Persoonlijke weerbaarheid kinderen

Bij de Er op uit!-kinderwerkmethode wordt door de hele methode heen aandacht besteedt aan de persoonlijke identiteit en weerbaarheid van jongens en meisjes. Er zijn enkele lessen die hier echter helemaal over gaan, en deze bieden wij apart aan als themapakketten.

Het persoonlijke weerbaarheidspakket bevat vier lessen voor kinderen uit groep 3 tot en met 5. In de lessen komen de volgende zaken aan de orde. In les een ontdekken ze dat wij mensen de kroon zijn op Gods schepping. In les twee en drie ontdekken ze de overeenkomsten maar ook de verschillen tussen jongens en meisjes. Ze ontdekken dat beide volwaardig zijn in Gods ogen. Na les twee gaan ze hun talenten ontdekken en die creatief vormgeven. In les vier gaan ze ontdekken dat God net als wij emoties en karaktereigenschappen heeft. Deze God houdt van ze en wil ze beschermen.

Voor de kinderen van groep 6-8 gaan we dieper kijken naar weerbaarheid. Er is een drieluik van lessen dat werkt aan hun weerbaarheid in relaties: 1. Jezelf kunnen zijn, 2. Gezonde relaties met anderen, 3. Een gezonde relatie met je ouders.

Het materiaal is nu geschreven voor kindernevendiensten. Een les duurt tussen de 45 minuten en een uur. Het materiaal kan met kleine aanpassingen ook in een schoolsetting gebruikt worden.

Lessen over Persoonlijke weerbaarheid kinderen
Groep 3-5 (4 lessen)€ 80
Groep 6-8 (3 lessen)€ 60

Prijzen zijn inclusief 21% BTW

De afnemer koopt een licentie voor dit lespakket. De licentie geeft 1 jaar toegang tot de website en de afnemer verwerft het ongelimiteerde gebruiksrecht van de lessen voor eigen gebruik.

Betalings- en algemene voorwaarden

  • De consument verplicht zich om 14 dagen na ontvangst van de factuur het bedrag op de rekening van Er op uit! te storten.
  • Het bestelde pakket komt op zijn laatst 5 werkdagen na ontvangst van het bedrag op de rekening van Er op uit! beschikbaar, tenzij hier andere afspraken over zijn gemaakt.
  • Lees ook de Algemene Voorwaarden.
NederlandsEnglish