De organisatie

Vrijwilligers met specialistische kennis

De methode is tot stand gekomen door de inzet van vrijwilligers die hun expertise hebben ingezet. Er is dank verschuldigd aan heel veel mensen die hun vrije tijd hebben ingezet om mee te werken. God voorziet in mensen met talenten, met doorzettingsvermogen en creativiteit. Hierdoor ontstaat een gevarieerd en uniek lesprogramma.

Naar de toekomst toe hopen we dat Er op uit! verder ontwikkeld kan worden uit de afdrachten door de gebruikers. Op dit moment zijn we echter grotendeels afhankelijk van persoonlijke giften. Voor informatie om financieel te investeren in de jongste van Gods Koninkrijk, klik dan op de volgende link en wordt partner.

Er op uit! is een onderneming

De organisatievorm voor Er op uit! is een onderneming. De onderneming Er op uit! heeft geen winstoogmerk. De onderneming werkt volgens het principe van een Kingdom Company. Dat wil zeggen dat alle middelen die worden ontvangen ten behoeven van Er op uit! worden ingezet.

Als je hier vragen over hebt, dan kun je die stellen aan Ronald Blonk.

NederlandsEnglish
Naar boven