Geschiedenis en visie

Hoe is de methode ontstaan?

Ronald heeft zich in zijn periode (2006-2014) als fondsenwerver voor stichting Agapè jaren beziggehouden met wat de Bijbel zegt over omgaan met geld. Ronald raakte er steeds meer van doordrongen dat er in de kerk in Nederland weinig onderwijs is over omgaan met geld en middelen.

‘Weinig onderwijs over omgaan met geld en middelen’

Naast het ontbreken van financieel onderwijs, is er ook weinig aandacht voor zaken zoals: rechtvaardig zaken doen, zorg voor de arme en de vreemdeling, zorg voor het het land/de schepping, behandeling van dieren, seksuele verhoudingen, etc.

Opvallend genoeg geeft God in de Bijbel veel richtlijnen voor het dagelijks leven en schuwt de Bijbel geen enkel onderwerp. Meer dan 2300 Bijbelteksten spreken over onderwerpen die onder het brede kopje rentmeesterschap te vatten zijn. Veel van deze teksten bevinden zich in de Torah en de rest van het Oude Testament.

De gedachte was dat het onderwijs aan de kinderen veel van de geboden van de Torah zou moeten bevatten. Maar er was een gevoelsmatige drempel om geboden te gaan behandelen met de kinderen, omdat dit al snel riekt naar wetticisme en dat ze vooral gelden voor het Joodse volk in hun tijd. Ronald stuitte in zijn zoektocht (in februari 2014) op een onderzoek van Dr. Dirk Monshouwer, die een oeroud Joods leesrooster van de Torah verbond met de Evangeliën. Het gaat om de Driejarige Torah-Cyclus (DTC). Monshouwer toonde aan dat de Evangelieën geschreven zijn op het ritme van deze lezing. De evangelisten laten zien hoe de Here Jezus vervulde wat in de Torah was opgeschreven. De Torah wordt ook wel het vijfde Evangelie genoemd.

Het leesrooster de DTC maakte de weg vrij om het Bijbels onderwijs te starten vanuit Genesis 1 en zo chronologisch door te werken naar het boek Openbaring. Onderweg ontdekken de kinderen hoe alles in elkaar grijpt en verwijst naar Jezus Christus, de Messias. En onderzoeken ze de betekenis van de geboden die relevant zijn voor hun dagelijks leven. En dat zijn er meer dan je zou verwachten.

Visie: Wat is anders aan deze kinderwerkmethode?

Het geloof doen

Hebreeuwse denken gaat er vanuit dat je God leert kennen door te gaan doen wat Hij zegt. “Volg mij”, zei Jezus tegen zijn discipelen. En ze gingen achter Hem aan en gaandeweg kwamen ze tot erkenning dat Hij de Zoon van God is. Deze methode laat de kinderen heel veel dingen doen. Allerlei verwerkingen in spelvorm, die verbonden worden met het Bijbelgedeelte dat die week wordt behandeld.
Discipelschap: De kinderen worden er tweewekelijks op uit gestuurd om in praktijk te brengen wat ze hebben geleerd, op Xpeditie. (De X is de afkorting van het Griekse Xristus). Net als de discipelen. Als ze terugkomen wordt er geëvalueerd. Net als Jezus deed. Dit is een junior discipelschapstraining.

De moestuin

De kinderen gaan wekelijks de moestuin in. Met al hun zintuigen ontdekken ze de schepping en leren ze heersen over een klein stukje van de schepping in afhankelijkheid van de Schepper. Door de moestuin wordt gebouwd aan de relatie tussen de Schepper, schepping en de mens. Het volk Israël leefde in een agrarische samenleving en daarom zijn vele voorbeelden in Bijbel ontleend aan die samenleving.

Meld je aan als ‘Proef’ kerk

50 lessen proeven tegen gereduceerd tarief. Voor € 100 (i.p.v. €
250) kan een kerk een half jaar kennismaken

Tevens ontvangt de kerk een druivenstruik.

De aanbieding is inclusief een introductie seminar met veel handvatten voor de kinderwerkers.

NederlandsEnglish
Naar boven