Product informatie en Prijzen

ACTIE tot juli 2019: Het eerste half jaar stellen wij voor de eerste 10 kerken die zich melden voor € 100 i.p.v. € 250 beschikbaar. Bestel de proeflessen en vul het contactformulier in.

In het downloadbare overzicht zijn alle thema’s beschikbaar.

De verschillende lespakketten:

1. Gehele lespakket Binnen Moestuin
  6-9 jaar (groep 3-5)+ 10-12 jaar (groep 6-8)
2. Moestuinlessen    
   6-9 jaar (groep 3-5) + 10-12 jaar (groep 6-8)  
3.  Thema lespakketten  

Fijnunder-cunstruction-transparant dat je overweegt met de methode te gaan werken. Wij raden aan om de proeflessen aan te vragen en ons uit te nodigen voor een presentatie om de methode toegelicht te krijgen. Vul het contactformulier in en geef aan dat je graag de proeflessen zou ontvangen, wij nemen dan contact met je op.

Als er dingen onduidelijk zijn, schroom dan niet om contact op te nemen met Ronald Blonk 06 48127082 | [email protected]

De lessen worden digitaal ter beschikking gesteld via een afgeschermd gedeelte van de website www.kinderwerkeropuit.nl.

Prijzen gehele methode

Prijzen

6-9 jaar (groep 3-5)
10-12 jaar (groep 6-8)
jaar 1
en 4
jaar 2
en 5
jaar 3
en 6
Abonnement
Totaalpakket € 500 € 500 € 500 € 150
         

Prijzen zijn inclusief 21% BTW
*Op dit moment zijn de jaren 1, 2, 4 en 5 klaar. We werken nog aan jaar 3 en 6. Deze hopen we eind 2019 klaar te hebben.

Praktisch weetje: De lessen van jaar 1 en 4 (en de overige jaren) starten begin JANUARI. Januari is het natuurlijke instapmoment voor deze methode omdat toegewerkt wordt naar het moestuinseizoen, zodat de feesten van God volop gevierd kunnen worden. Je kunt uiteraard ook in september of enig ander moment starten met de methode.

De methode bestaat uit 6 lespakketten van 1 jaar. Een lespakket voor een jaar bestaat uit geestelijke lessen voor iedere zondagochtend plus een moestuinles van maart tot en met september. De moestuinlessen zijn afgestemd op de geestelijke lessen van die weken. Er zijn geen lessen voor zes weken zomervakantie en de eerste Paas- en Pinksterdag.

In drie jaar tijd wordt de hele methode aangeschaft. In het eerste jaar wordt jaar 1 en 4 aangeschaft, daarna jaar 2 en 5 en vervolgens jaar 3 en 6. Zie de tabel hierboven.

De afnemer koopt per jaar een licentie voor een specifiek lespakket. De licentie geeft een jaar toegang tot de website en de afnemer verwerft het ongelimiteerde gebruiksrecht van de lessen voor eigen gebruik.

Na 3 jaar kan een abonnement worden afgesloten waardoor de afnemer op voordelige wijze toegang houdt tot online roosters.

De voordelen van het online toegang houden tot het rooster zijn:

 1. Het rooster en de lessen zijn afgestemd op de viering van de feesten. Dit loopt dan altijd synchroon.
 2. Wanneer er aanpassingen zijn in de lessen zijn deze automatisch beschikbaar.
 3. Het gemak van het werken via de website voor de kinderwerkers.
 4. Het forum blijft beschikbaar waar leden en medewerkers tips plaatsen.
 5. De afnemer kan gebruik blijven maken van de kennis van Er op uit! medewerkers.

Een jaargang bevat de volgende elementen:

 1. Het jaar rond geestelijke lessen van een uur. (Er zijn geen lessen voor eerste Paas- en Pinksterdag en zes weken zomervakantie.) Om de twee weken een opdracht voor thuis (Xpedities genaamd).
 2. Moestuinlessen van een half uur van maart tot en met september
 3. Basisdocumenten om een moestuin aan te leggen
 4. Begeleidende documenten om ouders te informeren over de lesinhoud
 5. Extra materialen zoals power points, liedjes, foto’s, filmpjes
 6. Toegang tot het forum met aanvullende ideeën
 7. Overzichtsdocument voor een coördinator
 8. Ondersteuning bij vragen
 9. Een lijst met verrijkende activiteiten buiten de lestijden om

Moestuinlespakket

Het moestuinlespakket kan los van het geestelijke lespakket per seizoen worden afgenomen. De lessen kunnen naast een andere methode gebruikt worden. Het moestuinlespakket bevat beide leeftijdsgroepen. De reden hiervan is dat de groepen om de beurt werken met de verschillende groenten die in de tuin staan.

Deze moestuinlessen zijn te gebruiken door zondagscholen, jeugdclubs en basisscholen.
Prijzen

Seizoen 1 2 3  Abonnement
6-9 jaar en 10-12 jaar  ✔  ✔  ✔  ✔
Beide groepen € 300* € 150 € 150 € 150
         

*De prijs voor het eerste seizoen is hoog, omdat daar alle basisdocumenten voor het opzetten van een moestuin beschikbaar komen. De jaren erna wordt hier op voortgebouwd.

Prijzen zijn inclusief 21% BTW

De afnemer koopt per jaar een licentie voor een specifieke moestuinlespakket. De licentie geeft 1 jaar toegang tot de website en de afnemer verwerft het ongelimiteerde gebruiksrecht van de lessen voor eigen gebruik.

Na 3 jaar kan er een abonnement worden afgesloten voor € 150 euro.
De voordelen van het abonnement zijn:

 1. Het rooster en de lessen zijn afgestemd op de viering van de feesten. Dit loopt dan altijd synchroon.
 2. Wanneer er aanpassingen zijn in de lessen blijven deze voor een beperkt tarief beschikbaar.
 3. Het gemak van het werken via de website voor de kinderwerkers.
 4. Het forum blijft beschikbaar waar leden en medewerkers tips plaatsen.
 5. Je kunt gebruik blijven maken van de kennis van Er op uit! medewerkers wanneer er vragen.

Het moestuinlespakket bestaat uit:

 1. Basisdocumenten om een moestuin aan te leggen
 2. Overzichtsdocument voor een coördinator
 3. Lessen van een half uur van maart tot en met september (Er zijn geen lessen voor eerste Paas- en Pinksterdag en zes weken zomervakantie.)
 4. Toegang tot het forum voor extra ideeën
 5. Begeleidende documenten om ouders te informeren over de lesinhoud.
 6. Extra materialen zoals instructiekaartjes, foto’s, plattegronden, oogstkaartjes etc.
 7. Ondersteuning bij vragen
 8. Een lijst met verrijkende activiteiten buiten de lestijden om

Lees de betalings- en algemene voorwaarden onderaan.

Thematische lespakketten


De thematische lespakketten zijn onderdeel van de volledige kinderwerkmethode. Deze pakketten zijn bedoeld voor afnemers die slechts interesse hebben om deze lessen af te nemen. De thematische lespakketten worden net als de overige lespakketten via een afgeschermd gedeelte van de website beschikbaar gesteld.

De volgende thematische lespakketten kunnen worden afgenomen.

1 Najaarsfeesten en het leven Jakob voor beide leeftijdsgroepen

Lessen over Jakob waarbij de volgende feesten aan de orde komen: Trompettenfeest, Grote verzoendag (Jom Kippoer) en het weekfeest Loofhutten.

Deze lessenserie laat zien hoe de levensreis van Jakob een voorafschaduwing is voor de gemeente van Jezus Christus. Achtergronden en tradities bij de feesten komen tot leven. De mogelijke profetische betekenis van de najaarsfeesten komen aan bod. En de kinderen beleven op heel praktische manier het Loofhuttenfeest.

Verder zitten er veel spelelementen in de lessen en de kinderen worden enkele malen op Xpeditie gestuurd met dat wat ze hebben geleerd in de les.

Serie over Jakob en de najaarsfeesten  
Groep 3-5 (6-9 jaar) (8 lessen) € 160
Groep 6-8 (10-12 jaar) (6 lessen) € 120
   

Prijzen zijn inclusief 21% BTW

De afnemer koopt een licentie voor dit lespakket. De licentie geeft 1 jaar toegang tot de website en de afnemer verwerft het ongelimiteerde gebruiksrecht van de lessen voor eigen gebruik.

Lees de betalings- en algemene voorwaarden onderaan.

2 Het (Joodse) huwelijk (6-9 jaar)

Het huwelijk staat symbool voor de relatie tussen God en zijn gemeente. In de Joodse traditie is het huwelijk en daaraan gekoppeld het voortgaan van de generaties, de kern van het bestaan. Kinderen maken op speelse wijze kennis met achtergronden van het Joodse huwelijk ten tijde van Jezus. In de tradities zitten verschillende geestelijke lessen verborgen. Door hen hiermee bekend te maken ontdekken ze twee dingen. Het eerste is dat ze de waarde van het huwelijk gaan zien en dat dit echt hoort bij hoe God het heeft bedoeld. Het tweede is dat ze proeven aan het mysterie, dat wij ooit de bruid zullen zijn van God.

De les is samengesteld met medewerking van Timo van den Heuvel, theatermaker en liedjesschrijver. Er zitten aanstekelijke spreekkoren in de lessen, die verweven zijn in een verhaal, dat ze kunnen gaan uitspelen en uitvoeren. In de derde les zullen ze dan al in staat zijn om een toneelstuk op aanstekelijke wijze uit te voeren.

Serie over het huwelijk 3 lessen
Groep 3-5 (6-9 jaar) € 60
   

Prijzen zijn inclusief 21% BTW

De afnemer koopt een licentie voor dit lespakket. De licentie geeft 1 jaar toegang tot de website en de afnemer verwerft het ongelimiteerde gebruiksrecht van de lessen voor eigen gebruik.

Lees de betalings- en algemene voorwaarden onderaan.

3 De geschiedenis van het Joodse volk (10-12 jaar)

Vier lessen over de ontwikkeling van het Joodse volk van Abraham tot nu. In grote stappen krijgen de kinderen een beeld van de geschiedenis van het Joodse volk. Hierdoor kunnen de kinderen de Bijbelse verhalen beter plaatsen binnen de cultuur en de geografie van toen. De actuele informatie maakt dat ze de huidige ontwikkelingen in het nieuws ook beter interpreteren. Het is op deze manier een kennismaking met het Israël van nu en de rol van het Joodse volk en de staat Israël in de Heilsgeschiedenis.

De onderwerpen:

De lessen behandelen ontstaan van het volk, de verstrooiing van het Tien- en het Tweestammenrijk, de Joodse oorlog (66-70 n.C.), de vernietiging van Jeruzalem en de opheffing van de staat Judea (135 n.C.), de doorgaande vervolgingen van 800 tot nu, de stichting van de staat Israël en wereldwijde terugkomst van het volk naar Israël.

In spelvorm komen de Joodse afstamming en culturele zaken aan de orde. Er zijn allerlei links naar Joodse plekken in Nederland en een bezoek aan het Joods Historisch Museum in Amsterdam wordt in een apart document uitgewerkt, als onvergetelijk onderdeel van deze lessenserie.

Serie over het Joodse volk 4 lessen
Groep 6-8 (10-12 jaar) € 80
   

Prijzen zijn inclusief 21% BTW

De afnemer koopt een licentie voor dit lespakket. De licentie geeft 1 jaar toegang tot de website en de afnemer verwerft het ongelimiteerde gebruiksrecht van de lessen voor eigen gebruik.

Lees de betalings- en algemene voorwaarden onderaan.

4 Persoonlijke weerbaarheid kinderen (Resister materiaal)

In Er op uit! wordt door de hele methode heen aandacht besteedt aan de persoonlijke identiteit en weerbaarheid van jongens en meisjes. Er zijn enkele lessen die hier echter helemaal over gaan, en deze bieden wij apart aan als themapakketten.

1. Vier lessen voor kinderen uit groep 3 tot en met 5. In de lessen komen de volgende zaken aan de orde. In les een ontdekken ze dat wij mensen de kroon zijn op Gods schepping. In les twee en drie ontdekken ze de overeenkomsten maar ook de verschillen tussen jongens en meisjes. Ze ontdekken dat beide volwaardig zijn in Gods ogen. Na les twee gaan ze hun talenten ontdekken en die creatief vormgeven. In les vier gaan ze ontdekken dat God net als wij emoties en karaktereigenschappen heeft. Deze God houdt van ze en wil ze beschermen.

2. Voor de kinderen van groep 6-8 gaan we dieper kijken naar weerbaarheid. Er is een drieluik van lessen dat werkt aan hun weerbaarheid in relaties: 1. Jezelf kunnen zijn, 2. Gezonde relaties met anderen, 3. Een gezonde relatie met je ouders.

Het materiaal is nu geschreven voor kindernevendiensten. Een les duurt tussen de 45 minuten en een uur. Het materiaal kan met kleine aanpassingen ook in een schoolsetting gebruikt worden.

Lessen over  
Groep 3-5 (4 lessen) € 80
Groep 6-8 (3 lessen) € 60
   

Prijzen zijn inclusief 21% BTW

De afnemer koopt een licentie voor dit lespakket. De licentie geeft 1 jaar toegang tot de website en de afnemer verwerft het ongelimiteerde gebruiksrecht van de lessen voor eigen gebruik.

Lees de betalings- en algemene voorwaarden onderaan.

Betalingsvoorwaarden:

De consument verplicht zich om 14 dagen na ontvangst van de factuur het bedrag op de rekening van Er op uit! te storten.

Het bestelde pakket komt op zijn laatst 5 werkdagen na ontvangst van het bedrag op de rekening van Er op uit! beschikbaar, tenzij hier andere afspraken over zijn gemaakt.

De Algemene Voorwaarden hier downloaden

Meldt je aan als ‘Proef’ kerk

50 lessen proeven tegen gereduceerd tarief. Voor € 100 (i.p.v. € 250) kan een kerk een half jaar kennismaken

Tevens ontvangt de kerk een druivenstruik.

De aanbieding is inclusief een introductie seminar met veel handvatten voor de kinderwerkers.

NederlandsEnglish
Naar boven