Geschiedenis en organisatie

Wat is de aanleiding voor het ontstaan van de methode?

De directe aanleiding voor de methode ontstond nadat Ronald zich als fondsenwerver voor stichting Agapè (2006-2014) had verdiept in wat de Bijbel zegt over geld en alles wat daar mee samenhangt. Er opende zich een wereld in de Bijbel die Ronald nooit had waargenomen. Er blijken meer dan 2000 teksten onderwerpen te behandelen als: ‘rechtvaardig zaken doen, zorg voor de arme en de vreemdeling, zorg voor het het land/de schepping, relaties, omgaan met geld en talenten, etc.’
De teksten staan door heel de Bijbel heen en ze bieden handvatten om een God welgevallige levensstijl te ontwikkelen als christen.
Het werd Ronald duidelijk dat praktisch onderwijs over deze dingen nauwelijks plaatsvindt binnen de kerk (in Nederland).

Overige nieuwe inzichten

Er ontstonden in die tijd meer inzichten, zoals:

  • Het besef dat het Joodse volk ook vandaag een belangrijke plek inneemt in Gods hart.
  • Het belang van het vormen van navolgers van Jezus Christus. Kortweg discipelschap.
  • Het belang van het vieren van de feesten, inclusief de Najaarsfeesten.
  • Het inzicht dat we in de Bijbel te maken hebben met Hebreeuws denken/Gods denken in het Oude en Nieuwe Testament. Hebreeuws denken staat in veel opzichten haaks op de Griekse denken dat overheerst in de cultuur waarin wij leven. Het Hebreeuwse denken laat zich samenvatten in: Je leert God kennen door te gaan doen wat Hij zegt en gaat uit van een holistisch mensbeeld (lichaam en ziel/geest is één). Grieks denken streeft de geestelijke WAARHEID (veritas) na. Het heeft een dualistisch mensbeeld, waarbij het geestelijke veel hoger staat dan het aardse.
    De Bijbel sluit niemand uit van het geloof, de Bijbel moedigt aan om te gaan doen wat God van ons vraagt en Hem daarmee te eren. Jezus zet de kinderen in het midden van de discipelen, en zegt: kijk naar ze, leer van ze hoe je kunt geloven. Dat is nogal een verschillende manier van kijken naar geloof en onderwijs aan kinderen.

De vraag aan God was, wat wilt U dat ik doe met deze dingen en hoe?

Het werd Ronald duidelijk dat God van hem vroeg om een kinderwerk methode te ontwikkelen waar al deze elementen in aanwezig zouden zijn.

Maar hoe dan Heer, hoe kan ik dit de kinderen allemaal leren? was Ronalds vraag.
Want de dingen lijken los van het Evangelie te staan. Veel van de geboden staan in de eerste 5 boeken van de Bijbel. Evenals de instructies voor het vieren van de Feesten (Leviticus 23). De relatie van God met Israël vindt ook daar zijn oorsprong. Deze dingen lijken niets met het Evangelie te maken te hebben.

God voorzag direct in een oplossing die niet erg voor de hand lag. Ronald stuitte op het boek, “Markus en de Torah” uit 1987. Dit boek is een promotie onderzoek van Dr. Dirk Monshouwer, predikant binnen de Hervormde Kerk. Hij onderzocht de relatie tussen een driejarig leesrooster van de Torah en het Markus evangelie. (Het gaat om de Driejarige Torah-Cyclus. Meer hierover in de brochure over het lesrooster op deze site, pagina 8-11.) Monshouwer ontdekte dat het Markus Evangelie geschreven is op het ritme van dit leesrooster. En wat is dan het ritme? Het ritme is de Feesten van God die ieder jaar gevierd worden. De thema’s van de feesten komen in het leesrooster exact op de datum dat ze gevierd moeten worden naar voren. Je ontdekt dit geheim pas, als je dit rooster volgt.
Het hoeft ons niet te verbazen dat het Markus evangelie ook het ritme van de feesten volgt, want Jezus kwam naar de aarde om de schrift en dus ook de feesten te vervullen. Dit wilde Markus met het schrijven van zijn Evangelie duidelijk maken. En omdat het hele Evangelie zo duidelijke aanwezig is in de Torah, wordt de Torah ook wel het vijfde Evangelie genoemd.

Deze ontdekking maakte de weg vrij om het Bijbels onderwijs op Hebreeuwse wijze te starten vanuit Genesis 1 en de kinderen vanaf vers 1 van Genesis te laten ontdekken dat God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest aanwezig zijn en wat het plan is met Hun schepping.

Onderweg ontdekken de kinderen hoe alles verwijst naar Jezus Christus, de Messias. Ze ontdekken het plan van God met het Joodse volk en Zijn gemeente. En als ze door de Torah en de evangelieën gaan op Hebreeuwse wijze (doen wat er staat), ontdekken ze hoe Gods geboden ook vandaag de dag nog steeds vol wijsheid en LEVEN zijn. Binnen deze context konden/kunnen alle onderdelen een plek krijgen.

Dit was de start van het avontuur. Gedurende de vijf jaar van ontwikkeling heeft God vele elementen toegevoegd aan de methode die vooraf niet voorzien waren. De belangrijkste elementen staan op de pagina de kern van Er op uit! en in het overzicht van het rooster.

Meer over de organisatie van Er op uit!

De teamleden
De organisatie
Meewerken

NederlandsEnglish
Naar boven