30-09-2018 | Kinderprogramma voor Loofhuttenfeest bij NEM georganiseerd

In Israël is het vaak mooi weer tijdens het loofhuttenfeest, maar gelukkig scheen het zonnetje ook in Voorthuizen toen we het loofhuttenfeest vierden. Op het terrein van Stichting NEM hebben we veel mensen ontmoet en veel kunnen delen over het kinderwerkprogramma. Ook gaven we twee workshops die met veel enthousiasme zijn ontvangen.

Met 70 deelnemers zijn we in 90 minuten met elkaar door alle Joodse Najaarsfeesten gegaan. Tijdens het Loofhuttenfeest staat men onder andere stil bij de tocht die het volk Israël maakte door de woestijn, voordat zij het beloofde land binnen konden gaan. De tocht door de woestijn naar het beloofde land, met alle opstanden van het volk, ging niet vanzelf (helaas). Om het land binnen te gaan moesten de mensen veranderen. Ze hoefden niet naar de kapper om er anders uit te zien of andere kleding te dragen, maar hun binnenste, hun innerlijk moest veranderen. Dat betekent dat het volk God moest leren kennen en Hem volkomen gaan vertrouwen.

Jacobs verandering
Ook het verhaal van Jakob is een schaduwverhaal voor de Najaarsfeesten. Ook Jakob moest innerlijk veranderen, voordat Hij terug kon naar het beloofde land. Dit proces met God wordt duidelijk zichtbaar wanneer Jakob, de God van zijn vader ontmoet aan de oever van de Jabbok. Hij komt uit de worsteling als een veranderd mens. God is niet meer een God van ver weg, maar van dichtbij. Een persoonlijke God. Jakob ondergaat een grote innerlijke verandering, die uiterlijk onder andere zichtbaar is aan zijn gehink en de nieuwe naam die hij kreeg van God, namelijk Israël! dat te vertalen is met ‘Strijden met God’ of ‘God heerst’.

Nederlands Nederlands English English
Nederlands Nederlands English English