De kern

Er op uit! is de nieuwe eigentijdse kinderwerkmethode voor kinderen van 6-12 jaar. Deze wordt gebruikt in kerken om de inhoud van de Bijbel op een gedegen en praktische manier over te brengen aan kinderen, zodat ze door spel en praktijkoefeningen God leren kennen. Mikas (11 jaar) kenmerkt de lessen op de volgende manier.

“Niet alleen denken, maar ook doen.”


Tijdens iedere les wordt het Bijbelverhaal gekoppeld aan vandaag. Kinderen gaan aan de slag met de les van het Bijbelgedeelte. Door er op uit te gaan laten ze Gods licht schijnen in hun omgeving en krijgen ze een missionaire levensstijl.

“De kinderen gaan met richtlijnen uit de Bijbel in de dagelijkse praktijk aan de slag.”

Junior Discipelschapstraining
De kinderen worden er tweewekelijks op uit gestuurd om in praktijk te brengen wat ze hebben geleerd, op Xpeditie. (De X is de afkorting van het Griekse Xristus). Net als de discipelen. Als ze terugkomen wordt er geëvalueerd. Net als Jezus deed. We noemen het een junior discipelschapstraining.

Kinderwerkers inspireren
Gepassioneerde kinderwerkers zijn essentieel bij het overbrengen van de Bijbelse boodschap.
Daarom zit in iedere les een gedegen geestelijke toerusting voor de kinderwerker, zodat ze geïnspireerd en enthousiast over Gods Woord met de kinderen aan de slag kunnen. De lessen zijn volledig uitgewerkt waardoor de voorbereiding van de kinderdienst voor de leiding eenvoudig is. De lessen download je nadat je bent ingelogd.

Moestuin
In de lesmethode zijn moestuinlessen verwerkt, een aanbevolen optie, zodat kinderen met hun zintuigen de schepping leren kennen. In het klein ‘heersen’ ze over een klein stukje natuur. De moestuin wordt als beeld gebruikt tussen Schepper, schepping en wij mensen. Het volk Israël leefde in een agrarische samenleving. Via de moestuin begrijpen ze de Bijbelse voorbeelden beter.

Onderbelichte thema’s belicht
In de lessen van Er op uit! vinden de volgende thema’s een plek:

  • Rentmeesterschap en duurzaamheid – Zorg voor de aarde en alles wat daar op leeft. De moestuinlessen worden hiervoor ingezet.
  • Het Joodse volk – Het land Israël en de bijzondere plek die het Joodse volk heeft in Gods hart, worden uitgewerkt in verschillende lessen.
  • Het vieren van de Najaarsfeesten – De feesten van God zijn allen oogstfeesten. De feesten in het voorjaar zijn reeds vervuld door de Here Jezus, de Najaarsfeesten gaan nog vervuld worden door de Here Jezus.
  • Rechtvaardigheid – Zorg voor de zwakken en hier praktisch handen en voeten aan geven.
  • Geloof in praktijk brengen – Er op uit! is een ga-methode. Zeer regelmatig gaan de kinderen met projecten buiten de kerk aan de slag. Vandaar de naam van de methode.

Het geloof doen
Hebreeuwse denken gaat er vanuit dat je God leert kennen door te gaan doen wat Hij zegt. “Volg mij”, zei Jezus tegen zijn discipelen. En ze gingen achter Hem aan en gaandeweg kwamen ze tot erkenning dat Hij de Zoon van God is. Deze methode laat de kinderen heel veel dingen doen. Diverse verwerkingen in spelvorm, die verbonden worden met het Bijbelgedeelte.

Driejarige Torah-Cyclus
Voor de methode is onder andere gebruik gemaakt van de Driejarige Torah-Cyclus (DTC). Lees meer over deze methode.

De lessen starten in Genesis 1 en werken chronologisch door naar het boek Openbaring. Onderweg ontdekken de kinderen hoe alles in elkaar grijpt en verwijst naar Jezus Christus, de Messias. Ze onderzoeken de geboden uit de Torah die richtlijnen zijn voor het dagelijks leven op hun zeggingskracht vandaag.

Lesrooster

Hoe ziet het lesrooster er uit?

Wat zijn de kosten van de methode?

Meld je aan als ‘Proef’ kerk

50 lessen proeven tegen gereduceerd tarief. Voor € 100 (i.p.v. €
250) kan een kerk een half jaar kennismaken

Tevens ontvangt de kerk een druivenstruik.

De aanbieding is inclusief een introductie seminar met veel handvatten voor de kinderwerkers.

NederlandsEnglish
Naar boven