11-02-2020 | Kinderen die gemotiveerd zijn leren tien keer meer – acht factoren – Tips voor kinderwerk

Complimenten: Schieten van liefdespijlen in naam van Jezus

Als een kind gemotiveerd is om naar de kinderdienst te gaan, dan leert hij of zij tien keer meer. Vertel een jongen dat we een wedstrijdje gaan doen, dan heb je gelijk zijn aandacht. Ga je dat ook daadwerkelijk doen, dan heb je geen kind aan hem tijdens de kinderdienst. Hoe kun je kinderen gemotiveerd krijgen? Wij gaan de komende tijd stap voor stap dit fenomeen onderzoeken. De uitkomsten van ons onderzoek zullen we koppelen aan praktische tips voor de kinderdienst, waardoor kinderen meer plezier zullen krijgen in de kinderdienst.

Je leert beter wanneer je gemotiveerd bent

Een voor de hand liggende reden om wel of niet informatie op te nemen is de mate van motivatie voor iets. Mensen worden door verschillende factoren gemotiveerd. Zo worden jongens over het algemeen sterk (80%) gemotiveerd door competitie en meisjes door creatieve werkvormen (80%). Dit wil niet zeggen dat meisjes niet gemotiveerd worden door competitie en jongens niet door een creatieve werkvorm. 
Er zijn een achttal hoofd motivators te onderscheiden in het lesgeven. Vandaag zullen we er een behandelen.

  1. Realiseer de invloed van jou als kinderwerker op de motivatie van het kind
    Overige factoren waar we de volgende keren op in gaan:
  2. Bied praktijkervaringen
  3. Geef keuze vrijheid
  4. Geef ruimte
  5. Zorg voor verbinding
  6. Stimuleer een groei mindset
  7. Laat ze ervaren dat ze groeien
  8. Leer de dromen en interesses van de kinderen kennen

TIPS voor de kinderwerker

Het eerste belangrijke dat we behandelen in de intrinsieke motivatie van het kind. Dit is geen motiverende factor, maar hij is wel essentieel om in je achterhoofd te houden.

De intrinsieke motivatie van een kind kun je niet beïnvloeden! Wel kun je voorwaarden creëren in de kinderdienst die motiverend kunnen werken. Je kunt van een kind niet verwachten dat hij of zij uit zichzelf zin heeft in een kinderdienst. Je zult een leeromgeving moeten creëren die uitnodigt om mee te gaan doen.

1. De invloed van jou op de motivatie van het kind is cruciaal.

Wees verwachtingsvol over je leerlingen!
Het is bewezen dat leerlingen beter presteren als een docent er vanuit gaat dat hij allemaal tienen in de klas heeft en zo met ze omgaat. Als de docent waardering over ze uitspreekt, de verwachting uitspreekt dat ze zeker goed zullen presteren en ze motiveert om stappen te nemen die passen bij goed presterende kinderen, dan gaan kinderen voldoen aan die verwachtingen. Omgekeerd is het zeker ook zo.

Vertaling naar de kinderdienst, hoe doe je dat?
Om jezelf aan te leren om de kinderen hoger te achten dan jezelf kun beginnen met hen complimenten te geven.

Spreek iedere les complimenten uit over de groep.
Voorbeelden waar je waardering over kunt uitspreken:
– Prijs hun aanwezigheid,
– Zeg dat je het zo goed vind dat ze zo snel zijn binnengekomen.
– Zeg dat je blij bent dat ze er zijn.
– Laat merken dat je heel benieuwd bent wat je van ze gaat leren vandaag over de Here God.
– Begroet ze bij de deur met een hand en noem op zijn minst hun naam.
– Maak individuele complimenten over hun kleding, haar etc.
Dit zal je helpen om verwachtingsvol naar deze kinderen te gaan kijken.

Verwacht dat de kinderen kennis hebben over God, de Here Jezus en Bijbelverhalen en vraag ze daar ook naar. Bevestig ze in de dingen die ze zeggen, ook al klopt het misschien niet helemaal in jouw ogen. Zeg nooit dat het niet klopt wat ze zeggen, maar nodig andere kinderen uit om te vertellen wat zij er over weten en vertel ten slotte dat jij ook de volgende gedachte daar nog over hebt.
Dit is een proces om de kinderen te laten ontdekken wat ze zelf vinden en ze zullen zichzelf vanzelf verder ontwikkelen.

Motiverende kinderwerk materiaal

Dit zijn enkele voorbeelden van hoe je te werk zou kunnen gaan. Vind je het lastig om zelf iedere les opnieuw te bedenken hoe je kinderen kunt motiveren, overweeg dan te gaan werken met Er op uit! Alle lessen zijn ontwikkeld met deze kennis in het achterhoofd. Ze zijn getest in verschillende kindernevendiensten en kinderen zijn er erg enthousiast over.

Email nieuwsbrief

Eens per kwartaal versturen wij een emailnieuwsbrief, met daarin nieuwe tips voor kinderwerkers. Schrijf je hieronder in voor de email nieuwsbrief of vraag ‘proef’lessen aan.

NederlandsEnglish
Naar boven