History

Wat is de aanleiding voor het ontstaan van de methode?

De directe aanleiding voor de methode ontstond nadat Ronald zich als fondsenwerver voor stichting Agapè (2006-2014) had verdiept in wat de Bijbel zegt over geld en alles wat daar mee samenhangt. Er opende zich een wereld in de Bijbel die Ronald nooit had waargenomen. Er blijken meer dan 2000 teksten onderwerpen te behandelen als: ‘rechtvaardig zaken doen, zorg voor de arme en de vreemdeling, zorg voor het het land/de schepping, relaties, omgaan met geld en talenten, etc.’
De teksten staan door heel de Bijbel heen en ze bieden handvatten om een God welgevallige levensstijl te ontwikkelen als christen.
Het werd Ronald duidelijk dat praktisch onderwijs over deze dingen nauwelijks plaatsvindt binnen de kerk (in Nederland).

Overige nieuwe inzichten

Er ontstonden in die tijd meer inzichten, zoals:
– Het besef dat het Joodse volk ook vandaag een belangrijke plek inneemt in Gods hart.
– Het belang van het vormen van navolgers van Jezus Christus. Diepte investeringen doen in gelovigen om je heen. Kortweg discipelschap.
– Het belang van het vieren van de feesten, inclusief de Najaarsfeesten.

De vraag aan God was, wat wilt U dat ik doe met deze dingen en hoe?

Het werd Ronald duidelijk dat het onderwijs over bovenstaande zaken zowel bij de volwassenen als bij de kinderen ontbreekt. Het werd hem ook duidelijk dat God van hem vroeg om een kinderwerk methode te ontwikkelen waar al deze elementen in aanwezig zouden zijn.

Maar hoe dan Heer, hoe kan ik dit de kinderen allemaal leren? was Ronalds vraag.

God voorzag direct in een oplossing die niet erg voor de hand lag. Ronald stuitte op het boek, “Markus en de Torah” uit 1987. Dit boek is een promotie onderzoek van Dr. Dirk Monshouwer, predikant binnen de Hervormde Kerk. Hij onderzocht de relatie tussen een driejarig leesrooster van de Torah en het Markus evangelie. (Het gaat om de Driejarige Torah-Cyclus. Meer hierover in de brochure about the class schedule op deze site, pagina 8-11.) Monshouwer ontdekte dat het Markus Evangelie geschreven is op het ritme van dit leesrooster. En wat is dan het ritme? Het ritme is de Feesten van God, die ieder jaar gevierd worden. Drie jaar lang komen de thema’s van de feesten naar voren, exact op de datum dat ze gevierd moeten worden. Wonderlijk. Het hoeft ons niet te verbazen dat het Markus evangelie ook het ritme van de feesten volgt, want de feesten wijzen vooruit naar de Messias en Jezus kwam naar de aarde om die feesten te vervullen.

All Gospels show how the Lord Jesus fulfilled what was written in the Torah. That is why the Torah is also called the fifth Gospel.

This discovery paved the way for starting Biblical teaching from Genesis 1 and thus working chronologically on to the book of Revelation.
Onderweg ontdekken de kinderen hoe alles verwijst naar Jezus Christus, de Messias. Ze ontdekken het grote plan van God met het Joodse volk en Zijn gemeente. En als ze door de Torah gaan, onderzoeken ze hoe Gods geboden ook vandaag de dag nog steeds vol wijsheid en LEVEN (Chai) zijn.

More about the organization of Out and about!
The team members
The Organisation
To cooperate

Register as a 'Trial' church

Tasting 50 lessons at a reduced rate. For € 100 (instead of €
250) can introduce a church to half a year

The offer includes an introduction seminar with many handles for the child workers.

NederlandsEnglish
Upwards