02-11-2018 | Moestuin Salem weggebuldozerd


Om drie uur ’s middags kregen we een telefoontje dat de volgende dag onze kinderwerk-moestuin achter de kerk weggebuldozerd zou worden. Vrijwilligers redden ’s avonds nog wat stekjes, tuinmateriaal en oogst en legden dat apart. De volgende dag bleek dat alle stekken ook waren ‘weggebuldozerd’. Daar sta je dan met lege handen en je goede groene gedrag.

Geestelijke strijd
Opvallend is, dat in de week ervoor speciaal gebed was gevraagd voor de nieuwe stappen (samenwerking met TEAR) die kinderwerk Er op uit! zou zetten. Bewust van de kracht van het gebed baden we voor de projecten, organisatie, kerken en kinderen, voor bescherming en doorzetting. We weten dat de duivel niet stil zit. De geestelijke strijd werd met de komst van de bulldozer wel erg zichtbaar en tastbaar.

Een relatieve troost was dat het oogstfeest achter de rug was en de moestuin-bakken leeg waren.

Blije gezichten tijdens de moestuin les
treurige aanblik van wat eens een bloeiende moestuin was

Super snel
Kinderwerk coördinator Ronald Blonk ontving het betreffende rampentelefoontje: “Vooraf hadden we geen dreiging of angst ervaren voor de vredelievende moestuin, omdat het allemaal zo onwerkelijk snel gebeurde. Onlangs de rigorositeit waarmee het gepaard ging, kreeg ik niet de indruk dat dit het einde was van het moestuin project. God gaat iets nieuws beginnen. Hoe dat er precies uit gaat zien, weet ik nog niet, gelukkig hebben we inmiddels wel een toezegging voor een nieuwe moestuin locatie!”

Eindtijd plaatje
De gedachten die zich vormden tijdens de ‘moestuin-reddingsoperatie’ gingen uit naar de eindtijd. Ook dan zal er geen redden meer aan zijn. Maar God belooft dat Hij die in Hem geloven staande zal houden en dat Hij alles nieuw zal maken. De moestuin is dan wel vernietigd, maar ons geloof in God is er niet minder van geworden. We zien uit naar hoe we opnieuw kunnen beginnen en hoe nieuwe stekken en zaden zullen ontkiemen en zich een weg zullen breken naar het licht. En ze uiteindelijk hun vrucht weer zullen geven. We houden u op de hoogte hoe het verder gaat.

coverfoto by pixabay.com

NederlandsEnglish