Moestuinlespakket

Graag willen we de kinderen bekend maken met hoe wonderlijk God alles geschapen heeft en welke rol zij in die schepping hebben gekregen van Hem.  Een ultieme manier om hen dit te leren is hen zelf groenten te laten verbouwen. Naast het aspect duurzaamheid zijn er vele voordelen aan deze vorm van praktijkgericht onderwijs.
– Alle kinderen kunnen op hun eigen niveau meedoen. Er is geen meetlat waaraan ze moeten voldoen.
Ze leren delen. Ze zien de oogst vaak als van hun zelf en wanneer ze die weggeven is het soms echt een offer. Ze ontvangen echter ook de zegen van bemoedigde mensen die de groenten ontvangen.
Vele gelijkenissen en verhalen komen tot leven.
– Het biedt een natuurlijke verbinding tussen jong en oud in de gemeente.
– Uit onderzoek blijkt: kinderen die zelf groenten verbouwen maken gezondere keuzes in hun voeding. Het is direct goed voor de gezondheid van de kinderen.

Het moestuinlespakket kan los van het geestelijke lespakket worden afgenomen. De lessen kunnen naast een andere methode gebruikt worden. Deze moestuinlessen zijn te gebruiken door zondagscholen, jeugdclubs en basisscholen.

Inhoud lespakket
Het onderwijspakket voor moestuinieren bestaat uit 20 lessen per jaar. De lessen starten 6 weken voor Pasen (maart/april) en eindigen met een oogstfeest op het Loofhuttenfeest (september/oktober). Een les duurt ongeveer een half uur, inclusief spullen pakken en weer opruimen.
De geestelijke linken van de lessen sluiten vaak aan op de binnenles. Maar de lessen kunnen ook los hiervan gegeven worden.

3 verschillende jaren
Het moestuinlessenpakket is opgebouwd uit drie jaar. Ieder jaar worden er verschillende groenten verbouwd en worden er andere geestelijke lessen geleerd. Hierdoor blijven de lessen uitdagend voor de kinderen.

Oogstfeesten
In de lessen wordt aandacht besteedt aan de feesten van God: Pasen, Pinksteren en het Najaarsfeest Loofhutten. Deze feesten zijn in de Bijbel allemaal oogstfeesten. Omdat onze oogstmomenten anders vallen dan in Israël vieren de kinderen voor de zomervakantie en aan het einde van het Loofhuttenfeest een oogstfeest. Deze oogstfeesten kunnen samen met de gemeente en met de buurt worden gevierd.
Bekijk hier foto’s van oogstfeesten.

Benodigde vaardigheden van de kinderwerkers
De methode is zo opgezet dat een kinderwerker geen groene vingers hoeft te hebben om de lessen te kunnen geven. Alle stappen van zaaien, planten en oogsten zijn zo uitgewerkt, dat de kinderen ze zelf kunnen uitvoeren aan de hand van instructiebladen die ze krijgen. Dit is uitvoerig getest.

Moestuin realiseren
Een moestuintje kan op zeer eenvoudige wijze worden ingericht in houten bakken (met eventueel gronddoek) op een grasveldje, op een parkeerplaats of langs zuidgevel van het gebouw. Zie de foto hiernaast.

Wanneer er meer ruimte aanwezig is of er meer kinderen zijn dan kan een grotere ruimte gebruikt worden. Zie voor meer voorbeelden van moestuinen de foto carrousel op de homepage van Er op uit!

Als er meer vragen zijn neem dan contact op via het contactformulier. Of vraag de proeflessen aan via het contactformulier.

Prijzen

Seizoen123 Abonnement
6-12 jaar
Beide groepen€ 300*€ 150€ 150€ 50

Toelichting prijzen

 • De prijs voor het eerste seizoen is hoger, omdat daar alle basisdocumenten voor het opzetten van een moestuin beschikbaar komen en er lessen zijn voor beide leeftijdsgroepen. De jaren erna wordt hier op voortgebouwd.
 • De afnemer koopt per jaar een licentie voor een specifieke moestuinlespakket. De licentie geeft 1 jaar toegang tot de website en de afnemer verwerft het ongelimiteerde gebruiksrecht van de lessen voor eigen gebruik.
 • Na 3 jaar kan er een abonnement worden afgesloten voor € 50 euro.
 • Prijzen zijn inclusief 21% BTW

De voordelen van het abonnement zijn

 1. Het rooster en de lessen zijn afgestemd op de viering van de feesten. Dit loopt dan altijd synchroon.
 2. Wanneer er aanpassingen zijn in de lessen blijven deze voor een beperkt tarief beschikbaar.
 3. Het gemak van het werken via de website voor de kinderwerkers.
 4. Het forum blijft beschikbaar waar leden en medewerkers tips plaatsen.
 5. Je kunt gebruik blijven maken van de kennis van Er op uit! medewerkers wanneer er vragen.

Het moestuinlespakket bestaat uit

 1. Basisdocumenten om een moestuin aan te leggen
 2. Overzichtsdocument voor een coördinator
 3. Lessen van een half uur van maart tot en met september (Er zijn geen lessen voor eerste Paas- en Pinksterdag en zes weken zomervakantie.)
 4. Toegang tot het forum voor extra ideeën
 5. Begeleidende documenten om ouders te informeren over de lesinhoud.
 6. Extra materialen zoals instructiekaartjes, foto’s, plattegronden, oogstkaartjes etc.
 7. Ondersteuning bij vragen
 8. Een lijst met verrijkende activiteiten buiten de lestijden om

Betalings- en algemene voorwaarden

 • De consument verplicht zich om 14 dagen na ontvangst van de factuur het bedrag op de rekening van Er op uit! te storten.
 • Het bestelde pakket komt op zijn laatst 5 werkdagen na ontvangst van het bedrag op de rekening van Er op uit! beschikbaar, tenzij hier andere afspraken over zijn gemaakt.
 • Lees ook de Algemene Voorwaarden.

Nederlands Nederlands English English
Nederlands Nederlands English English