Teamleden Er op uit!

Ronald BlonkRonald Blonk

Ik ben getrouwd met Ina en wij hebben samen vier kinderen. Vanaf mijn 21ste ben ik actief in het kinderwerk. Kinderen en jongeren hebben mijn hart, zowel in de kerk als daarbuiten. Een heel aantal jaren heb ik me ook ingezet om (hang)kinderen/jongeren in de wijk te bereiken. Kinderen die vaak niets van het geloof afweten. Deze ervaringen mag ik nu gebruiken om de kinderwerkmethode te ontwikkelen.

Vanaf 2006 tot en met 2014 werkte ik bij Agapè als fondsenwerver. In deze omgeving ben ik gezegend met inzichten rondom rentmeesterschap en innovatieve vormen om mensen te bereiken met het Evangelie. Daarvoor was ik 7 jaar actief bij het bouwbedrijf BAM als Marketeer en Business Developer. Ik ben opgeleid als Bedrijfseconoom aan de Erasmus Universiteit.

Functie: Projectleider van Er op uit!

Verantwoordelijkheden: De geestelijke lijn van Er op uit!, projectleiding, ontwikkeling van de lessen, website, promotie, fondsenwerving, administratie en alle andere taken.

Lieske Boeringlieske

Ik ben getrouwd met Edmund en samen hebben we drie kinderen. Sinds 2007 zijn wij een gezinshuis en wonen er kinderen in ons gezin voor korte of langere tijd.

Op mijn zeventiende ben ik begonnen met het kinderwerk. Kinderen hebben de toekomst en daarom kunnen we niet vroeg genoeg beginnen met het vertellen van Gods grote liefde.

Ik heb de Pabo gedaan en voordat we een gezinshuis starten heb ik een aantal jaar gewerkt in het speciaal onderwijs.

Binnen Er op uit! ontwikkel ik de geestelijke lessen. Ik probeer bij elke les zo dicht mogelijk bij de beleving van de kinderen te komen en de lessen zo te maken dat ze door praktische ervaringen leren dat God een levende God is. Die praktische ervaringen kunnen ze het beste binnen het gezin en het kinderwerk opdoen.

Verantwoordelijkheid: Ontwikkelen van hele lessen voor beide groepen

Ina Blonk

Ja, de vrouw van!

Wat heb ik met kinderwerk ….. Kinderen hebben mijn hart. Ik geniet met volle teugen van onze eigen vier kinderen met af en toe een logeerkind er bij.

Hoeveel jaar ik kinderwerk doe weet ik eigenlijk niet eens meer. Als ik niets te doen heb zal ik het eens gaan uitrekenen;-)

Waarom zet ik me in voor Er op uit! …… De moestuinlessen voorzien in verschillende behoeften bij de kinderen: beweging, buiten zijn, voelen, zien, ruiken, proeven, werken..kortom plezier in Het Leven. Ze ervaren dat ze leven en ze ervaren wat er leeft.

Als kinderwerker wil je dat de kinderen plezier hebben en tegelijk leren. Door het enthousiasme dat wordt opgewekt en de concrete ervaringen met de schepping kun je zoveel geestelijke linken leggen. Deze worden hierdoor door de kinderen veel beter begrepen en eigenlijk gelijk al doorleefd. Dat vind ik waardevol!

onderkant moestuin44Mijn ervaring en kennis vanuit het basisonderwijs, waarin ik werkzaam ben, helpt mij enorm bij het schrijven van de lessen. En als boerendochter kruipt het onkruid waar het niet gaan kan. Stiekem denk ik dat mijn passie met de moestuin is verbonden … aan mijn boerendochter zijn.

Verantwoordelijkheid: Ontwikkeling van de moestuinlessen

timoTimo van den Heuvel

Ik ben getrouwd met Angelina en vader van twee geweldige kinderen.

Al sinds mijn achttiende zijn kinderen een belangrijke doelgroep binnen mijn werk als theatermaker/muzikant. Ik geniet er van om samen met hen op te trekken en vind het fantastisch om een stuk creativiteit aan hen uit te delen maar ook weer terug te krijgen.

Er op uit! Is een vernieuwende vorm van kinderwerk met als rode draad een creatieve ontdekkingstocht door de Bijbel. Ik vind het gaaf om daar een stuk input voor te geven zodat kinderen en kinderwerkers uitgedaagd worden hun talenten te ontdekken en te gebruiken.

Susanne Kroes

Ik ben Susanne Kroes-Bron (1980). Getrouwd met Johan. Samen hebben we vier kinderen.Susanne Kroes

Vanaf mijn twaalfde ben ik, met verschillende tussenpozen, actief in het kinderwerk. Op dit moment ben ik bij het kinderwerk betrokken via Er op uit! Mijn rol bestaat uit het schrijven van en deel van de Bijbelverhalen. Ik beleef er plezier aan, verhalen toegankelijk te maken. Mijn grootste verlangen is dat kinderen door de verhalen zullen ontdekken wie God is en wie Hij voor hen wil zijn.

Afgelopen jaren hebben mijn kinderen al met plezier meegedraaid met Er op uit! Ik heb gezien dat Er op uit! een methode die dicht bij Gods Woord blijft en tegelijk zoekt naar wegen die voor kinderen aantrekkelijk zijn. Door mee te schrijven, kan de methode verder ontwikkeld worden. Een mooi initiatief. Naast het schrijven voor Er op uit! Werk ik als ziekenverzorgende in de wijk.

Verantwoordelijkheid: Schrijven van Bijbelverhalen

Kees van Gelderen

Ik ben Kees van Gelderen (1938-2021†), ongetrouwd en nooit getrouwd geweest. Na mijn studie voor geodesie aan de TU in Delft (indertijd nog TechnischeHogeschool) van 1956-1963, heb ik van 1963 tot 1969 gewerkt aan het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (ICW) in Wageningen. Daarna wist ik me geroepen om de Here in Italië te dienen, eerst met Operatie Mobilisatie en vanaf 1970 zelfstandig in samenwerking met bestaande gemeenten rondom Busto Arsizio, een stad van 80.000 inwoners halverwege Milaan en het Lago Maggiore. Daar heb ik 41 jaar gewoond en gewerkt tot 2011, toen ik vanwege lichamelijke beperkingen (doofheid e.d.) ben teruggekeerd naar Nederland (Zeist).

In het begin heb ik me bezig gehouden met zondagsschoolwerk, eerst met een schoolbordje met kleurkrijt en later met behulp van prentenboeken met evangelisatiegeschiedenissen. Die heb ik jaren later ook nog gebruikt om de niet gelovige kinderen te bereiken in het hofje met 17 woningen waarin ik woonde … totdat zij alle verhalen gehoord hadden en ik eigenlijk niet meer zoveel te vertellen had. Tot 1982 heb ik de tienergroep van de gemeente geleid, en daarna heb ik mogen meewerken aan het stichten van de Open-Doors-basis in Italië en aan het presentatiewerk voor de vervolgde christenen in verschillende gemeenten. In latere jaren heb ik me vooral gewijd aan vertaalwerk.

Teruggekeerd in Nederland was ik zodoende blij dat Ronald Blonk mij in 2016 voorstelde om mee te werken met het schrijven van lessen voor de geestelijke toerusting van kinderwerkers. Voor mij is het een vreugde om zodoende toch nog iets voor de kinderen te kunnen doen en ik hoop het te blijven doen met Gods hulp.

In memoriam: Kees heeft onvermoeibaar honderden lessen geredigeerd en geestelijke aanvullingen gegeven op de geestelijke toerustingen van vele lessen. Hij had een groot hart voor kinderen zijn hele leven lang. 24 juni 2021 is hij aangekomen op de plek waar hij verlangde te zijn, aan de boezem van Zijn Heer. Met grote dankbaarheid kijken wij terug op zijn leven. Wij zullen zijn humor, geestelijk inzicht, zijn liefde en gebeden missen.

Verantwoordelijkheid: Redigeren van lessen en schrijven van geestelijke toerusting voor kinderwerkers

Huip Molenaar

Ik ben Huip Molenaar-Oerlemans (1963) en getrouwd met Hans. We hebben 3 volwassen kinderen en 1 schoondochter.

Ik ben opgegroeid in een Leger des Heils gezin, bestaande uit 10 personen. Als tiener heb ik me ingezet voor buitenkerkelijke kinderen op de woensdagmiddag club en hielp ik met de zondagschool. Ik vond het leuk om verhalen te vertellen met flanelplaten, handpoppen, zandbak of zelf gemaakte tekeningen. Het leuke daaraan is dat het interactief wordt en tastbaar voor kinderen. Daarnaast kon ik me uitleven in het creatieve deel.

Na ons trouwen zijn we samen naar een Evangelie gemeente gegaan. Daar heb ik me ook actief in het kinderwerk meegedraaid. Ik heb 15 jaar gewerkt als gastouder. Vanwege gezondheidsproblemen heb ik dit moeten opgeven, zo ook het actief kinderwerker zijn. Als omscholing heb ik de opleiding: creatieve handvaardigheid gedaan. Ik probeer op deze manier creatief Gods liefde te laten zien, aan kinderen en volwassenen. Verder werk ik 2 dagdelen, als naaidocent bij het Stadsatelier “Ons Huis ”in Wageningen.

Verantwoordelijkheid: Uitwerken van creatieve knutsel ideeën.

Sari Blonk

Ik ben de dochter van en ben 16 jaar.

Ik werk mee aan Er op uit! omdat ik het een mooie manier vind om kinderen het evangelie te vertellen. Zelf vind ik het leuk om creatief bezig te zijn.

Verantwoordelijkheid: Uitwerking en vormgeving van bordspel

Bertus Keuter

Ik ben getrouwd met Nanneke en samen hebben we vier hele leuke kinderen.bertus

Als kind ben ik altijd met de zomerkampen van Stichting Kaleb mee geweest en later heb ik ook heel wat jaren deze kampen geleid. Ik denk dat daar voor mij de basis is gelegd om met kinderen/jongeren te werken om samen met hen te ontdekken wie God is en hoe groot Zijn liefde voor ons is. Daarom zet ik me nu ook in onze gemeente (Salem) in voor de 10-ers.

Wat ik bijzonder vind aan Er op uit! is de holistische benadering van deze methode. Het gaat niet alleen over de geestelijke ontwikkeling, maar over geest, ziel en lichaam in relatie tot God en Zijn schepping.

Ik werk voor CLC Boeken en Muziek en onze missie is het evangelie via lectuur te verspreiden. Dat doen we door boekwinkels, webshops en uitgeverijen in meer dan 50 landen. Ik heb een opleiding Godsdienst en pastoraal werk (GPW) in Ede gedaan en ik heb de vakschool in Wageningen gevolgd.

Verantwoordelijkheid: Website ontwikkeling

Oud Teamleden

De methode komt tot stand door de medewerking van vele vrijwilligers. Op de volgende pagina staan oud-teamleden die een belangrijke bijdrage hebben geleverd vermeld. Klik hier door.

Ook meehelpen?

Kijk dan eens op de volgende pagina Meehelpen.

Nederlands Nederlands English English
Nederlands Nederlands English English