Veel gestelde vragen

10 veel gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden staan overzichtelijk op een rij:

Wij hebben geen eigen gebouw en hebben dus geen plek voor een moestuin. Kunnen we de methode dan toch gebruiken?

Ja zeker wel. Er zijn twee opties.
Optie 1: Je draait de methode zonder moestuin. Daarmee mis je wel een stuk plezier en onderwijs, maar je blijft genieten van veel kernkwaliteiten.

Optie 2: Je hebt voor het moestuin programma maar 10 vierkante meter nodig, waar je 7 vakken van 1,5 bij 1,5 meter kunt maken/plaatsen. Dat is ongeveer 2 parkeerplaatsen. Vaak is rond het (kerk)gebouw wel een perkje of grasveldje te vinden of een terras waar bakken geplaatst kunnen worden. Misschien wil een gemeentelid die dichtbij woont een gedeelte van zijn tuin beschikbaar stellen. Misschien kan de burgerlijke gemeente helpen. Met wat creatief denken en goede wil is het moestuin-project te realiseren.


Wij zien het in aanvang niet zitten om met de moestuin te draaien, kunnen we daar ook later mee beginnen?

Je kunt beginnen met alleen de binnen-lessen zonder moestuin. De moestuinlessen maken integraal onderdeel uit van het rooster, maar je kunt later de moestuin elementen toevoegen aan het kinderwerk.


Bij ons gaan de kinderen maar 20 tot 30 minuten naar de kinderdienst. Kunnen we dan wel werken met de methode?

Ja zeker. Je blijft profiteren van de kernkwaliteiten van Er op uit! via de Bijbeltijd, een verwerking en een Xpedities mee te geven.


Wij starten in september met een nieuw programma, kunnen we dan ook met Er op uit! starten?

Ja zeker, dat is geen enkel probleem. Je start dan halverwege het eerste jaar.


Wij hebben regelmatig speciale diensten waardoor er geen kinderdienst is. Kunnen we dan toch werken met Er op uit?

Geen probleem. Je kunt lessen laten vallen. Daarnaast is er ruimte om te schuiven omdat met Pasen en Pinksteren er geen lessen zijn. Het is een gegeven dat kinderen ook niet altijd naar de (kinder)dienst komen. Toch zien we dat de kinderen het meest profiteren van de grote lijn die in de lessen zit.


Wij hebben onvoldoende kinderwerkers en draaien maar 3 keer per maand kun je dan toch werken met de methode?

Je kunt lessen laten vallen. Daarnaast is er ruimte om te schuiven omdat met Pasen en Pinksteren er geen lessen zijn. Het is een gegeven dat kinderen ook niet altijd naar de (kinder)dienst komen. Toch zien we dat de kinderen het meest profiteren van de grote lijn die in de lessen zit.


Wij hebben 50 kinderen per leeftijdsgroep. Kunnen we dan draaien met deze methode?

Ja, dat kan door de groep af en toe op te delen in kleinere groepen met een eigen begeleider. Het is met name bij de oudste kinderen de bedoeling dat ze gezamenlijk de Bijbel bestuderen en daar met elkaar over van gedachten wisselen. Dan is het fijn dat dit in kleinere groepjes gebeurt zodat ze allemaal aan het woord kunnen komen. Bij de jongere kinderen wordt er meestal een Bijbelverhaal verteld en dat kan centraal. Voor de verwerkingen is het soms nodig de groep op te delen.


Wij hebben maar 5 kinderen in de leeftijdscategorie van 5 tot en met 12, kunnen we dan toch werken met Er op uit!?

Ja dat kan. In dat geval kun je werken met het materiaal van de groep van 6-9 jaar oud. Dit biedt ook voor de oudere kinderen voldoende voldoende uitdaging. Omgekeerd werkt het niet. De lessen zijn te ingewikkeld voor jongere kinderen.


Is het materiaal ook geschikt voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar?

Onze ervaring is dat de lessen vaak te hoog gegrepen zijn voor kinderen jonger dan 5 jaar. Ze moeten echt wel in groep 3 zitten.


De methode lijkt erg Joods en gericht op het Oude Testament. In hoeverre krijgen de Here Jezus en de heilige Geest voldoende aandacht?

Deze methode focust vanaf les 1 tot les 272 op het verlossende werk van Jezus Christus en het werk van de heilige Geest die beide leiden naar het Vaderhart van God. Jezus Christus is het fundament waarop we bouwen en waar we de kinderen in onderwijzen.

We maken gebruik van Joodse bronnen zoals de Talmoed en publicaties van rabbijnen, zodat we de Bijbel cultuur-historisch beter begrijpen. We vieren alle feesten die God heeft ingesteld in Leviticus 23, waaronder de Najaarsfeesten. Met Pasen en Pinksteren laten we zien hoe God zijn volk opdracht gaf Pesach en het Wekenfeest te vieren en hoe de Here Jezus deze feesten heeft vervuld. We laten de kinderen uit de schaduwverhalen in de Torah en de rest van het Oude Testament ontdekken hoe prachtig Gods plan in elkaar zit.

Het is uitdrukkelijk geen Joodse methode. We besteden beperkt aandacht aan Joodse feesten die niet voorkomen in de Bijbel, zoals Chanoeka, het Bomenfeest, en Rosh Hasjana (het Joods nieuwjaar). De methode laat zien dat wij geen Joden zijn en het ook niet hoeven te worden.


Staat je vraag er niet bij, neem contact met ons op. We beantwoorden graag jouw vraag.

Meld je aan als ‘Proef’ kerk

50 lessen proeven tegen gereduceerd tarief. Voor € 100 (i.p.v. €
250) kan een kerk een half jaar kennismaken

De aanbieding is inclusief een introductie seminar met veel handvatten voor de kinderwerkers.

NederlandsEnglish
Naar boven