Lessenserie over klimaat, biodiversiteit, voedsel en rechtvaardig handelen

Zeven lessen die kinderen leren hoe ze kunnen omgaan met de schepping. God heeft ons een grote verantwoordelijkheid gegeven om te zorgen voor de schepping. Als we dat gaan doen volgens de richtlijnen van Gods Woord, dan is dat ook heilzaam voor onszelf.

Les 1: Verbonden zijn met Gods schepping – Klimaat

Deze les laat zien dat Jezus Christus ook gestorven en opgestaan is om de gebrokenheid in de schepping op te heffen. De kinderen krijgen handvatten om vanuit Gods Woord iets te doen aan klimaatverandering.

Les 2: Omgaan met dier, land en tuin – Biodiversiteit en klimaat

In de Tora vinden we heel wat regels over hoe we om moeten gaan met de natuur, dieren en landbouw. De kinderen ontdekken dat God 3.000 jaar geleden al een visie + regels voor biodiversiteit en klimaat heeft neergeschreven in de Bijbel.

Les 3+4: God maakte perfect voedsel

In deze lessen ontdekken de kinderen hoe perfect alle voedsel is dat God de mens te eten gaf. Allereerst voor de zondeval gaf Hij de mens vruchten van de bomen en zaden te eten. We onderzoeken in de eerste les of mensen kunnen leven van dit scheppingsdieet. Na de zondeval gaf Hij ons ook het geneeskrachtige kruid van het land te eten plus het dierlijke voedsel. In deze les ontdekken kinderen hoe geneeskrachtig kruiden en bloemen zijn.

Les 5: Eerlijk handelen

Niets is zo belangrijk voor ons getuigenis als eerlijk te zijn in ons handelen. Aan de hand van het verhaal van Ananias en Saffira, gaan ze een eerlijkheidstest doen.

Les 6: De economie van God, sabbats- en jubeljaar

In deze les ontdekken ze dat God een zeer eerlijk en humaan leenstelsel had ingevoerd in Israël.

Les 7: Hoe kijkt God tegen slavernij aan

In deze les ontdekken de kinderen dat God van meet af aan een hekel heeft gehad aan onmenselijke slavernij. Kinderen ontdekken in de les dat er nog veel kind-slavernij op de wereld voorkomt en dat zij er iets aan kunnen doen!

Voor kinderen van 9 tot 15 jaar

Heb je interesse in (enkele van) deze lessen, vul dan hieronder het contactformulier in.

    Bestelformulier
    * = verplicht veld
    Nederlands Nederlands English English
    Nederlands Nederlands English English