21-11-2018 | Kinderen gaan met het geloof aan de slag

Als kinderen niet van jongs af aan leren het geloof in praktijk te brengen, zal hun levensstijl weinig verschillen van die van niet-christenen. Dat stelt Ronald Blonk van kinderwerkorganisatie ‘Er op uit!’, die daarom een nieuwe kinderwerkmethode ontwikkelde. “Kinderen leren hiermee handen en voeten te geven aan hun geloof.”

Wat doet ‘Er op uit!’ wat andere kinderwerkmethodes niet doen?
Ronald Blonk: “Deze methode is er helemaal op gericht dat kinderen God leren kennen door dingen te dóen. Dus niet door ze dogma’s te leren of alleen maar Bijbelverhalen door te geven. Kinderen leren vooral zelf het geloof ontdekken door dingen die de Bijbel aanreikt in de praktijk te brengen. Eén van de unieke aspecten van de methode is de ‘moestuinles’. De kinderen gaan eerst praktisch aan de slag met tuinieren om er daarna een geestelijke les uit te leren. Maar ze gaan bijvoorbeeld ook werkjes maken voor gevangenen of met Kerst naar een verzorgingshuis om mensen te bemoedigen.”

Wat is volgens u het belang van deze nieuwe methode?
“De EO heeft in 2012 het onderzoek ‘Leef je geloof in Nederland’ laten uitvoeren. Daar kwam onder andere uit dat mensen weinig verschil zien tussen het gedrag van christenen en niet-christenen. Toen ik tijdens mijn stille tijd aan God vroeg hoe dit komt, moest ik denken aan Grieks- versus Hebreeuws denken. Grieks denken draait om het vinden van de waarheid. Hebreeuws denken gaat er vanuit dat je God leert kennen door te gaan doen wat Hij zegt.Door de eeuwen heen zijn we veel van dat Hebreeuwse denken kwijtgeraakt. Dat is jammer! De nadruk ligt daardoor vaak teveel op het hoofd en veel christenen ervaren een kloof met het dagelijkse leven. Met ‘Er op uit!’ laten we kinderen praktisch kennismaken met de levensregels uit heel Gods Woord zodat ze Gods wijsheid ontdekken en van nature handen en voeten gaan geven aan hun geloof.”

Een aantal gemeenten werken nu een aantal jaar met deze methode. Hoe zijn de reacties?
“Erg positief. Betrokkenen zijn erg te spreken over de methode. De kinderwerkers zijn blij met de duidelijkheid ervan, de kinderen zijn erg enthousiast over alle verschillende activiteiten, en de ouders worden goed geïnformeerd over het kinderwerk. Ik zie dat de lessen wat in beweging zet bij alle gemeenteleden. Doordat we met de kinderen alle feesten van God vieren, zien we dat er ook in de gemeente aandacht komt voor de Najaarsfeesten. De moestuin legt de verbinding tussen de kinderen en de oudere generatie, want zij hebben vaak nog herinneringen aan hun eigen kindertijd, waarbij ze meehielpen in de moestuin van hun ouders. De vriendendiensten waarbij de kinderen bewust vriendjes uit de straat of van school meevragen naar de kerk zorgt ervoor dat de hele gemeente opener wordt voor niet kerkelijke mensen.

De kinderen zijn blij, zij zeggen ‘we zijn het geloof aan het doen!’ in plaats dat we saai moeten luisteren en knutselen. Ik vind dat een prachtige samenvatting van de methode. Ook de ‘Xpedities’, praktische opdrachten voor thuis waar de kinderen mee aan de slag gaan in hun eigen omgeving, zorgen voor betrokkenheid van de ouders. Daar zijn de ouders erg blij mee.”

Nieuwsgierig naar deze methode? Nodig ons uit voor een presentatie.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

    Foto: pixabay.com

    NederlandsEnglish