Samenwerking met stichting Comité Gemeentehulp Israël

Zowel CGI als Er op uit! zien het als hun taak om de kerk in Nederland bewust te maken dat Gods plan met het Joodse volk en het land Israël niet klaar is. CGI richt zich hierbij op de volwassenen. Er op uit! richt zich op de kinderen tussen 6 en 12 jaar oud.

CGI ondersteunt Messiaanse gemeenten in Israël met middelen en gebed. Inmiddels bestaan er vijftig gemeentebanden tussen gemeenten in Nederland en Messiaanse gemeenten in Israël.

De samenwerking kan op de volgende manieren vruchten gaan opleveren. CGI heeft contacten met vele gemeenten in Nederland en Israël (Messiasbelijdende gemeenten) en kan kindergroepen aan elkaar verbinden zodat Er op uit! gemeenten kunnen gaan sparen en bidden voor kindergroepen in Israël. En wie weet wat daar verder uit voort kan komen.

Kijk op www.cgi-holland.nl

Nederlands Nederlands English English
Nederlands Nederlands English English