eropuit

Foto's

Zomer Oogstfeest

Tijdens het zomer oogstfeest, worden de groenten direct geoogst en verwerkt. De aardappelen die worden gepoft op de BBQ en de groenten verwerkt in de soep.

Maquette “Het volk van Israël in de woestijn”

De jongste groep werkt in het tweede jaar twintig lessen over de woestijnreis. Ze gaan in die periode met het volk mee op reis. Ze krijgen een eigen tent en maken alle up's en downs met het volk mee. De maquette is helemaal stap voor stap uitgewerkt in een document. En les voor les gaat het groeien.

Bordspel “De levensweg van Jozef”

Bij de lessenserie over Jozef hebben we ook een bordspel ontwikkeld, dat gespeeld wordt door beide groepen. Het spel groeit letterlijk en figuurlijk met de lessen mee. Het bestaat uit vier onderdelen en per twee lessen krijgen ze een nieuw onderdeel uitgereikt. Ze spelen het spel in de les en ze kunnen het daarna thuis spelen met de ouders als familiespel.

Bezoek Joods Historisch Museum in Amsterdam

De oudste groep gaat aan het einde van de lessen serie De geschiedenis van het Joodse Volk, een dag naar het Joods Museum in Amsterdam. Dit is echt een hoogte punt voor de kinderen. Ze bezoeken de Portugese Synagoge, het Jeugd Museum en het grote Museum. Als optie kunnen ze ook de Hollandse Schouwburg bezoeken, waar ze de holocaust van heel dichtbij beleven.

Vriendendiensten

Een of twee keer per jaar wordt er een dienst georganiseerd die in het teken staat van het uitnodigen van vriendjes en vriendinnetjes. De verwerkingen in de les versterken de onderlinge vriendschap van de kin deren. De kinderen die hun vriendjes hebben meegenomen, vormen samen een koppel de hele les. Door die vriendschap heen ontdekken ze dat   God ook hun vriend wil zijn.

Lessen over het huwelijk

De jongste kinderen leren de waarde van het huwelijk kennen door drie weken lang een toneelstuk te oefenen over een huwelijk in de Joodse samenleving rond het jaar nul. Ze maken het leven van Jakob en Ester mee, vanaf hun geboorte. Ze ontdekken dat de hele samenleving in die tijd gericht was op een een rein huwelijk. Het huwelijk als beeld van het verbond tussen God en Israël, God en mens, Jezus en Zijn Gemeente.

Kunstwerken en sokken voor gevangenen

De lessen die naar de kerst toewerken behandelen in het eerste jaar het leven van Jozef. Jozef belandde in de gevangenis, maar was daar een licht voor medegevangenen. De kinderen leren dat ze een lichtje mogen zijn voor de gevangenen van nu. Het evangelie van Jezus Christus is net zo goed voor hen. Ze maken kunstwerken, zamelen sokken in en schrijven een kaartje ter bemoediging.

Loofhutten oogstfeest

Het Loofhutten feest werd gevierd met de hele gemeente. De kinderen van Salem hadden de week ervoor alle resterende groenten uit de moestuin geoogst. Ze kregen een tas met groenten en een recept mee naar huis. Die hebben ze samen met hun ouders klaargemaakt. Tijdens de les was alles feestelijk klaargezet en werd het verhaal van Jakob nog een keer beleefd. Na de dienst kwam de hele gemeente mee genieten van de maaltijden en werd met zijn allen stilgestaan bij de betekenis van het Loofhuttenfeest voor de gemeente van Jezus Christus.

Uitspelen en beleven van Bijbelverhalen

Wanneer het Bijbelverhaal zich er voor leent wordt een Bijbelverhaal door de kinderen direct uitgespeeld. De kinderen ervaren dan voor welke moeilijke keuzes mensen komen te staan. In dit geval moest Abraham zijn eigen zoon om het leven brengen. Degene die Abraham speelde vond dat dit een onmogelijk iets was om te doen. Op deze manier komt het verhaal veel dichter op de huid te zitten van de kinderen. In het plaatje hiernaast offeren ze dieren door ze eerst in tweeën te hakken, zoals Abraham moest doen in opdracht van God. Offeren komt ineens dichterbij wanneer je zelf een dier op een tekening door moet hakken.

Dynamische verwerkingen

De oudste groep heeft een les over de leiding van God in je leven. Hoe kun je die ervaren? Deze verwerking laat zien wat er gebeurt als je zonder "leiding" en als individuen aan het werk gaat. Na de Bijbel zelf onderzocht te hebben doen ze de verwerking opnieuw. Nu wordt er een leider aangesteld, die het plan van God in handen krijgt. Als iedereen doet wat de leider zegt ontstaat er een patroon, dat er uitziet als een ster of een vogel of iets anders. Als we naar God luisteren, dan zijn we onderdeel van een groter plan en dat is gaaf om te ervaren.

Verschillende moestuinopties

Bekijk de moestuinen van verschillende kindergroepen en foto's van inspirerende ideeën, klik hier>>>

Dynamische verwerkingen

Deze foto laat een eerste verwerking zien bij een verhaal dat wordt behandeld. De eerste verwerking is altijd iets actiefs. In dit geval spelen ze een spel zonder regels. In de tijd van Noach leefde de mensen zonder regels en daardoor was er veel ruzie. De kinderen krijgen allemaal iets in handen, een geweer, een touw of een ander attribuut. En er zijn kinderen die een gouden steen in handen krijgen. Ze worden verdeeld in twee teams en krijgen de opdracht om zoveel mogelijk schatten te verzamelen. Al snel ontaardde het in een knokpartij. En sommige kinderen begrepen wel dat dit niet prettig was en begonnen te vragen of er geen regels waren waar anderen zich aan moesten houden. Vele lessen waren te leren uit dit spel. Het verhaal van Noach werd met andere oren aangehoord en ze begrepen waarom God regels is gaan geven aan Zijn volk.

Lucas 8:6

In een van de lessen gaan de kinderen toepasselijke Bijbelteksten zoeken bij wat ze zien in de moestuin en ze daarna in de moestuin plaatsen. Ook toevallige passanten kunnen zo iets oppikken uit de Bijbel.

Groentekistjes versieren

Na het zaaien en wanneer de plantjes rustig groeien is er tijd om groentekistjes te maken. De kistjes worden versierd en voorzien van bemoedigende Bijbelteksten.

Delen

Zodra er groenten geoogst worden, wordt er een kistje gevuld en wordt er samen met de kinderen nagedacht aan wie de groenten gegeven worden ter bemoediging.

Dankbare ontvanger van groentekistje

Iemand die het groentekistje had ontvangen had een heerlijke salade gemaakt van alles wat er in zat. Ze stuurde deze foto op. De goudsbloemen zijn niet alleen decoratief, maar ook goed om te eten!

Najaars oogst

In het najaar wordt de laatste oogst van het land gehaald. Eind september, begin oktober zijn de pompoenen, de mais en bietjes, klaar om te oogsten. Het is ook het moment dat de appels, peren en noten geoogst worden. Dit is een feestelijk gebeuren. Alle kinderen kregen hier een pompoen of iets anders mee naar huis om er heerlijke soep of andere gerechten van te maken.

Geestelijke les

Tijdens de geestelijke les wordt stilgestaan bij het Loofhuttenfeest, dat traditioneel ook verbonden is met de oogstfeesten van de nazomer in Israël. In Nederland was het vroeger ook gebruikelijk om oogstfeesten te vieren, maar dit gebruik is over het algemeen uit onze samenleving verdwenen. Met de moestuin zien we dat de kinderen iets van de vreugde van het oogsten gaan herontdekken.

Aardappelen

In het eerste jaar staan de aardappelen centraal in de moestuinlessen. Er wordt veel geleerd over hoe de aardappel groeit en er worden geestelijke koppelingen gelegd.

Nederlands Nederlands English English
Nederlands Nederlands English English