De schepping groep 3-5

In 11 lessen ontdekken de kinderen het grote plan met de mens. Eerst hoe God met heel veel liefde de aarde, de zon en maan en sterren heeft gemaakt. En dat Hij daarin de mens plaatste, als kroon op Zijn schepping.

Beschrijving inhoud lessen

De kinderen krijgen bij les 4 een Xpeditie mee naar huis om hun talenten te ontdekken. Dit is voor kinderen heel gaaf. De les erna gaan ze die talenten creatief vormgeven.

In les 6 leren ze hoe je God kunt zien in de schepping om je heen.

In les 7 ontdekken de kinderen op speelse wijze de diepere betekenis van het Paradijs en hoe God wil wonen in ons hart.

In les 9 ontdekken ze hoe Adam en Eva werden misleid door de slang en dat we daar nog steeds onder te lijden hebben.

In les 10 werken we toe naar de Paasles nummer 11. Het behandelt het verhaal van de zalving van Jezus door de zondige vrouw en hoe Judas op dat moment koos tegen Jezus.

In les 11 behandelen we enerzijds het verhaal van Abel en Kaïn en anderzijds het offer dat Jezus Christus bracht als Lam van God.

In les 14 ontdekken de kinderen door het verhaal van Noach dat Gods regels goed voor ons zijn.

Bestellen

Je kunt de lessen hieronder bestellen.

    Bestelformulier
    NederlandsEnglish