Week van Geloofsopvoeding

Kindermoment in de dienst

Klik op afbeelding om bestand te downloaden

Wij ontwikkelde een kindermoment voor in de dienst, om ouders bewust te maken van hun rol als ‘geloofs’opvoeders. Een taak die ze hebben ontvangen van God, nadat Hij ze heeft gezegend met kinderen. De kinderen zullen ontdekken dat God met het Loofhuttenfeest, een geloofs’familie’feest heeft gegeven. Wat is God toch een bijzonder God.


Les voor bovenbouw of ouders met kinderen: Gezonde relatie met ouders

In deze les ontdekken de kinderen hoe God de relaties tussen ouders en kinderen heeft vormgegeven. Bij veel mensen hangt het gebod, Gij zult uw ouders eren, nog wel ergens in hun achterhoofd, zonder dat we precies weten wat God er nu mee voor ogen heeft. In deze les laten we de kinderen ontdekken, dat de relatie tussen ouders en kind zich ontwikkelt in de tijd. Van eerst afhankelijk zijn en gehoorzamen, naar volwassen worden en later zorgen voor de ouders, uit respect voor hen.

Nieuwsgierig naar de les? Vraag hem gratis aan via onderstaand formulier.

Lessen over gezonde relaties

Wij hebben drie lessen ontwikkeld over gezonde relaties. De lessen zijn als volgt opgebouwd:

  1. Jezelf kunnen zijn: God vindt het belangrijk dat iedere persoon zichzelf kan zijn. Ieder kind is allereerst een zoon en dochter van God. Hij heeft als Vader voor ogen hoe ze kunnen opgroeien tot stabiele personen.
    Daarom beschermt hij het individu met regels, zodat anderen geen inbreuk maken op de ontwikkeling van die persoon.
    Deze regels zijn een ruggensteun voor de kinderen om NEE te zeggen in situaties die niet fijn zijn en inbreuk maken op de eigenheid van de persoon.
  2. Gezonde relaties: In deze les laten we de kinderen ontdekken wat er voor nodig is om gezonde relaties te ontwikkelen met anderen. Daarbij staat een belangrijk gedeelte van de samenvatting van het geloof centraal: heb je naaste lief als jezelf. Daarbij komen aspecten naar voren als: wat is liefhebben; wat is de rol van vergeving; en hoe kunnen wij door de ogen van God naar anderen kijken.
  3. Gezonde relatie met ouders: De belangrijkste relatie in het leven van een kind is de relatie met zijn ouders. Die relatie is aan verandering onderhevig als het kind ouder wordt. Als het goed is leren ouders hun kinderen, dat de relatie tussen God de Vader en het kind nog belangrijker is dan hun eigen relatie met het kind. De kinderen ontdekken hoe ze in die relatie kunnen en zullen bewegen.

Je kunt de lessen doornemen in je gezin en gebruiken in de kinderdienst. Deze lessenserie is te koop voor € 25. Gebruik het bestelformulier hieronder.

Bestelformulier
Ik bestel:
NederlandsEnglish
Naar boven