Geef om kinderen en wordt partner!

Vind je net als wij dat we moeten investeren in de jongste generatie? Ben je enthousiast over Kinderwerk Er op uit! Wordt dan partner en help mee kinderen bij Jezus te brengen in Nederland en wereldwijd.

Gaaf dat je overweegt om financieel partner te worden. Hieronder vindt je verschillende doelen waarin je kunt investeren. Bid er voor en volg je hart, zodat je 100% betrokken zult zijn bij het doel waaraan je geeft.

Het ontwikkelfonds (code 200 ontwikkelfonds)

Het ontwikkelfonds dekt alle kosten die nodig zijn om de methode verder te ontwikkelen.

Er zijn momenteel twee specifieke projecten waarbij jullie partnerschap nodig is.

Vertalen in het Engels en aanpassen aan de plaatselijke situatie (code 200 vertaling)

Project Malawi

We willen de methode wereldwijd verspreiden. Sinds juli 2020 worden in het Engels vertaalde lessen gebruikt in Malawi. De kinderwerkers en kinderen zijn heel enthousiast. Lees meer>>>
Daarom zijn we de methode momenteel in zijn geheel in het Engels aan het vertalen met een team van drie professionele vertaalsters.

Iedere les kost ongeveer € 50 om te vertalen. Honderden documenten zijn inmiddels vertaald. Om de laatste 100 lessen te kunnen vertalen hebben we nog € 5.660 nodig voor de zomer.

Aanpassing op lokale situatie (code 200 aanpassing)

Na het vertalen begint de grote klus van het aanpassen van de lessen op de Afrikaanse situatie. Hiervoor hebben we een projectleider nodig die € 800 per maand kost.

Ondersteuning van Ronald en Ina (code 100)

Ronald is initiator en ontwikkelaar van Kinderwerk Er op uit! In opdracht van het bestuur van stichting Er op uit! voert hij het beleidsplan uit. Hij stuurt een team van vrijwilligers en professionals aan.
Ina heeft een groot gedeelte van de moestuinlessen ontwikkeld.
Je kunt specifiek geven voor het levensonderhoud van Ronald en Ina.

Hoe kun je geven

Giften kun je overmaken naar: Stichting Er op uit
IBAN: NL49 RABO 0364 4526 17
BIC: RABONL2U of RABONL2UXXX
Mededeling: Schrijf bij de mededeling de projectcode en de bijbehorende omschrijving, zoals hierboven genoemd.

Stichting Er op uit! heeft de ANBI status, waarmee giften aftrekbaar zijn voor de belasting.

Periodieke schenking aan stichting Er op uit!

Wanneer je boven de 11% aan giften geeft, kun je een periodieke overeenkomst sluiten waardoor je giften toch belastingaftrekbaar zijn. Bij interesse regelen we dit graag voor je.

Geïnformeerd blijven

Wanneer je partner wordt, dan houden we je op de hoogte met een nieuwsbrief die eens in het kwartaal per email wordt verzonden. Eens per maand versturen we een gebedsmail. Wanneer je interesse hebt in een van beide, dan horen we het graag.

Het contactformulier: Geef aan waarover je informatie wilt en hoe wij je kunnen bereiken. Wij zullen dan spoedig contact opnemen.

    Nederlands Nederlands English English
    Nederlands Nederlands English English