Geschiedenis en organisatie

In de video zet Ronald Blonk, de initiatiefnemer van kinderwerk methode Er op uit!, uiteen wat de ontstaansgeschiedenis van de kinderwerkmethode is. Onder de video is ons verhaal ook uitgeschreven

De aanleiding voor het ontstaan van de methode

De directe aanleiding voor de methode ontstond nadat Ronald zich als fondsenwerver voor stichting Agapè (2006-2014) had verdiept in wat de Bijbel zegt over geld en alles wat daar mee samenhangt. Er opende zich een wereld in de Bijbel die Ronald nooit had waargenomen. Er blijken meer dan 2000 teksten onderwerpen te behandelen als: ‘rechtvaardig zaken doen, zorg voor de arme en de vreemdeling, zorg voor het het land/de schepping, relaties, omgaan met geld en talenten, etc.’
De teksten staan door heel de Bijbel heen en ze bieden handvatten om een God welgevallige levensstijl te ontwikkelen als christen.
Het werd Ronald duidelijk dat praktisch onderwijs over deze dingen nauwelijks plaatsvindt binnen de kerk (in Nederland).

Ronalds vraag aan God was, hoe kan ik dit onderwijzen?
Een obstakel was bijvoorbeeld dat veel van de geboden in de eerste vijf boeken van de Bijbel staan. En het zijn geboden die gevoelsmatig bestemd zijn voor het volk Israël.

De Torah het vijfde evangelie

God voorzag in een antwoord dat niet erg voor de hand lag. Ronald stuitte op het boek, “Markus en de Torah” uit 1987. Dit boek is een promotie onderzoek van Dr. Dirk Monshouwer, predikant binnen de Hervormde Kerk. Hij onderzocht de relatie tussen een driejarig leesrooster van de Torah en het Markus evangelie. (Het gaat om de Driejarige Torah-Cyclus. Meer hierover in de brochure over het lesrooster op deze site, pagina 8-11.)

Hij ontdekte dat het Markus Evangelie geschreven is op het ritme van dit leesrooster. En wat is dan het ritme? Het ritme is de Feesten van God die ieder jaar gevierd worden.
De thema’s van de feesten komen in het leesrooster exact op de datum dat ze gevierd moeten worden naar voren. Je ontdekt dit geheim pas, als je dit rooster volgt.

Het hoeft ons niet te verbazen dat het Markus evangelie (en de andere evangelieën ook) het ritme van de feesten volgt. Want Jezus kwam naar de aarde om het Woord en dan met name de feesten te vervullen. Dit wilde Markus met het schrijven van zijn Evangelie duidelijk maken. En omdat het hele Evangelie zo duidelijke aanwezig is in de Torah, wordt de Torah ook wel het vijfde Evangelie genoemd.

God leren kennen door te doen wat Hij zegt

Nog een inzicht dat ontstond was dat we in de Bijbel te maken hebben met Hebreeuws denken.
Het laat zich als volgt samenvatten: Je leert God kennen door te gaan doen wat Hij zegt.

Dit geeft ontspanning bij het onderwijzen. Je hoeft er niet langer vanuit te gaan dat het van ons afhangt of ze God leren kennen. Wanneer je de ander helpt om te  handelen volgens de Bijbelse geboden, dan zal God zichzelf bekend maken aan die ander.

Schisma tussen Joden en christenen

Tegelijkertijd ontdekte Ronald de reden dat de kerk weinig doet met de praktische geboden uit de Torah. De reden daarvan is het schisma/de verwijdering die ontstond tussen Joden en christenen (ca. van 100 tot 350 na Christus). De kerk heeft langzaam, maar rigoureus afstand genomen van alles wat riekte naar Joodse gebruiken, die veelal voortkwamen uit het houden van de geboden in de Torah. De kerk ging zelfs zo ver dat er een vervangingsleer ontstond die nu nog in veel kerkengenootschappen een belangrijke rol speelt.

De vraag aan God was, wat wilt U dat ik doe met deze dingen?

De laatste ontdekking maakte Ronald duidelijk dat God van hem vroeg om een kinderwerk methode te ontwikkelen.

De ontdekking dat de Torah eigenlijk heel het Evangelie bevat, maakte de weg vrij om het onderwijs te starten vanuit Genesis 1 en de kinderen vanaf vers 1 te laten ontdekken dat God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest aanwezig zijn en wat het plan is met Hun schepping.

Onderweg ontdekken de kinderen hoe alles verwijst naar Jezus Christus, de Messias. Ze ontdekken het plan van God met het Joodse volk en Zijn gemeente. En als ze alles wat ze ontdekken leren direct toe te passen in hun leven, ontdekken ze dat Gods geboden ook vandaag de dag nog steeds vol wijsheid en LEVEN zijn.
Binnen deze context krijgen alle onderdelen van het christelijke geloof een plek in hun leven.

Gedurende de zeven jaar van ontwikkeling heeft God vele elementen toegevoegd aan de methode die vooraf niet voorzien waren. Op de pagina Er op uit! in beeld vind je een samenvatting van de methode en het rooster.

Meer over de organisatie van Er op uit!

De teamleden
De organisatie

Nederlands Nederlands English English
Nederlands Nederlands English English