Omgaan met geld

De Bijbel spreekt veel over hoe we kunnen omgaan met geld en middelen. Dat varieert van wijsheden van Salomo tot aan gelijkenissen die Jezus vertelde. Bij elkaar meer dan 2.000 passages in de Bijbel. We willen de kinderen bekend maken met 5 praktische en tegelijkertijd ook geestelijke kernprincipes. Wij noemen dit de Five Rules, ze passen op een hand. Als ze zich in hun leven houden aan deze regels, dan komen ze een heel eind in het leven.

De sleutel voor het omgaan met geld zit hem in het betrouwbaar zijn als rentmeester. Jezus verbindt in de gelijkenis van de talenten de beloning voor zijn slaven aan het betrouwbaar omgaan met wat hun gegeven is (Rule 2). Als beloning worden ze aangesteld over geestelijke zaken van het Koninkrijk. 

Mat 25:21 Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen.

Een belangrijk detail is dat Jezus hier benadrukt dat het om een klein bedrag ging, terwijl het in feite om een fortuin ging in menselijke ogen.

De gelijkenis van de talenten heeft ook een heel praktische component in zich: Jezus wijst ons er op dat Hij verwacht dat we aan de slag gaan met de talenten die Hij ons heeft gegeven. Het wordt niet duidelijk uitgesproken in de gelijkenis, maar we kunnen er wel uithalen dat wanneer wij in geloof aan de slag gaan in de wereld, Hij dit zal zegenen

In Maleachi en feitelijk in heel het Oude Testament, laat God zien dat Hij overvloedig wil zegenen als wij op Hem vertrouwen.

Bid en werk. Jezus belooft in de Bergrede dat God zal voorzien in wat we nodig hebben. Dat vertrouwen van ons uit zich dan in dat we zonder eigenbelang aan de slag gaan voor anderen in Zijn Naam. We verwachten de beloning voor onze inzet voor van God zelf. Hij zal degene zijn die voorziet in wat nodig is.

Jezus zelf maakte duidelijk dat je van geven gelukkiger wordt dan van te ontvangen. Er zit een geheim in het weggeven van geld, goederen, tijd in Jezus Naam. Het vervult ons hart met vreugde. Vaak denken we dat we iets weggeven omdat die ander het nodig heeft. Maar feitelijk hebben we het zelf nog veel meer nodig om weg te geven.

1 Kronieken 29:11-12 Alles in de hemel en op aarde behoort u toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij. 12Roem en rijkdom zijn van U afkomstig, U heerst over alles. NBV

Psalm 50:10-11 10Mij behoren de dieren van het woud, de beesten op duizenden bergen, 11Ik ken alle vogels van het gebergte, wat beweegt in het veld is van Mij.

Deze regel is belangrijk om te onthouden voor de kinderen, want het houdt ons nederig. De gedachte dat wij veel (moeten) bezitten kan ons gevangen nemen. De gedachte dat alles, ook ons bezit, van God is, bevrijdt ons van deze gedachten. Het bevrijdt ons van de leugens van Mammon, de macht die achter het geld schuil gaat.

Matteüs 6:24 Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.

Lessenserie van 4 lessen

Les 264

De lessenserie start met een vriendendienst over het omgaan met talenten. De les biedt de mogelijkheid, om de kinderen vriendjes te laten uitnodigen om naar de dienst te komen.
Door allerlei actieve, creatieve en competitieve spelletjes, ontdekken kinderen hun talenten. Deze talenten zijn de basis voor de drie lessen die gaan over omgaan met geld.

Les 265, 266 en 267

De kinderen zullen aan de hand van Bijbelverzen, hun talenten en een gezamenlijke opdracht, vijf regels ontdekken die God heeft gegeven met betrekking tot geld. De vijf regels, noemen we de Five Rules. Als ze zich in hun verdere leven houden aan deze regels, zullen ze weerbaar zijn tegen leugens die Mammon ons influistert over geld en eigendom.

    Bestelformulier
    * = verplicht veld
    Nederlands Nederlands English English
    Nederlands Nederlands English English