Referenties: Wat anderen zeggen over Er op uit!

Hieronder staan referenties van voorgangers, kinderwerkers, ouders en anderen die actief zijn in Gods Koninkrijk.

Baptistengemeente Ontmoeting – Arnhem-Zuid

Sinds 2017 wordt met het materiaal voor de kinderen van 10-12 jaar.

Lieske Boering – Coördinator kinderkerk, leiding groep 10-12 jaar, raadslid, mede ontwikkelaar van lessen van Er op uit!

Lieske

Elke keer weer als ik me voorbereid voor een les met de kinderen op zondagmorgen kan ik genieten hoe de les in elkaar zit. Kort omschreven wat er vorige keer gedaan is wat er volgt, wat je nodig hebt en wat je gaat doen. duidelijke en overzichtelijk. Elke les heeft een duidelijke geestelijke les voor kinderwerkers, waarin je als kinderwerker opgebouwd en toegerust wordt. De lessen voor de kinderen zijn erg afwisselend en inspirerend. De kinderen worden uitgedaagd om na te denken over de Bijbel maar ook over hun eigen geloof, ze leren hun mening te verwoorden en  actief te zijn Ze kunnen zelf aan te slag om hun geloof te laten groeien door met de Expedities te oefenen in hun eigen omgeving. Kinderen leren op deze manier om het geloof te ervaren en te beleven. Ze bouwen een schat aan ervaringen op waar ze veel aan kunnen hebben in de rest van hun leven.

Gijs de Bree – Voorganger

Gijs

Er op uit! is een mooie methode voor het kinderwerk. Er wordt in deze methode sterk ingezet op de rijkdom van de schepping en die rijkdom wordt heel concreet beleefd. Daarnaast heeft deze methode mijns inziens een paar belangrijke aspecten. In de eerste plaats gaat de methode echt de Bijbel helemaal door. Niet ieder aspect van de Bijbel wordt natuurlijk verwerkt, maar de methode laat naast de bekende verhalen over Daniël en Jozef ook ruimte voor Kaïn en Abel en iemand als Filémon. Het tweede aspect dat er voor mij uitspringt is de aandacht voor de Joodse oorsprong van het evangelie en de verwerking daarvan, door heel concreet met de moestuin bezig te zijn. Het leven in Israël was gecentreerd rondom de landbouw, die les leren de kinderen door met het verbouwen van gewassen bezig te zijn, en zo te leren over de principes die God in de schepping heeft gelegd. De moestuin en de verwerkingsopdrachten zijn ook mooie kansen om de jongens mee te krijgen. Het gaat verder dan de knip- plak- en kleurwerkjes, waar met name de jongens snel op zijn uitgekeken.

Wietse van der Hoek – Voorganger

Wietse

De methode stond nog in de ‘kinderschoenen’ toen we als proefgemeente er mee zijn gaan werken een aantal jaar geleden. Gelukkig is de methode altijd in de ‘kinderschoenen’ blijven staan! Niet dat de methode ongeschikt of onderontwikkeld zou zijn, maar juist omdat de methode zo mooi met en vanuit het kind wil werken. Treffend en onderscheidend is dat de methode de levenslessen van het Oude Testament, en met name de Thora creatief verwerkt naar het nu. En niet alleen op papier, maar juist ook in hele praktische lessen voor zowel binnen als in de kerkmoestuin buiten.

Kerk van de Nazarener – Haarlem

Sinds 2018 wordt gewerkt met de lessen voor 6-9 jarigen.

Lisa Knol – coördinator kinderwerk

Lisa

Een paar jaar geleden waren wij op zoek naar een nieuwe methode. Een methode die kinderen pakt, die hun uitdaagt. Een methode waarin ze hun creativiteit in kwijt kunnen, maar die hun spelenderwijs bovenal veel leert over het geloof, de bijbel en de enorme liefde die God voelt voor hun. En dat ze deze liefde mogen omarmen en mogen doorgeven aan mensen om hun heen. Die juiste methode hebben we gevonden in ‘Er op uit’. Wat een leerzame en creatieve methode is dit! De kinderen leren veel over de verhalen uit de Bijbel en de daarbij horende Bijbelse feesten.Er wordt aandacht besteedt aan leuke projecten, het tuinieren in hun eigen moestuin en het daarbij leren omgaan met Gods schepping. We vinden deze methode vernieuwend!

Evangelische gemeente De Fontein – ’t Harde

Sinds 2020 wordt gewerkt met de lessen voor 6-9 jarigen.

Margriet Treure – Coördinator kinderwerk

Werken met de methode ‘Er op uit!’ is verfrissend en vernieuwend. Zowel de kinderen als de kinderleiding leren nieuwe dingen. In onze gemeente hebben de meeste kinderen een christelijke opvoeding. Veel verhalen zijn dus vaak overbekend. De ‘Er op uit’ methode belicht echter andere zaken, waardoor er een bredere kijk op de Bijbel en het Bijbelse leven ontstaat. Daarnaast richt de toepassing van de lessen zich op de dagelijkse leefwereld van de kinderen. Daardoor spreekt het aan en kan het geleerde eenvoudig praktisch worden gemaakt. Ik beveel deze methode dan ook van harte aan!

Evangelie gemeente Salem – Wageningen

Sinds 2017 wordt gewerkt met de lessen voor 6-9 en 10-12 jarigen.

Marleen Post – Kinderwerkster 10-12 jarigen

Marleen

Verschillende dingen vind ik aantrekkelijk aan de lessen: De werkvormen zijn gevarieerd en creatief. Het is aantrekkelijk vormgegeven. Er wordt handen en voeten gegeven aan het geloof door spaarprojecten, spelletjes, de moestuin, vriendjes uitnodigen etc. Inhoudelijk wordt er veel achtergrond info gegeven aan mij als kinderwerker. Je wordt meegenomen in de context van de les. Eerst word je geïnformeerd over het belang van het onderwerp van de les en het wordt geplaatst in de grote lijn van de Bijbel. Ik word daardoor geënthousiasmeerd. Met name de voortdurende koppelingen tussen het Oude en Nieuw Testament verrijken kennis en daarmee wordt de Bijbel geloofwaardiger en tegelijkertijd God betrouwbaarder. Lees het hele verhaal.

Jouke – Coördinator kinderwerk Salem

Jouke

Het Er op uit! programma is voor ons als gemeente heel passend door het veelzijdige aanbod van de wekelijkse lesmogelijkheden. De kinderwerkers kiezen die elementen die het best bij hen en de verschillende interesses van de kinderen passen. Daarbij zijn inhoud en spelelementen goed te combineren. Spelenderwijs gevarieerd leren houdt het programma voor ieder interessant. Ook na 6 jaar is dit nog steeds van toepassing!

Drie gebruikers in de thuissituatie

Klik hier om hun verhalen te lezen.

Samenwerking met Comité Gemeente Hulp

Samen met Comité Gemeente Hulp (CGI) vragen wij aandacht voor de Messiaanse beweging in Israël. Bekijk hier een artikel over Er op uit! op hun website.

Jaap Bönker – Directeur CGI, schrijver van diverse boeken, mede-oprichter van Bijbelse cultuur stichting

Jaap

Wat mij aanspreekt in Er op uit! is de durf om enerzijds de Bijbel cultuur historisch te behandelen en het anderzijds helemaal te vertalen naar de leefwereld van de kinderen nu. En het besef dat de Bijbel in alle haarvaten Joodse wortels heeft en verbonden is met het volk van Israël vandaag, maakt de methode uniek. Dat de kinderen daarnaast continu worden uitgedaagd om de handen uit de mouwen te steken, zorgt er voor dat de kinderen leren om het geloof in de praktijk te brengen.

Samenwerking met Stichting Charity Hands

Samen met stichting Charity Hands zijn we de methode aan het klaarmaken voor gebruik in Afrika. Lees het hele verhaal hier.

Christian Slager – Directeur Charity Hands

Christian

Wat een zegen om samen ‘Er op uit’ te gaan, helemaal naar Afrika. Iemand zei eens: ‘De kerk in Afrika is kilometers breed, maar slechts centimeters diep.’ Leren wortelen in de liefde van Christus, een evenwichtig Godsbeeld, praktische antwoorden op armoede, karaktervorming, een Bijbels wereldbeeld, toegewijd discipelschap en leren omzien naar elkaar, vormen het tegengif tegen een oppervlakkig christendom. Het was geweldig te ontdekken dat al deze dingen verwerkt zitten in ‘Er op uit!’ Het is een zegen om samen te mogen investeren in een jonge generatie Afrikanen die, naar we geloven, tot grote zegen zal zijn.

Christenen voor Israël

Voor Christenen voor Israël hebben we lessen voor de Israëlzondag in 2020 ontwikkeld. Zie het artikel dat is gepubliceerd over Er op uit! op hun website en in een ander artikel in het blad ‘Israël en de kerk

Ruben Ridderhof – Hoofd Educatie CvI

Ruben

Ik ontmoette Ronald Blonk in het voorjaar van 2020 en sprak hem uitgebreid over het ontstaan van de kinderwerkmethode Er op uit! De praktische toepassing van het Woord, gecombineerd met een op beleving gerichte aanpak, sprak mij direct aan. De letterlijk down to earth insteek met moestuin geeft de methode niet alleen hart, maar ook handen.
Daarbij is de methode ontstaan uit een grondige bezinning op hoe we ons als kerk tot Israël verhouden. Er op uit! zoekt om wat hierin scheef is gegroeid weer recht te zetten. Dat vind ik een prachtig streven. Ook heb ik geproefd dat Er op uit! een product is van passie en gedrevenheid. Al deze ingrediënten maken Er op uit! tot een bijzonder en prachtig geheel.

Mark de Boer – voorganger Rafaël Almere, schrijver, adviseur

Mark

Er op uit! is een doordachte kinderwerkmethode die op een creatieve manier allerlei aspecten van (leren) geloven aan elkaar verbindt. Door het twee keer driejarige rooster maken kinderen kennis met de hele Bijbel en de boodschap van redding door Jezus Christus. En tegelijkertijd leren ze omgaan met elkaar, met zichzelf en met de natuur. Dat veelzijdige karakter maakt de opzet ervan sterk en uniek!

Judith Westerink – Senior onderzoeker Wageningen Environmental Research

Judith

Wat mij aanspreekt in Er op uit! is dat de hele Bijbel aan bod komt. Geestelijke principes worden tastbaar en proefbaar gemaakt door de moestuinlessen. Daardoor wordt het geloof relevant voor nu en voor hier. Dit soort lessen vergeet je niet snel. Bovendien vind ik het heel waardevol dat er zoveel aandacht is voor de schepping, en daardoor onze relatie met de Schepper. Dit is in veel kerken een onderbelicht onderdeel van het evangelie. Stiekem hoop ik dat er nog eens een versie komt voor volwassenen…

Judith is senior onderzoeker bij Wageningen Environmental Research, bestuurslid bij het International Tree Fund en mede-initiatiefnemer van het netwerk ‘Bijbel en Landbouw’, fractievolger bij ChristenUnie Gelderland.


Zij schreef de bijbelstudie ‘Goed boeren. De Bijbel over landbouw’, die gratis beschikbaar is op de website van A Rocha.

Nederlands Nederlands English English
Nederlands Nederlands English English