Persoonlijke weerbaarheid kinderen

Kinderen zijn kwetsbaar. In heel Gods Woord zien we dat God er op gericht is om dat wat kwetsbaar is te beschermen en sterk te maken. De lessen die we hier uitlichten bouwen aan de identiteit van kinderen.
Door de hele methode heen wordt aandacht besteedt aan de persoonlijke identiteit en weerbaarheid van jongens en meisjes, omdat dit volgens ons de kern is van Gods Woord. Hij wil dat ieder kind een vol LEVEN schenken.

Bouwen aan een stevig fundament (groep 3-5)

Voor kinderen uit groep 3 tot en met 5 hebben we vier lessen geselecteerd die de kinderen bevestigen in wie ze zijn in Gods ogen. In de lessen komen de volgende zaken aan de orde.

 1. Les 1: Kinderen ontdekken dat ze de kroon op Gods schepping zijn. God heeft ons allemaal uniek gemaakt. En het belangrijkste is dat de man en de vrouw gelijkwaardig en aanvullend zijn op elkaar. God schiep hen man en vrouw, samen zijn ze naar Gods beeld geschapen.
 2. Les 2: De jongens en meisjes ontdekken verschillen en overeenkomsten. De gelijkwaardigheid van jongens en meisjes wordt verder versterkt aan de hand van het verhaal van Esther. Vanuit dat verhaal gaan we in op de talenten die kinderen hebben. Ze krijgen een Xpeditie mee naar huis, waarmee ze thuis aan hun ouders kunnen vragen waar ze goed in zijn
 3. Les 3: Deze les wordt helemaal gewijd aan de talenten van de kinderen. Ze worden hiermee bevestigd in dingen die ze goed kunnen. Ze kiezen één talent uit, om die kunstzinnig uit te werken.
  De kunstwerken worden verzameld en kunnen de week erna tentoongesteld worden in de dienst.
 4. Les 4: De kinderen ontdekken dat God net als wij emoties en karaktereigenschappen heeft. Wij zijn naar Zijn beeld geschapen. God komt hiermee heel dichtbij en ze kunnen zich met Hem verbinden. Dat God van ze houdt en hen wil beschermen, kan dan realiteit worden in hun leven.

Bouwen aan gezonde relaties (groep 6-8)

Bij de lessen van groep 6-8 gaan we dieper bouwen aan hoe God relaties heeft bedoeld en hoe ze zich binnen relatie weerbaar kunnen opstellen. Er is een drieluik van lessen dat werkt aan hun weerbaarheid in relaties.

 1. Jezelf kunnen zijn
  God vindt het belangrijk dat iedere persoon zichzelf kan zijn. Ieder kind is allereerst een zoon en dochter van God. Hij heeft als Vader voor ogen hoe ze kunnen opgroeien tot stabiele personen.
  Daarom beschermt hij het individu met regels, zodat anderen geen inbreuk maken op de ontwikkeling van die persoon.
  Deze regels zijn een ruggensteun voor de kinderen om NEE te zeggen in situaties die niet fijn zijn en inbreuk maken op de eigenheid van de persoon.
 2. Gezonde relaties
  In deze les laten we de kinderen ontdekken wat er voor nodig is om gezonde relaties te ontwikkelen met anderen. Daarbij staat een belangrijk gedeelte van de samenvatting van het geloof centraal: heb je naaste lief als jezelf. Daarbij komen aspecten naar voren als: wat is liefhebben; wat is de rol van vergeving; en hoe kunnen wij door de ogen van God naar anderen kijken.
 3. Gezonde relatie met ouders
  De belangrijkste relatie in het leven van een kind is de relatie met zijn ouders. Die relatie is aan verandering onderhevig als het kind ouder wordt. Als het goed is leren ouders hun kinderen, dat de relatie tussen God de Vader en het kind nog belangrijker is dan hun eigen relatie met het kind. De kinderen ontdekken hoe ze in die relatie kunnen en zullen bewegen.

Weerbaar maken tegen pesten (groep 6-8)

Aan de hand van het verhaal het bezet van Jeruzalem, ten tijde van Hizkia’s regering, ontdekken de kinderen dat God voor ons strijdt. In de les zelf zit een vrij uitgebreide praktische oefening om sterker in je schoenen te staan. De les is in de basis opgebouwd als een vriendendienst. Kinderen worden aangemoedigd om een vriendje of vriendinnetje mee te nemen naar de dienst. Samen met dit vriendje doen ze allerlei oefeningen. Ook dit aspect bouwt in potentie mee aan de zelfwaarde van ieder kind in de groep.

Gebruik van de lessen

Het materiaal is nu geschreven voor kindernevendiensten. Een les duurt tussen de 45 minuten en een uur. Het materiaal kan met kleine aanpassingen ook in een schoolsetting gebruikt worden.

Bestellen

Je kunt de lessen doornemen in je gezin en gebruiken in de kinderdienst. Gebruik het bestelformulier hieronder.

[contact-form-7 id="6768" title="Weerbaarheidslessen"]

Nederlands Nederlands English English
Nederlands Nederlands English English