteren die hieronder zijn uitgewerkt: 1. Genesis – Abraham – Pinksteren, 2. Exodus – woestijntocht – verbondssluiting en 3. de Heilige Geest – Pinksteren.


1. Genesis – Abraham – Pinksteren

Groep 3-5. In 2 lessen leren de kinderen door te kijken naar Abraham over Hemelvaart, de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren en uiteindelijk het ontvangen van de belofte van nageslacht, de geboorte van Isaak.
Groep 6-8. 1 les over hoe God eenzijdig een verbond sloot met Abraham en hem een belofte gaf van nageslacht en bezit van land voor zijn nageslacht. De link wordt gelegd met de betekenis van het Wekenfeest en Pinksteren.


2. Exodus – Woestijntocht – Verbondssluiting

Groep 3-5. In 4 lessen werken de kinderen toe naar de verbondssluiting. Ze ontdekken hoe God voor het volk zorgt en hoe Hij Koning wil worden over het volk. Op de Sinaï ontvangt Mozes de 10 Woorden en God sluit het af door met de 70 oudsten, Mozes en Aaron op de berg brood en wijn te eten. De kinderen knutselen iedere les aan een onderdeel van een maquette over de woestijnreis.

Groep 6-8. Ze kijken in 1 les naar de verbondssluiting op de Sinaï en onderzoeken de betekenis van het getal 70. Daarin zit verborgen, dat het Evangelie naar de hele wereld toe zal gaan. De Joden geloven dit ook.


3. De Heilige Geest – Pinksteren

Groep 3-5. In 2 lessen ontdekken de kinderen waarom de Here Jezus terugging naar de hemel. Zodat Hij de Heilige Geest kon zenden met Pinksteren.

Groep 6-8. De kinderen ontdekken in 4 lessen de persoon van de Heilige Geest. Ze ontdekken dat ze een relatie kunnen hebben met de Heilige Geest. Ze ontdekken dat de Here Jezus terugging naar de Hemel, zodat Hij de Heilige Geest kon zenden.


Creatieve verwerkingen

Kinderwerk Er op uit! is vooral een doe-lesmethode. In alle lespakketten zijn er creatieve verwerkingen zoals rollenspellen, huiswerk opdrachtjes of een Xpeditie-opdracht.

Bestel het pinkster lessenpakket

De 3 themapakketten voor de 2 leeftijdscategoriën hebben verschillende insteken. Bestel de lessen via het contactformulier hieronder en kies je lespakket(ten). Het pinkster lessenpakket is onderdeel van de serie ‘De Bijbelse feesten vieren’ met daarin Pasen, Pinksteren en de Najaarsfeesten.

Bestelformulier

  Bestelformulier
  Ik bestel:

  Lees meer info over de lespakketten en prijzen.

  Trefwoorden: Pinksterfeest, Wekenfeest, Sjavoeot, Pinksteren, vieren, kinderen, kinderwerk, methode, kerk, gemeente, kinderkerk, Er op uit, lesmethode, thema lespakket, lespakketten, 2e pinksterdag, pinksterverhaal, thema, pinksterverwerking, kinderpinksteren, Bijbel, Joodse feesten, Bijbelse feesten, feest, creatief kinderwerk, kinder werk, Heilige Geest, kinderwerk, kinderwerk kerk, timotheus, christelijk kinderwerk, kinderwerkmethode, creatief, lessen, Heilige Geest, uitstorting, tongen, vuur, tongentaal, Abraham, Genesis, Exodus, Vieren, Jezus, Jeshua, Adonai, Pinksteren voor kinderen. Pinksterverwerkingen, lespakketten, woestijntocht, verbondssluiting, nageslacht, verbond, 1e pinksterdag, 2e pinksterdag, eerste pinksterdag, tweede pinksterdag, pinksterweekend, knutselen, pinksterkleurplaat, pinksteren 2020, Xpeditie

  Nederlands Nederlands English English
  Nederlands Nederlands English English