Pinksteren, de geboorte van een volk: Isaak en de gemeente

Genesis 14:16 -24 21:1 – 7, Handelingen 2:3-6 40-42

De Drie-jarige ToraCyclus laat deze weken rondom het Wekenfeest, dat wij kennen als Pinksteren, de hoofdstukken 14 tot en met 21 uit Genesis lezen. Dit verhaal over Abraham en Sarah is twee verhalen in een. Het is het verhaal over de geboorte van het volk van God, het volk Israël en het is een schaduwverhaal voor de geboorte van de gemeente met Pinksteren.

Isaak geboren

Eerst ontmoet Abram Melchisedek na zijn overwinning op de koningen. Dan krijgt hij opnieuw een belofte van God dat er kind geboren zal worden uit hem en Saraï. Abram en Saraï zijn dan 86 en 73. Saraï is dan al te oud om naar de natuur een kind te kunnen krijgen. Saraï besluit de natuur een handje te helpen en biedt Abram haar slavin Rachel aan. Ismaël wordt geboren. Abram en Saraï zijn er tevreden mee, maar God niet. God heeft een beter plan en als Abram 99 is en Saraï 86, vindt God het tijd om Zijn belofte te gaan vervullen. Zelfs Abram (en Saraï) kan het dan niet meer geloven dat zij nog een kind zullen kunnen krijgen. Isaak wordt dus door een wonder geboren. Het volk Israël ontstaat 100% door Gods eigen ingrijpen, een wonderlijke geboorte.

De gemeente geboren

Dit is het verhaal dat de discipelen ook gelezen kunnen hebben terwijl zij wachten op de belofte van Jezus. Jezus had ze bij zijn hemelvaart een belofte gegeven, dat Hij de heilige Geest zou sturen. En dan op de dag van het Wekenfeest, vroeg in de ochtend gaat Gods belofte in vervulling. 3.000 komen tot geloof. Joden uit Griekenland, Egypte, Asia, Perzië etc, laten zich dopen en worden kinderen van God. En het goede nieuws zal verder gaan naar alle volken op aarde. Op dat moment wordt een heel nieuw volk geboren, de gemeente van Jezus Christus.
Op deze manier gaat ook de belofte in vervulling dat alle volken van de wereld gezegend zullen worden door het nageslacht van Abraham.

Met Pinksteren wordt een volk geboren uit God zelf, door de uitstorting van de Heilige Geest. Deze uitstorting van de Heilige Geest is al eeuwen geleden geprofeteerd door de profeten. Echter niemand begreep in die tijd hoe God stenen harten weer levende harten van vlees en bloed zou maken, zoals in Ezechiël staat.

Ezechiël 36:26-28

En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlesen hart geven. En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en doen. En gij zult wonen in het land, dat Ik uw vaderen gegeven heb, en gij zult Mij tot een volk zijn, en Ik zal u tot een God zijn”

Meer schaduwen in de Thora die wijzen naar Pinksteren

In de lessen van de kinderen behandelen we in zes jaar iedere keer andere schaduwverhalen en betekenissen van het Wekenfeest die ons dieper verbinden met de missie van God. Ben je nieuwsgierig, blijf dan deze blog volgen of stel een vraag via het contactformulier hieronder.

Toepassingsvraag volwassenen

  • De meeste Joden dachten exclusief, zij dachten dat God alleen voor hen zou zijn. Het evangelie was voor iedereen bedoeld. In hoeverre denk je net als God inclusief?

Les 18 voor de kinderen van groep 3-5

IJsbreker: Naar buiten met elkaar om daar het verhaal te vertellen. Liefst naar de moestuin als die er is.
Bijbeltijd (15 minuten): Zie het verhaal hierboven.
Verwerking 1 (5 minuten): Nadenken over weggeven van groenten uit de moestuin.
Verwerking 2: Bijbelteksten maken voor bij het groentekistjes met klei of het schrijven van een Bijbeltekst op de kistjes (zie foto)
Naar de moestuin: (30 minuten)
Tuinkers oogsten, klaarmaken op crackers met boter en uitdelen aan mensen.
Courgette in grotere pot zetten of direct planten.
Geestelijke link: Het uitdelen van de eerste oogst verwijst naar de eerstelingen die tijdens de uitstorting van de Heilige Geest werden geboren.

Wil je les 18 ontvangen, dat kan!

Vul het contactformulier hieronder in en vermeld het lesnummer.
Wil je de methode 8 weken proeven, dat kan, klik hier en registreer.
Wil je ‘proef’lessen ontvangen? vul het contactformulier hieronder in.
Abonneer je op de nieuwsbrief en je blijft op de hoogte van de laatste nieuwtjes over werken met kinderen, blogs, acties. Vul het contactformulier hieronder in en klik nieuwsbrief aan.

Vind meer interessante artikelen in deze lijn:
Lespakketten over Pinksteren
Les over Abram en Hemelvaart.

    * = verplicht veld
    NederlandsEnglish