Geschiedenis

Hoe is de methode ontstaan?

Ronald heeft zich in zijn periode (2006-2014) als fondsenwerver voor stichting Agapè verdiept in wat de Bijbel zegt over geld. Ronald raakte er steeds meer van doordrongen dat er in de kerk in Nederland weinig onderwijs is over omgaan met geld en middelen.

‘Naast het ontbreken van financieel onderwijs, is er ook weinig aandacht voor zaken zoals: rechtvaardig zaken doen, zorg voor de arme en de vreemdeling, zorg voor het het land/de schepping, behandeling van dieren, seksuele verhoudingen, etc.’

Opvallend genoeg geeft God in de Bijbel veel richtlijnen voor het dagelijks leven en schuwt de Bijbel geen enkel onderwerp. Meer dan 2300 Bijbelteksten spreken over onderwerpen die onder het brede kopje rentmeesterschap te vatten zijn. Veel van deze teksten bevinden zich in de Torah en de rest van het Oude Testament.

De gedachte was dat het onderwijs aan de kinderen veel van de geboden van de Torah zou moeten bevatten.

Maar er was een gevoelsmatige drempel om geboden te gaan behandelen met de kinderen, omdat dit al snel riekt naar wetticisme en dat ze vooral gelden voor het Joodse volk.

Een ander belangrijk thema wat op Ronalds hart lag was het ontbreken van onderwijs over het Joodse volk en Gods plannen met hen.

De kerk vindt het door de eeuwen heen lastig om te accepteren dat het Joodse volk Gods oogappel is, waaraan Hij nog vele onvervulde beloften heeft gedaan.

Ronald stuitte in zijn zoektocht naar de redenen van deze gemissen aan onderwijs in de kerk (in februari 2014) op een onderzoek van Dr. Dirk Monshouwer, die een oeroud Joods leesrooster van de Torah verbond met de Evangeliën. Het gaat om de Driejarige Torah-Cyclus (DTC). Meer hierover in de brochure over het lesrooster, pagina 8-11. Monshouwer toonde aan dat het Markus Evangelie geschreven is op het ritme van deze lezing. In die lezing komen de feesten van God op vaste tijden naar voren.

Alle Evangeliën laten zien hoe de Here Jezus vervulde wat in de Torah was opgeschreven. Daarom wordt de Torah ook wel het vijfde Evangelie genoemd.

Deze ontdekking maakte de weg vrij om het Bijbels onderwijs te starten vanuit Genesis 1 en zo chronologisch door te werken naar het boek Openbaring.

Onderweg ontdekken de kinderen hoe alles in elkaar grijpt en verwijst naar Jezus Christus, de Messias en het grote plan van God met het Joodse volk en Zijn gemeente.

Als ze door de Torah gaan onderzoeken ze hoe Gods geboden ook vandaag de dag nog steeds vol wijsheid en LEVEN (Chai) zijn.

Meer over de organisatie van Er op uit!
De teamleden
De organisatie
Meewerken

Meld je aan als ‘Proef’ kerk

50 lessen proeven tegen gereduceerd tarief. Voor € 100 (i.p.v. €
250) kan een kerk een half jaar kennismaken

De aanbieding is inclusief een introductie seminar met veel handvatten voor de kinderwerkers.

NederlandsEnglish
Naar boven