31-01-2019 | Sneak preview lessen VIEREN & downloads

 

 

 De kracht van VIEREN

Deze lessenserie ontdekken de kinderen hoe het vieren van Gods feesten hen kracht kan geven. De kinderen ontdekken dat de Here Jezus zelf vurig verlangde om de Pesach maaltijd met Zijn discipelen te vieren, zodat Hij gesterkt door de viering de lijdensweg kon gaan. Tijdens de Pesach maaltijd stelde de Here Jezus het avondmaal in, dat bedoeld is om zijn volgelingen in de toekomst te sterken. In de lessen laten we de kinderen zien dat het evangelie niet bedoeld is om voor onszelf te houden, maar juist om uit te delen.

 1. Israël viert feest – De uittocht uit Egypte en de instelling van het Pesach feest

  Aan de hand van de geschiedenis van de bevrijding van het volk van Israël uit Egypte begrijpen de kinderen dat God ons wil bevrijden van onze lasten. Bij de IJsbreker moeten ze zelf slepen met zware lasten en ervaren ze hoe het is om daarvan te worden bevrijdt.
 2. Vier het leven met Jezus als vriend – Jezus biedt Zijn vriendschap aan ons aan

  Jezus liet op aarde zien dat Hij gekomen was om Zijn vriendschap aan te bieden aan diegene die door iedereen gemeden werden. Aan de hand van het verhaal van Zacheüs ontdekken de kinderen welke impact het heeft op iemand als iemand zijn oprechte vriendschap aanbiedt aan de ander. Zelf mogen ze ook iemand gaan uitnodigen voor een vriendendienst met Pasen.

 3. Vieren van DE maaltijd – Instelling van het Heilig Avondmaal bij de viering van de Pesach maaltijd

  Met elkaar beleven de kinderen de Pesach maaltijd en ontdekken dat samen met de discipelen het geheim dat verborgen zit in de symbolen van de maaltijd.

 4. Vieren dat Jezus LEEFT: vriendendienst – De opstandig van Jezus door de ogen van Maria van Magdala

  Tijdens de vriendendienst ontdekken de kinderen dat Jezus is opgewekt uit de dood en ook vandaag nog LEEFT. En doordat Hij leeft is er hoop voor ons en voor anderen. Daarom vieren we met zijn allen een groot feest.
   

Er zijn aparte lessen voor groep 3-5 en voor groep 6-8.

Het programma is hier gratis te downloaden.

NederlandsEnglish