03-09-2021 | Kinderwerk voor Israëlzondag

Voor Christenen voor Israël heeft Kinderwerk Er op uit! net als vorig jaar een programma samengesteld aan de hand van Psalm 2 en Lukas 19 (de intocht van Jezus in Jeruzalem). Dit jaar is Psalm 2 leidend voor de preekschets voor in de eredienst.

Klik hier op de link om het materiaal te downloaden, de lessen en de PPT bijlage.

Je kunt ook naar de site van Christenen voor Israël gaan om meer materiaal te downloaden of aan te vragen.

Nederlands Nederlands English English
Nederlands Nederlands English English