Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden staan overzichtelijk op een rij. Heb je een andere vraag, stel dan gerust per mail je vraag of neem telefonisch contact op. Wij zullen binnen 2 werkdagen antwoord geven.

Is er ook materiaal voor peuters en kleuters?

Er op uit! heeft zelf geen materiaal gemaakt voor deze leeftijdsgroep. Wij bevelen twee methoden aan.

‘God heeft jou gemaakt’  Geschikt voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar. De methode heeft net als Er op uit! een ontdekkende onderwijsmethode.

Er zijn tien verhalen gekozen, tien maanden om met een verhaal te werken, waarbij bij elk verhaal vier keer voor een andere insteek is gekozen. Bijvoorbeeld bij het verhaal van ‘De verloren zoon’,  getiteld ‘Een zoon komt thuis’, zijn de thema’s 1. Jezus vertelt. 2. Terug naar huis. 3. Het spijt me zo, vader en 4. Feest!

Elke verwerking volgt een vast stramien, die aangegeven worden met herkenbare pictogrammen: introductie/bidden/Bijbelverhaal voorlezen/zo mogelijk met een filmpje/knutselen/kringgesprek/zingen of luisteren naar een lied/spel en een leestip. Er zijn kopieerbare werkbladen opgenomen. Het boek wordt afgesloten met een overzicht van de liedjes per thema en de boeken per thema.

Het boekje is bij verschillende webshops aan te schaffen. Het boekje zelf kost € 6,50. De Prentenbijbel is € 29,95. De DVD € 8,95.

LEEF! boekjes van het IBB. Geschikt voor kinderen van 2 tot 4 jaar.
Dit is een methode die 20 verhalen met verwerkingen op verschillend leeftijdsniveau aanbiedt. Ieder verhaal kan in vier lessen worden gegeven.
Wij hebben ooit vele van de verwerkingen mogen bedenken en testen:-)
Handleiding en CDrom € 50
20 B-boekjes € 115
3 knieboeken € 40
5 dvd’s € 60


Wij hebben geen eigen gebouw en hebben dus geen plek voor een moestuin. Kunnen we de methode dan toch gebruiken?

Ja zeker wel. Er zijn twee opties.
Optie 1: Je draait de methode zonder moestuin.
Daarmee mis je wel een stuk plezier en onderwijs, maar je blijft genieten van de overige kernkwaliteiten van de methode. De moestuinlessen zitten standaard bij het pakket. Daar betaal je niets extra’s voor. Je kunt ze later eventueel gebruiken.

Optie 2: Voer de moestuin op miniatuur niveau uit.
Je hebt voor het moestuinprogramma 7 vakken nodig. Bij een groepsgrootte van 15 kinderen adviseren wij normaal vakken van 1,5 bij 1,5 meter. Maar de vakken kunnen ook 0,5 bij 0,5 meter zijn. Dan heb je maar twee vierkante meter vakken nodig!!! Je hebt minder oogst en minder werk te doen, maar de kinderen ontdekken wel alle principes die in de moestuinlessen verborgen zitten.
Twee van die vierkante meter vakken zijn veel makkelijker ergens rond het gebouw in te passen.  In een perkje, grasveldje of op de stoep bij de ingang. We hebben een speciale pagina gemaakt met moestuinvoorbeelden van kerken en andere mogelijkheden om een moestuin in miniatuur aan te leggen.
Of een gemeentelid die dichtbij woont stelt een gedeelte van zijn tuin beschikbaar.
Met wat creatief denken en goede wil is het moestuin-project te realiseren.


Wij zien het in aanvang niet zitten om met de moestuin te draaien, kunnen we daar ook later mee beginnen?

Ja zeker. Je kunt beginnen met alleen de binnen-lessen zonder moestuin. De moestuinlessen maken integraal onderdeel uit van het rooster en je kunt later de moestuin elementen toevoegen aan het kinderwerk.


Bij ons gaan de kinderen maar 20 tot 30 minuten naar de kinderdienst. Kunnen we dan wel werken met de methode?

Ja zeker. Je blijft profiteren van de kernkwaliteiten van Er op uit! via de Bijbeltijd, een verwerking en een Xpedities mee te geven.


Wij starten in september met een nieuw programma, kunnen we dan ook met Er op uit! starten?

Ja zeker, dat is geen enkel probleem. In het rooster voor scholen kun je zien hoe het rooster er uit ziet als je start in september. Klik hier.


Kunnen we ook als gezin werken met deze methode?

Ja zeker. Vind meer informatie hierover op de speciale pagina voor gezinnen.


Is de methode ook te gebruiken op de basisschool?

Ja zeker. Vind meer informatie hierover op de speciale pagina voor basisscholen.


Wij hebben regelmatig speciale diensten waardoor er geen kinderdienst is. Kunnen we dan toch werken met Er op uit?

Geen probleem. Je kunt lessen laten vallen, dit doet geen afbreuk aan wat de kinderen meekrijgen door de lessen van Er op uit! Het is daarnaast een gegeven dat kinderen ook niet altijd naar de (kinder)dienst komen. Toch zien we dat ook deze kinderen profiteren van de rode lijnen die we in zes jaar tijd in de lessen uitlichten. Deze rode lijnen staan beschreven op de laatste pagina van het rooster. Klik hier.


Wij hebben onvoldoende kinderwerkers en draaien maar 3 keer per maand kun je dan toch werken met de methode?

Geen probleem. Je kunt lessen laten vallen, dit doet geen afbreuk aan wat de kinderen meekrijgen door de lessen van Er op uit! Het is daarnaast een gegeven dat kinderen ook niet altijd naar de (kinder)dienst komen. Toch zien we dat ook deze kinderen profiteren van de rode lijnen die we in zes jaar tijd in de lessen uitlichten. Deze rode lijnen staan beschreven op de laatste pagina van het rooster. Klik hier.


Wij hebben 50 kinderen per leeftijdsgroep. Kunnen we dan draaien met deze methode?

Ja, dat kan door de groep tijdens de les af en toe op te delen in kleinere groepen met een eigen begeleider. Bij jongste groep is er sowieso geen probleem.
Het is met name bij de oudste kinderen de bedoeling dat ze gezamenlijk de Bijbel bestuderen en daar met elkaar over van gedachten wisselen. Dan is het fijn dat dit in kleinere groepjes gebeurt, zodat ze allemaal aan het woord kunnen komen.
Bij de jongere kinderen wordt er meestal een Bijbelverhaal verteld, dat kan centraal. Voor de actieve verwerkingen is het soms nodig de groep op te delen.


Wij hebben maar 5 kinderen in de leeftijdscategorie van 5 tot en met 12, kunnen we dan toch werken met Er op uit!?

Ja dat kan. In dat geval kun je werken met het materiaal van de groep van 6-9 jaar oud. Dit biedt ook voor de oudere kinderen voldoende uitdaging. Omgekeerd werkt het niet. De lessen zijn te ingewikkeld voor jongere kinderen.


De methode lijkt erg Joods en gericht op het Oude Testament. In hoeverre krijgen de Here Jezus en de heilige Geest voldoende aandacht?

Deze methode focust in zijn geheel op het verlossende werk van Jezus Christus en het werk van de heilige Geest, die ons beide leiden naar het Vaderhart van God. Jezus Christus is het fundament waarop ons geloof en de Gemeente is gebouwd, dit laten we de kinderen ontdekken.

Het belang van het OT
Heel het OT leert ons waarom de Here Jezus naar de aarde moest komen. Het Evangelie wordt veel rijker, veel logischer om te geloven, als we de geschiedenis van God met het volk Israël tot ons door laten dringen.
Het OT biedt daarnaast heel veel praktisch levensonderwijs, waardoor je het geloof handen en voeten kunt geven in de praktijk van iedere dag

Joods of niet-Joods
De methode is uitdrukkelijk geen Joodse methode. De methode laat zien dat wij geen Jood hoeven te zijn om bij het volk van God te gaan horen.
We maken wél gebruik van typisch Joodse bronnen, zoals de Talmoed en publicaties van rabbijnen, zodat we de Bijbel cultuur-historisch beter begrijpen.

Liefde ontwikkelen voor het volk van Israël
De methode besteed wel ruim aandacht aan de bijzondere band die God heeft met het volk Israël en het Joodse volk zoals we het nu kennen. Meer achtergronden waarom wij denken dat dit belangrijk is voor ons persoonlijke geloof en hoe het past in Gods plan is terug te vinden in de publicatie, die is verschenen in het blad Israël en de Kerk van Christenen voor Israël. Klik hier om het artikel te lezen.

Het vieren van de Feesten van God
We vieren alle feesten die God heeft ingesteld in Leviticus 23, waaronder de Najaarsfeesten. De Feesten bevatten de heilsgeschiedenis en ze houden ons in een nauwe relatie met God.
Met Pasen en Pinksteren laten we zien hoe God zijn volk opdracht gaf Pesach en het Wekenfeest te vieren en hoe de Here Jezus deze feesten heeft vervuld. We laten de kinderen uit de schaduwverhalen in de Torah en de rest van het Oude Testament ontdekken hoe prachtig Gods plan in elkaar zit.


Staat je vraag er niet bij, neem contact met ons op. We beantwoorden binnen twee werkdagen op je vraag.

Nederlands Nederlands English English
Nederlands Nederlands English English