Afrika (Malawi) – samenwerking met Tree of Life

Lees het bijzondere verhaal van over hoe Kinderwerk Er op uit! vrucht draagt in Malawi.

De eerste ontmoeting

Toen Ronald in mei 2019 met Christian Slager voor het eerst een kop koffie dronk in zijn tuin in Lienden (wij wonen beide in Lienden), werd al snel duidelijk dat we heel veel dingen gemeenschappelijk hebben. Christian leidt stichting Tree of Life, die voornamelijk actief is in Afrika. Zij zetten zich in om boeren in Afrika te trainen in duurzame landbouw samen met Bijbelse discipelschapsprincipes. Ronald moestuiniert al jaren volgens deze principes en de moestuinlessen van Er op uit! zijn gebaseerd op deze uitgangspunten.

Duurzame landbouw voor armste boeren

Stichting Tree of Life ondersteunt en werkt samen met het netwerk van Foundation for Farming (FFF) en Farming Gods Way (FGW). Deze organisaties leren boeren op een nieuwe manier hun land te bewerken, waardoor ze 2 tot 4 keer meer opbrengst van hun land ontvangen. Dit zonder gebruik van kunstmest en het inkopen van dure zaden. Beide organisaties werken op landbouwkundig gebied sinds 1984 onder de armste boeren van Afrika en hebben inmiddels meer dan een miljoen boeren getraind. In onderstaand filmpje wordt het principe van duurzame landbouw uitgelegd.

Gemeenschappen van boeren worden hiermee uit de vicieuze cirkel van armoede en ondervoeding gehaald.

Tree of Life heeft in 2019 een boerderij in Malawi aangekocht, met de visie, dat dit een opleidingscentrum gaat worden voor trainers, die daarna uitgezonden worden door heel Malawi.

Waar de visies elkaar raken

Op en vlak naast de boerderij staan ook twee basisscholen, met ieder bijna 1000 kinderen. Het onderwijs op deze scholen is zeer pover en er zijn zelfs kinderen die vanwege armoede niet naar deze scholen toe kunnen. Christian en zijn team hebben het verlangen voor alle kinderen betere omstandigheden te creëren. Het doel is om voor de hele gemeenschap betere omstandigheden te creëren, zodat de kinderen allemaal naar school kunnen, ze voldoende en gezond voedsel kunnen verbouwen én goed christelijk onderwijs. Dit is de lange termijn visie.

Op de korte termijn willen ze de kansarmste kinderen, die niet naar school kunnen vanwege armoede thuis, een plek bieden waar ze Bijbelsonderwijs ontvangen en basisprincipes van duurzame landbouw leren. Al deze kinderen zullen namelijk van jongs af aan op het land werken.

Daar raken onze visies elkaar. Want Er op uit! biedt een Bijbelse onderwijsmethode die vormgegeven is vanuit praktisch onderwijs, dat aansluit bij de landbouwsamenleving waarin de kinderen leven. Daarbij zijn de moestuinlessen gebouwd op de principes van Foundation for Farming.

Een pilot

Om te testen of de lessen passen bij de kinderwerkers en de kinderen in Malawi besloten we om een pilot te gaan draaien met 20 lessen die al vertaald waren in het Engels.

Sinds juli 2020 zijn in Malawi op de boerderij zeven kinderwerkers actief, die inmiddels 150 van de kansarmste kinderen met het materiaal van Er op uit! onderwijzen. In het weekend, op zaterdag- en zondagochtend van 8.00-13.00, doen ze spellen met de kinderen, krijgen ze eten, aandacht én Bijbelonderwijs. De kindergroep heet The Young Warriors. In onderstaande video zie je vanaf 2.15 de kinderen tijdens hun zondagschool!

De pilot wijst uit, dat de kinderwerkers en de kinderen heel enthousiast zijn over de lessen. De leider van dit werk is Emmanuel (27 jaar). Hij vertelt dat de meeste Malawianen wel christen zijn in naam, maar dat er nauwelijks levend geloof is. Laat staan dat kinderen weten dat God de Vader om hen geeft en dat ze bij de Here Jezus mogen horen. In kerken bestaat er niet zo iets als kinderdiensten. De kinderen genieten van persoonlijke aandacht die ze krijgen en velen hebben leren bidden. Zie het interview met Emmanuel.

De kinderen genieten van de spellen die in de lessen staan en de huiswerkopdrachten worden vol enthousiasme uitgevoerd. Verschillende ouders van de kinderen zijn al langsgeweest om te vertellen hoe blij ze zijn met het initiatief. Emmanuel vertelde ook dat vanuit dit initiatief een vrouwen/moeder Bijbelstudie groep is gestart. Er is honger naar het echte evangelie!

Zie hieronder foto’s vanuit Malawi.

We hebben inmiddels met elkaar de intentie uitgesproken om het lesmateriaal geschikt te maken voor Afrika, door het bestaande materiaal te vertalen in het Engels en de moestuinlessen zo aan te passen, dat ze gebruikt kunnen worden in iedere situatie in Afrika.

Strategische samenwerking

Waarom samenwerking met Tree of Life een strategische stap is om de allerarmste kinderen (en hun ouders) te bereiken met het evangelie.

Zij heeft een app voor de telefoon ontwikkeld voor duizenden trainers van FFF. In die app zijn onder andere alle trainingsmaterialen beschikbaar voor de trainers. Wanneer het kindermateriaal klaar is, willen we het materiaal via de app beschikbaar gaan stellen, zodat veel kinderen door heel Afrika bereikt kunnen worden met het materiaal. Bekijk het jaarverslag pagina 8-9 voor meer informatie over de app.

Wordt partner van deze kinderen

De lessen zijn inmiddels vertaald. Nu zijn we met een team bezig de lessen aan te passen naar de Afrikaanse context. Lees hier meer over dit proces.

We zoeken nog partners die één of meer lessen voor hun rekening willen nemen. Per les kost het ongeveer €20. In totaal gaat het om 270 geestelijke lessen en 270 moestuinlessen.
Wil jij helpen deze lessen beschikbaar te maken voor de armste kinderen van Afrika, klik dan hieronder om naar de donatie pagina te gaan.

Nederlands Nederlands English English
Nederlands Nederlands English English