05-11-2020 | Kinderwerkster Marleen Post over werken met Er op uit!

Marleen doet meer dan 25 jaar kinderwerk en werkt 3 jaar met de Er op uit! methode. Zij vertelt wat haar ervaringen zijn. Zij leidt de groep van 9 tot 12 jarigen bij Evangeliegemeente Salem, te Wageningen.

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben moeder van vier kinderen en ik werk als speltherapeut.

Hoe lang doe je kinderwerk?
Binnen Salem ben ik nu 18 jaar actief.

Hoe lang werk je met de Er op uit! methode?
Ruim 3 jaar.

Wat spreekt je als kinderwerker aan in de methode/de lessen?
Verschillende dingen vind ik aantrekkelijk: De werkvormen zijn gevarieerd en creatief. Het is aantrekkelijk vormgegeven. Er wordt handen en voeten gegeven aan het geloof door spaarprojecten, spelletjes, de moestuin, vriendjes uitnodigen etc. Inhoudelijk wordt er veel achtergrond info gegeven aan mij als kinderwerker. Je wordt meegenomen in de context van de les. Eerst word je geïnformeerd over het belang van het onderwerp van de les en het wordt geplaatst in de grote lijn van de Bijbel. Ik word daardoor geënthousiasmeerd. Met name de voortdurende koppelingen tussen het Oude en Nieuw Testament verrijken kennis en daarmee wordt de Bijbel geloofwaardiger en tegelijkertijd God betrouwbaarder.

“Ze vinden de lessen interessant en je raakt makkelijk met ze in gesprek”

Hoe ervaren de kinderen de lessen? 
Ik heb het gevoel dat ze graag komen. Het is natuurlijk een geheel van elkaar zien en actief bezig zijn. Ze vinden de lessen interessant en je raakt makkelijk met ze in gesprek door de opzet van de lessen. Het materiaal biedt telkens aanknopingspunten om in gesprek te gaan door de vragen en wat ze weten uit vorige lessen. Ik vind het belangrijk om hen vooral aan het woord te laten en daar in mee te bewegen. Vooral de denk-kinderen zijn actief tijdens het kennisdeel. De doe-kinderen genieten vooral van de spellen en activiteiten. Het is verrassend om te zien wat ze weten. Ze bouwen behoorlijk wat kennis op door de opbouw in de lessen. Zo kunnen ze inmiddels de Bijbelse personen goed plaatsen in de tijd.

Je bent zelf ook ouder van kinderen. Hoe hebben jouw kinderen de lessen ervaren? 
Als de kinderdienst ter sprake komt, kan ze er goed over vertellen en ze is makkelijk enthousiast en betrokken.

Bij Salem werken jullie ook met de moestuinlessen. Wat vind je de waarde van deze lessen voor de kinderen?
Het is heerlijk met de handen in de aarde te zitten. Aan het werk te zijn met Gods schepping. Het is waardevol dat ze leren dat je beheerder bent van Gods schepping en gerechtigheid leert uit te oefenen in een moestuinJ. Het uitdelen van de groenten en het helpen organiseren van de picknick uit de moestuin is waardevol. Kinderen kunnen in een kerk vaak weinig geven. Het is voor elk mens belangrijk om te kunnen geven, om van waarde te zijn voor de gemeenschap. De Oogstfeesten als uiting van dankbaarheid.

“Wat ik prettig vind is dat er geen norm gesteld wordt waaraan de kinderen moeten voldoen of hoe ze zouden moeten geloven”

De methode gaat chronologisch door de Bijbel. Heb je het idee dat de lessen bij de kinderen daardoor beter beklijven?
Ze krijgen overzicht van hoe dingen met elkaar verband houden. Er zijn meer aanknopingspunten met nieuwe stof. Zoals eerder gezegd, verbaas ik me erover hoeveel de kinderen inmiddels weten, dat wist ik toen ik zo oud was echt niet. Wat ik prettig vind is dat er geen norm gesteld wordt waaraan de kinderen moeten voldoen of hoe ze zouden moeten geloven.

Heb je het idee dat de methode de kinderen helpt een persoonlijk geloof te ontwikkelen? 
Helaas kun je de groei van het geloof niet meten. Maar de vertaalslag in de lessen naar het leven van het kind is heel sterk. Het komt allemaal heel dichtbij, ook door de opdrachtjes. Wat ik prettig vind is dat er geen norm gesteld wordt waaraan de kinderen moeten voldoen of hoe ze zouden moeten geloven, het anderzijds wel heel uitnodigend. Het vertrouwen in God groeit ook door alle voorbeelden die gegeven worden. Als leider heb je een cruciale rol om het vertrouwen in God voor te leven en uit te leggen. Het gaat niet aan jezelf voorbij, het moet ook door jouw leven heen. Het is het samen optrekken in geloof.

Door de diversiteit in lessen en activiteiten is het misschien wel een zware belasting voor jou als kinderwerker, hoe ervaar je dat?
Toen ik begon met de lessen vroeg ik me inderdaad af en toe wel af hoe ik het allemaal zou moeten doen. Sommige dingen vragen vaardigheden van een juf, andere van een spelleider, moestuin kennis, muziek, projecten. Maar al vrij snel kun je je weg er in vinden. Ik heb de waarde gezien van de verschillende onderdelen en hoe de kinderen er van genieten. Als team verdelen we projecten en leggen we verschillende accenten. 

Wat vind je de grootste waarde van werken met deze methode? 
Het hele verhaal van God, de mens en Zijn wereld wordt levend gemaakt op een creatieve en aantrekkelijke manier.

“Ik zou hem zeker aanbevelen, want het is een unieke manier van leren over God en jezelf”

Zou je de methode aanbevelen aan andere kerken en waarom?
Ik zou hem zeker aanbevelen, want het is een unieke manier van leren over God en jezelf. Gods plan wordt duidelijk gemaakt en het maakt de kinderen daardoor nieuwsgierig naar een persoonlijk leven met God.

In de methode is ruim aandacht voor het Joodse volk en Israël, hoe ervaar je dat?
Ik heb zelf niet zo’n sterke liefde voor Israël of het Joodse volk. Ik ben wel verrast door Gods liefde voor Zijn volk. Door de lessen wordt je bevestigd dat God het Joodse volk nog steeds op het oog heeft en dat ze een belangrijke plek in Zijn plan hebben. Ze zijn Zijn oogappel. 

Wat wil je zelf nog kwijt?
Dit is voor mij de eerste methode die kinderen helpt om een rol te hebben in de familie van God. En hen betrokkenheid leert op de schepping.

Nederlands Nederlands English English
Nederlands Nederlands English English