15-11-2018 | Gender neutraliteit is aanval op het beeld van God

Wat zijn de wapens van christenen tegen gender neutraliteit

Auteur: Ronald Blonk, initiatiefnemer van kinderwerkmethode Er op uit!

Een hoofditem in het Acht Uur Journaal van dinsdag 13 november was gewijd aan het feit dat draagmoeders vanaf nu in Nederland ook ei-cellen van andere moeders ingebracht mogen krijgen. Het werd in beeld gebracht door een homostel te interviewen, die nu minder problemen zouden hebben om een draagmoeder te vinden voor hun kinderwens. De wetgeving is echter primair aangepast voor moeders die zelf geen kind kunnen dragen zodat een draagmoeder, hun ei-cel ingebracht kan krijgen (bron: zwangervooreenander.nl). Dat er gekozen is om een homostel in beeld te brengen is een voorbeeld van hoe de media er aan (mee)werkt om het verschil tussen man of vrouw te vervagen.

Achter gender neutraliteit zit een hele beweging die tot doel heeft het verschil tussen mannen en vrouwen op te heffen. De genderneutraliteit oefent nu al invloed uit op vele aspecten van het leven. De beweging streeft bijvoorbeeld naar (gedwongen) genderneutrale kinderkleding en dat je iemand niet meer als vrouw of man mag registreren. Het huwelijk tussen gelijke geslachten is al langer toegestaan. De ultieme doelstelling is om de man of vrouw probleemloos tegen elkaar uit te wisselen. Een vrouw kan een vader zijn en een man een moeder. Onschuldig?

Een aanval op het beeld van God

De beweging achter gender neutraliteit heeft een dieperliggende agenda dan alleen gelijke rechten voor mannen en vrouwen te bevechten. Het is er op uit om de scheppingsorde aan te tasten. Als de Bijbel ons leert dat man en vrouw samen naar het beeld van God geschapen zijn, dan is dit een aanval op het beeld dat de mens heeft van God. Genderneutraliteit is ‘the next step’ na homosexualiteit en transgenders. Het probeert de identiteit van de mens te ondermijnen en hem aan te zetten tot volgens de Bijbel immoreel gedrag. Het is daarmee werkelijk een gevaarlijke beweging voor de kerk van Jezus Christus.

De kerk ontkomt niet aan deze trend

Als kerkleden hebben we te maken met deze gender neutrale beweging. Regelmatig ontdekken jongens en meisjes dat ze in verwarring zijn over hun gevoelens. In de kerk is dit niet minder dan daarbuiten. Het huwelijk tussen man en vrouw is allang niet ‘heilig’ meer en wisselende contacten of een tweede leven ernaast is hip. Op TV worden we gevoed met alles wat niet door Gods beugel kan.

Als dit de samenleving is waarin we ons bewegen dan moeten we stevig in onze schoenen staan en weten wat ‘Gods beeld’ is over ons.

Hoe kunnen wij onze kinderen opvoeden naar het beeld dat God van hen heeft

Om onze kinderen te beschermen moeten we ze bewapenen met Gods waarheid over dit onderwerp. De eerste waarheid is dat ‘gender matters’, er toe doet. Het is dus belangrijk om in de kerk met elkaar in gesprek te zijn over dit onderwerp, met volwassenen en te beginnen met de kinderen.

Eerst wat de Bijbel ons leert over het man of vrouw zijn.

Wat leren we van Genesis over de man en de vrouw

In de eerste 3 hoofdstukken van Genesis ontdekken we verbazend veel over Gods scheppingsorde. Wij lezen dat we naar Zijn evenbeeld geschapen zijn, man en vrouw (Genesis 1:27). Alleen dit zinnetje heeft al zoveel elementen in zich waarbij stilgestaan kan worden:

 1. Het beeld van God is alleen compleet als je de man en de vrouw samen ziet en dan nog wel in huwelijkse staat. Dit is uit de rest van de Bijbel te concluderen.
  In dit beeld zit ook besloten dat de man en de vrouw elkaar nodig hebben om compleet te zijn, tot hun bestemming te komen.
 2. Evenbeeld van God. In de eigenschappen van de man en vrouw samen, het leven in relatie met elkaar en het vruchtbaar zijn, kunnen we God kennen. Paulus zegt dat wij bedoeld zijn Jezus te weerspiegelen in deze wereld. Wij, met nadruk wij – man en vrouw, Zijn gemeente – zijn een reflectie van Jezus Christus als we ons laten leiden door Zijn heilige Geest en de Bijbel.
 3. Kinderen hebben goede voorbeelden, pappa’s en mamma’s, nodig om op te kunnen groeien als evenwichtige mannen en vrouwen.
 4. Wat ook goed is om te beseffen, is dat God man en vrouw schiep, die blijkbaar verschillende eigenschappen hebben die niet te verenigen zijn in één lichaam en ziel. Met andere woorden, ze zijn niet vrij uitwisselbaar en dus niet gender neutraal.

Het huwelijk

De verbondssluiting van God met het volk in de woestijn wordt door de Jood beleefd als een voorgenomen huwelijk tussen God en hen. De ontvangst van de Torah wordt gezien als bezegeling van het voorgenomen huwelijk tussen de aanstaande bruidegom (God) en de aanstaande bruid (het volk). Het fundament van het huwelijk is trouw en God laat zich daarmee kennen als een trouw God.

Voor kinderen is een goed en trouw huwelijk van onschatbare waarde voor hun persoonlijke ontwikkeling. De gevolgen van scheidingen zijn voor het innerlijke leven van kinderen enorm.

Tot ons doel komen

Het huwelijk, de samenkomst van man en vrouw, is volgens het Joodse gedachtengoed het bereiken van de bestemming in het leven. (Gebaseerd op Genesis 2:18-24).
De Joodse rabbijnen leren dat wanneer de man de vrouw vindt waarmee hij wil trouwen, en omgekeerd, dan weet hij ineens wat hij heeft gemist. Zij is het. Ze maken elkaar compleet. Ze zochten elkaar, zonder te weten waar de ander was, en toch waren ze er allebei. Net als Adam wist dat het Eva was die hij mistte toen ze er was. Vanuit het huwelijk kan een volgende generatie voortkomen en gaat het LEVEN door.

Kinderen wapenen met Bijbelverhalen

Om kinderen een stevig fundament te geven als het gaat om jongen of meisje zijn, zijn er heel veel aspecten van belang. En de Bijbel spreekt daar gelukkig ook over. Onderwerpen die dan aan de orde moeten komen zijn:

God schiep ons uniek en TOV (=goed), als jongen en meisje.
God vindt meisjes net zo belangrijk als jongens.
Jezus trouwste vrienden waren vrouwen.
God heeft jongens en meisjes specifieke talenten en eigenschappen gegeven.
God heeft het huwelijk ingesteld tussen man en vrouw.
Wat is de rol van moeders en vaders.
Vertel de verhalen waar vrouwen een belangrijke rol spelen: Adam en Eva, Esther, dochters van Selofchad, dochter van Kaleb, Hanna, moeder van Simson, Maria de moeder van Jezus, Maria van Magdala, de Samaritaanse vrouw etcetera.

De Bijbelse achtergronden in dit artikel komen uit de lessen van de kinderwerkmethode Er op uit! 272 lessen die de verhalen uit de Bijbel vertalen naar de belevingswereld van het kind. Het is de missie van Er op uit! om Gods Woord in iedere aspect van het leven te integreren. Er is geen terrein in ons leven, waar God geen mening over heeft. Deze artikelen verbinden actuele thema’s met Gods Woord, zodat we een zoutend zout en een lichtend licht kunnen zijn in de wereld. Wil je op de hoogte blijven van nieuws over Er op uit!, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

  Verwerking zondagschool / kindernevendienst / in het gezin

  Ontdek het huwelijk met elkaar (10 minuten)

  Laat de kinderen zelf vertellen wat ze weten over het huwelijk. Het is leuk om dingen op te schrijven op het bord. Je kunt een woordwebmaken. Zet huwelijk in het midden en laat de kinderen woorden erbij schrijven.

  Wij willen wat gaan vertellen over het huwelijk, maar jullie weten er misschien wel meer van dan ik. Daarom ga ik jullie eens een paar vragen stellen.

  1. Kennen jullie iemand die is getrouwd?
  2. Hoeveel mensen kennen jullie? (Opa’s en oma’s, tantes, ouders van vriend(innet)jes etc.)
  3. Tel alle mensen bij elkaar op die de kinderen allemaal kennen!!!
  4. Woord Web: Kunnen jullie vertellen wat het huwelijk inhoudt? (Noteer deze uitspraken op een groot vel of op het bord.)

  Wanneer je verder wilt ‘proeven’ van de methode kun je hieronder proeflessen bestellen of ons uitnodigen voor een presentatie.   NederlandsEnglish