Stichting Er op uit! ANBI

Kinderwerk Er op uit! wordt beheerd door Stichting Er op uit! Deze stichting heeft de ANBI status van de belastingdienst en daarmee zijn giften aan de stichting aftrekbaar voor de (loon)belasting.

Doelstelling van de stichting

Stichting Er op uit! streeft de verspreiding van het Evangelie van Jezus Christus na onder kinderen tussen 0 en 18 jaar,
door hen Bijbelse principes te leren toepassen in hun leven.

De uitgangspunten uit de beginselverklaring van MissieNederland liggen ten grondslag aan alle (beleids)beslissingen die we nemen en aan de uitvoering van ons beleid. Bekijk ze hier.

Beleidsplan 2022-2023

In het beleidsplan kunt u lezen welke activiteiten de stichting van plan is uit te voeren. Wanneer er meer interesse is in detail informatie, neem dan contact op via het contactformulier hieronder.

ANBI publicatie document / jaarrekening 2020-2021

De leden van het bestuur:

Frits Mostert – Voorzitter

Marjo Wieringa – Secretaris

Bart Meijer – Bestuurlid

Beryl Gibbins – Penningmeester

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, voor zover deze naar redelijkheid zijn gemaakt.

Wordt Financieel Partner in onze missie

Of wordt vrijwilliger, we hebben vele handen nodig

We zijn op het moment de methode aan het klaarmaken voor gebruik in Afrika. Daarvoor hebben we hele specifieke hulp nodig. Misschien heeft God jou al voorbereidt om mee te helpen. Kijk bij de vacatures.

Gegevens van de stichting

Contactpersoon: Ronald Blonk
Adres: Tweede Tochtweg 98
2913 LS Nieuwerkerk aan de IJssel

IBAN – NL49 RABO 0364 4526 17
RSIN – 861662453 – ANBI registratie via belastingdienst bekijken, type stichting Er op uit
KvK-nummer 80410243
Contact: info@kinderwerkeropuit.nl

    Nederlands Nederlands English English
    Nederlands Nederlands English English