Pasen voor kinderen, creatieve paasverwerkingen en lessenseries over het paasfeest cq pesach

Er op uit! biedt zes verschillende lespakketten aan over Pasen voor kinderen. Uniek aan deze lessenseries is dat de relatie tussen het Pesachfeest en Pasen op diverse wijzen wordt uitgewerkt voor de kinderen. Zij ontdekken hoe de Here Jezus het Pesach feest vervulde toen Hij op aarde was. De lessen zijn geschikt voor kinderen van 6-12 jaar en onderverdeeld in 2 groepen: groep 3-5 en groep 6-8. De lessenseries zijn afzonderlijk te koop (zie onderaan). Kopers ontvangen vervolgens een compleet uitgewerkte lessenserieEr zijn 3 thematische insteken voor Pasen die hieronder zijn uitgewerkt: 1. Genesis en Pasen, 2. Exodus en Pasen en 3. Vieren van het Paasfeest.


1. Genesis en Pasen

In Genesis 1 tot en met 5 vinden we alle ingrediënten die te maken hebben met Pasen:

 • Gods verlangen
 • Wat er mis ging
 • De belofte van een Verlosser en
 • Het sterven van een rechtvaardige.

In 10 lessen over de schepping werken zowel de jonge als de oudere kinderen toe naar Pasen. De beide leeftijdsgroepen hebben verschillende lesstof. Tijdens Pasen zelf behandelen we het verhaal van Kaïn en Abel. Abel is de rechtvaardige, wiens bloed vloeit. Zijn sterven verwijst naar Jezus sterven aan het kruis. In de geestelijke toerusting laten we ook zien hoe Jezus in detail de feesten rond Pesach vervulde. Eerst de inspectie van het lam, daarna het slachten van het lam voor de Pesach maaltijd en de opstanding op de dag van de Eersteling. Daarna wordt er een week het feest van de Matses gevierd.

De verwerkingen groep 3-5

De verwerkingen bevatten diverse actieve tik en quiz spellen, waarbij in teams tegen elkaar gestreden wordt; een aantal huiswerk opdrachten (Xpedities); creatieve vormgevingsprojecten.

Lesthema’s groep 3-5

De schepping van hemellichamen en de betekenis van de maan; instelling van de sabbat; mens is de kroon op de schepping; wie ben ik in Gods ogen? jongens en meisjes, unieke talenten; God leren zien, verzorgen van je hart – Paradijs; de ernstige misleiding en de gevolgen; Pasen Kaïn en Abel.

De verwerkingen groep 6-8

De verwerkingen bevatten diverse actieve tik en quiz spellen, waarbij in teams tegen elkaar gestreden wordt; een aantal huiswerk opdrachten (Xpedities); creatieve vormgevingsprojecten.

Lesthema’s groep 6-8

Het grote verlangen van God; onderzoeken van het hemels Jeruzalem; gevolgen van de grote misleiding en hoe Jezus offer hier herstel in heeft gebracht in vier lessen uitgewerkt;

1 contact verloren met God; 2 innerlijke verbrokenheid; 3 verbrokenheid tussen mensen onderling; 4 verbrokenheid tussen mens en schepping; Abraham – Gods stem onderscheiden; Abraham Gods persoonlijke Naam kennen; Pasen Kaïn en Abel.


2. Exodus en Pasen

Het volgende schaduwverhaal waarin we Pasen herkennen en dat we met de kinderen het jaar erop behandelen is die van de uittocht uit Egypte. Groep 3-5 werkt in 8 lessen toe naar de Uittocht. Het begint bij de geboorte van Mozes en eindigt met het verhaal over de nacht waarop ze de matzes moeten bakken en het bloed van het lam op de deurpost moeten smeren. Groep 6-8 werkt in 3 lessen toe naar de Uittocht. Ze behandelen de plagen en maken de vertaling naar hun eigen leven. Bij de Uittocht gaan ze dieper in op het geloof dat de Israëlieten moesten hebben in het bloed dat ze smeerden op de deurposten en de Matzes die ze moesten bakken voor de uittocht. Ze onderzoeken de betekenis van de diverse feesten die elkaar opvolgen met Pesach en hoe Jezus ze vervulde.

De verwerkingen groep 3-5

De verwerkingen bevatten diverse actieve tik en quiz spellen, waarbij in teams tegen elkaar gestreden wordt; een aantal huiswerk opdrachten (Xpedities); creatieve vormgevingsprojecten.

Lesthema’s groep 3-5

De onderdrukking van het volk in Egypte; Mozes geboorte en vlucht; Mozes verneemt de betekenis van Gods Naam; Mozes naar de Israëlieten en de farao; Druk wordt groter op het volk en farao; De plagen deel 1 en 2; Klaarmaken voor vertrek, bloed aan de deurposten, het Pesach maal.

De verwerkingen groep 6-8

De verwerkingen bevatten diverse actieve tik en quiz spellen, waarbij in teams tegen elkaar gestreden wordt; een aantal huiswerk opdrachten (Xpedities); creatieve vormgevingsprojecten.

Lesthema’s groep 6-8

Hoe God afrekende met de afgoden van Egypte deel 1 en 2, uitgewerkt naar afgoden vandaag; De laatste plaag, geloven in het offer van het Lam.


3. Vieren van het Paasfeest

In 4 lessen werken beide groepen vanuit het Evangelie toe naar het goede nieuws van de Opstanding van Jezus. Ze ontdekken de diepere betekenis van het Heilig Avondmaal door die laatste maaltijd met Jezus en de discipelen mee te beleven. Het sluit af met een vriendendienst op Pasen.

De thema’s van de lessen zijn:

 • Israël viert feest – De uittocht uit Egypte en de instelling van het Pesachfeest.
 • Vier het leven met Jezus als vriend – Jezus biedt Zijn vriendschap aan ons aan.
 • Vieren van DE maaltijd – Instelling van het Heilig Avondmaal bij de viering van de Pesachmaaltijd.
 • Vieren dat Jezus LEEFT: vriendendienst – De opstandig van Jezus door de ogen van Maria van Magdala.

De verwerkingen bevatten

De verwerkingen voor beide groepen bevatten diverse actieve tik en quiz spellen, waarbij in teams tegen elkaar gestreden wordt; een aantal huiswerk opdrachten (Xpedities); maken van creatieve uitnodiging voor de vriendendienst, het sparen voor een schoonwater project in Oeganda van stichting Tear; het organiseren van feest voor de hele gemeente.


Bestel een Paas lespakket

Bestel de lessen via het onderstaande formulier. Het paas lessenpakket is onderdeel van een lespakkettenserie ‘De Bijbelse feesten vieren’ met daarin PasenPinksteren en de Najaarsfeesten.

Bestelformulier


  Lees meer info over de lespakketten en prijzen.

  Trefwoorden: Pasen, Pesach, paasfeest, vieren, kinderen, kinderwerk, methode, kerk, gemeente, kinderkerk, Er op uit, lesmethode, thema lespakket, lespakketten, Paas, Paashaas, paasverhaal, paasverwerking, kinderpasen, Bijbel, Joods feesten, Bijbelse feesten, feest, creatief kinderwerk, kinder werk, Heilige Geest, kinderwerk, kinderwerk kerk, timotheus, christelijk kinderwerk, kinderwerkmethode, creatief, lessen, Heilig Avondmaal, Opstanding, verbrokenheid, Abraham, Genesis, Exodus, Jacob, Vieren, Graf, dood overwonnen, kids, Jezus, Jeshua, Adonai, Pasen voor kinderen. Paasverwerkingen, lespakketten, 1e paasdag, 2e paasdag, eerste paasdag, tweede paasdag, paasweekend, knutselen, paaskleurplaat, pasen 2020, Xpeditie

  Nederlands Nederlands English English
  Nederlands Nederlands English English