02-05-2019 | Kinderwerkmethode Er op uit! is een doe-methode voor kerken

Kinderwerkmethode Er op uit! zag in 2014 het levenslicht. Projectleider Ronald Blonk startte het initiatief omdat er in de bestaande kerken weinig onderwijs is op twee gebieden: zorg voor de arme, de vreemdeling en de schepping en het Joodse volk. Deze thema’s worden nadrukkelijk behandeld in de op de praktijkgerichte online zondagsschool methode. Verschillende verwerkingen zijn gekoppeld aan een Bijbelgedeelte.

Het kinderwerk programma focust zich op discipelschap. Kinderen worden tweewekelijks op ‘Xpeditie’ gestuurd, een soort van junior discipelschaps-training. Ook het optionele moestuin-lesprogramma vinden veel kinderen prachtig, omdat ze al hun zintuigen gebruiken en leren over de Schepper van hemel en aarde. Veel Bijbelse verhalen zijn immers gerelateerd aan de agrarische samenleving van het oude Israël.

Online zijn er ruim 260 lessen beschikbaar met verschillende thema’s: relatie met Israel, Bijbelse personen zoals Ruth en het oogstfeest. In zes jaar doorloop je de hele lessenserie. Kinderen beginnen in groep 3 met de schepping & Schepper en eindigen in groep 8 met het bezoeken van eenzame mensen tijdens kerst. Mikas van elf jaar vat de lessen goed samen: “Het is niet alleen denken, maar ook doen”.

Deelnemende kerken en kinderwerkers zijn enthousiast. Ronald: “We merken dat er meer mannen kinderwerk gaan doen, omdat de lessen praktisch zijn ingestoken en we de traditionele knutselwerkjes hebben losgelaten. We zijn op zoek naar kerken die ons online lesprogramma willen gaan draaien. We willen graag met de kinderwerk-contactpersoon in gesprek hoe het programma kan passen bij hun kerk / gemeente.”

Wil je meer weten over het kinderwerkprogramma Er op uit! Neem dan contact op met Ronald Blonk via ronald@kinderwerkeropuit.nl of 06-48127082 Hij vertelt je er graag meer erover! 

Nederlands Nederlands English English
Nederlands Nederlands English English