Lespakketten en prijzen

Fijn dat je overweegt met de Er op uit! kinderwerkmethode te gaan werken. Hieronder vind je prijzen en voorwaarden. Het hele rooster hebben we overzichtelijk verwerkt in één document.
De methode die wij aanbieden is voor kinderen van groep 3 tot en met 8. Voor kinderen vanaf 2,5 jaar tot en met groep 2 bevelen wij twee andere kinderwerk methodes aan, die aansluiten op de Er op uit! leerstijl. Meer informatie hierover vind je hieronder.

Service
De methode is volledig digitaal, maar onze service is dat niet:-) Ons team staat de hele week voor je klaar en als het nodig is ook in het weekend. We reageren binnen een werkdag op een mail met een vraag. Telefonisch zijn we altijd bereikbaar bij vragen.

Aparte prijs-informatie voor thuisonderwijs, voor scholen of themapakketten staan onder de prijsinformatie voor kinderdiensten van kerken.

Prijzen voor gebruik in de kinderdienst van de kerk

Het is goed om te weten, dat alle inkomsten uit licenties gebruikt worden om de methode beschikbaar te maken in Derde Wereld landen. Uw bijdrage is dus feitelijk een gift aan kinderen die leven in zeer achtergestelde positie. Kijk hiervoor op de pagina over Malawi. En ons beleidsplan, dat te vinden is op de pagina van de stichting.

Middenbouw groep 3-5

Bovenbouw groep 6-8
Jaar 1

Jaar 4
Jaar 2

Jaar 5
Jaar 3

Jaar 6
Abonnement
Per leeftijdsgroep
Beide leeftijdsgroepen
€ 250 (jr 1 of 4)
€ 500 (jr 1 en 4)
€ 250
€ 500
€ 250
€ 500
€ 150
under-cunstruction-transparant

Na 3 jaar is de gehele methode aangeschaft en kun je gebruik blijven maken van de website door het afsluiten van een abonnement.

Mocht de prijs een onoverkomelijk obstakel zijn, dan kunnen we altijd met elkaar overleggen. Het gaat erom dat de kinderen de Here Jezus leren kennen als hun Heer en Heiland.

Jaarprijzen zijn inclusief 21% btw.

Thuisonderwijs – gezinnen

Wanneer je thuis aan de slag wilt met de lessen hebben we een speciaal aanbod voor je, les verder >>>

Basisscholen Godsdienstonderwijs

Wanneer je als school aan de slag wilt met de lessen hebben we het volgende aanbod voor, lees verder >>>

Aanbevolen methoden voor peuters en kleuters (groep 1-2)

Er op uit! heeft zelf geen materiaal gemaakt voor deze leeftijdsgroep. Wij bevelen twee methoden aan.

‘God heeft jou gemaakt’  Geschikt voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar.
De methode heeft net als Er op uit! een ontdekkende onderwijsmethode.

Er zijn dertien verhalen gekozen. Het verhaal wordt vier weken verteld waarna het gesprek wordt aangegaan met de kinderen over een bepaald aspect in het verhaal. Bijvoorbeeld bij het verhaal van ‘De verloren zoon’,  getiteld ‘Een zoon komt thuis’, zijn de thema’s 1. Jezus vertelt. 2. Terug naar huis. 3. Het spijt me zo, vader en 4. Feest!

Elke verwerking volgt een vast stramien, die aangegeven worden met herkenbare pictogrammen: introductie/bidden/Bijbelverhaal voorlezen/zo mogelijk met een filmpje/knutselen/kringgesprek/zingen of luisteren naar een lied/spel en een leestip. Er zijn kopieerbare werkbladen opgenomen. Het boek wordt afgesloten met een overzicht van de liedjes per thema en de boeken per thema.

De verhalen die worden behandeld zijn: De eerste mensen; een jaar op het water; een zoon voor Abraham; Jezus wordt geboren; David verslaat de reus; Daniël in de leeuwenkuil; een zoon komt thuis; Jezus moet sterven; het graf is leeg; Jezus gaat naar de hemel; de Heilige Geest komt; de hoogste toren; Ruth en Noömi.

Het boekje zelf kost € 6,50.
De Prentenbijbel is € 29,95.
De DVD € 8,95.

LEEF! boekjes van het IBB. Geschikt voor kinderen van 2 tot 4 jaar.
Dit is een methode die 20 verhalen met verwerkingen op verschillend leeftijdsniveau aanbiedt. Ieder verhaal kan in vier lessen worden gegeven.
Wij hebben ooit vele van de verwerkingen mogen bedenken en testen:-)
Handleiding en CDrom € 50
20 B-boekjes € 115
3 knieboeken € 40
5 dvd’s € 60

Moestuinlespakket

Het moestuinlespakket kan los van het geestelijke lespakket per seizoen worden afgenomen. De lessen kunnen naast een andere methode gebruikt worden. De moestuinlessen zijn te gebruiken door zondagscholen, jeugdclubs en basisscholen. Lees verder >>>

Thematische lespakketten: schepping, biodiversiteit en klimaat, rechtvaardigheid, omgaan met geld, toeleven naar Pasen, Pinksteren en de Najaarsfeesten, het volk van Israël, weerbaarheidslessen, etc.

De volgende thematische lespakketten kunnen worden afgenomen.


God is schepper: Schepping vs evolutie (geschikt voor 9-15 jaar)

In de lessen ontdekken de kinderen dat je overal om je heen kunt zien dat God de schepper. Ze kijken eerst naar het zonnestelsel, dan naar de bijzondere planeet aarde, het Beerbeestje en naar heel veel meer dieren in de laatste les. Lees verder >>>

God schiep jou (groep 3-5)

In deze lessen behandelen we de eerste hoofdstukken van Genesis, tot de zondvloed. Ze ontdekken met hoeveel liefde God ze gemaakt heeft en ze leren God zien.

Samen met Adam en Eva ervaren ze hoe erg het is dat het is fout gegaan aan het begin van de schepping, maar ook dat God een plan heeft. Lees verder>>>

Pasen, Pinksteren en de Najaarsfeesten (groep 3-5 en 6-8)

In de methode beleven we de feesten vanuit schaduwverhalen uit het Oude Testament, inclusief achtergronden vanuit Joodse historische bronnen.

Op deze manier krijgen de feesten een diepere betekenis voor de kinderen. Lees verder >>>

Het (Joodse) huwelijk (6-9 jaar)

In drie lessen gaan de kinderen een toneelstuk oefenen van een huwelijk dat plaatsvindt in de tijd van Jezus. Het combineert gelijkenissen en Joodse tradities, waarvan we weten dat ze ook in de tijd van Jezus al gangbaar waren. De kinderen leren onder het spel de diepere betekenis kennen van de verschillende symbolen en het belang dat God hecht aan het huwelijk.
Het huwelijk staat symbool voor de relatie tussen God en zijn gemeente en in de Joodse traditie is het huwelijk de kern van het bestaan. De lessen zijn samengesteld met medewerking van Timo van den Heuvel, theatermaker en liedjesschrijver. Lees verder >>>

De geschiedenis van het volk van Israël (9-15 jaar)

Vijf lessen over de ontwikkeling van het volk van Israël van Abraham tot nu. Lees verder >>>

Persoonlijke weerbaarheid kinderen (Resister materiaal) (9-15 jaar)
Kinderen ontdekken dat wij mensen de kroon zijn op Gods schepping. Ze benoemen de overeenkomsten en verschillen tussen jongens en meisjes. Ze ontdekken dat beide volwaardig zijn in Gods ogen. Lees verder >>>

Omgaan met geld (9-15 jaar)

Kinderen ontdekken dat God een mening heeft over hoe wij omgaan met onze financiën en talenten. De kinderen gaan zelf aan de slag met geld en krijgen een uitdagende opdracht om uit te voeren. Na deze lessen zullen ze voor altijd anders tegen geld aankijken. Lees verder >>>

Biodiversiteit, klimaat, koopgedrag, gezond voedsel (9-15 jaar)

Kinderen ontdekken dat God duidelijke instructies heeft gegeven over hoe we om horen te gaan met de schepping. In deze lessenserie worden deze actuele thema’s vanuit de Bijbel belicht. Na deze lessen zullen de kinderen weten hoe ze vanuit Gods woord verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de schepping. Lees verder >>>

Het leven van Jozef (5-8 en 9-12)

In de methode besteden we extra aandacht aan het leven van Jozef, omdat het voorafschaduwing is van het leven de Here Jezus en het vol profetische gebeurtenissen zit. De verhalen spreken tot de verbeelding van de kinderen en het zit ook vol met levenslessen voor ons vandaag de dag. Lees verder >>>

Overige informatie

Praktisch weetjes over de lesmethode

 • De lessen van jaar 1 en 4 starten begin januari. Januari is het natuurlijke instapmoment voor deze methode, omdat toegewerkt wordt naar het moestuinseizoen, zodat de feesten (Pasen, Pinksteren en Loofhutten) als oogstfeesten gevierd kunnen worden.
  Er kan ook in september of op enig ander moment gestart worden met de methode! Wij informeren je hier graag over.
 • De methode bestaat uit 6 lespakketten van 1 jaar.
  Een lespakket voor een jaar bestaat uit geestelijke lessen voor iedere zondagochtend plus een moestuinles van maart tot en met september. De moestuinlessen zijn afgestemd op de geestelijke lessen van die weken.
  Er zijn geen lessen voor zes weken zomervakantie en de eerste Paas- en Pinksterdag.
 • In drie jaar tijd wordt de hele methode aangeschaft. In het eerste jaar wordt jaar 1 en 4 aangeschaft, daarna jaar 2 en 5 en vervolgens jaar 3 en 6. Zie de tabel hierboven.
 • De afnemer koopt per jaar een licentie voor een specifiek lespakket. De licentie geeft een jaar toegang tot de website en de afnemer verwerft het ongelimiteerde gebruiksrecht van de lessen voor eigen gebruik.
 • Na 3 jaar kan een abonnement worden afgesloten waarmee de afnemer op voordelige wijze toegang houdt tot online roosters.
 • De lessen worden digitaal ter beschikking gesteld via een afgeschermd gedeelte van de website www.kinderwerkeropuit.nl. Na betaling krijgt de kerk / kinderwerker een inlogcode, zodat de betreffende lessen downloadbaar zijn.

De voordelen van het online toegang houden tot het rooster zijn

 1. Het rooster en de lessen zijn afgestemd op de viering van de feesten. Dit loopt dan altijd synchroon.
 2. Wanneer er aanpassingen zijn in de lessen zijn deze automatisch beschikbaar.
 3. Het gemak van het werken via de website voor de kinderwerkers.
 4. Het forum blijft beschikbaar waar leden en medewerkers tips plaatsen.
 5. De afnemer kan gebruik blijven maken van de kennis van Er op uit! medewerkers.

Een jaargang bevat de volgende elementen

 1. Het jaar rond geestelijke lessen van een uur. (Er zijn geen lessen voor eerste Paas- en Pinksterdag en zes weken zomervakantie.) Om de twee weken een opdracht voor thuis (Xpedities genaamd).
 2. Moestuinlessen van een half uur van maart tot en met september
 3. Basisdocumenten om een moestuin aan te leggen
 4. Begeleidende documenten om ouders te informeren over de lesinhoud
 5. Extra materialen zoals power points, liedjes, foto’s, filmpjes
 6. Toegang tot het forum met aanvullende ideeën
 7. Overzichtsdocument voor een coördinator
 8. Ondersteuning bij vragen
 9. Een lijst met verrijkende activiteiten buiten de lestijden om

Betalings- en algemene voorwaarden

 • De consument verplicht zich om 14 dagen na ontvangst van de factuur het bedrag op de rekening van Er op uit! te storten.
 • Het bestelde pakket komt op zijn laatst 5 werkdagen na ontvangst van het bedrag op de rekening van Er op uit! beschikbaar, tenzij hier andere afspraken over zijn gemaakt.
 • Lees ook de Algemene Voorwaarden.
Nederlands Nederlands English English
Nederlands Nederlands English English