12-11-2020 | ANBI status voor Stichting Er op uit!

Op de foto: rechts Frits Mostert – Voorzitter en links Ronald Blonk – Initiatiefnemer Kinderwerk Er op uit!

Donderdag 24 september 2020 is de ANBI stichting Er op uit! officieel geboren. De stichting heeft vandaag officieel te horen gekregen dat de stichting vanaf 7 oktober door de belastingdienst is erkend als ANBI.

De doelstelling van stichting Er op uit!

Stichting Er op uit! streeft de verspreiding van het Evangelie van Jezus Christus na onder kinderen tussen 0 en 18 jaar, door hen Bijbelse principes te leren toepassen in hun leven.

De stichting is opgericht om de verspreiding van de methode in Nederland en wereldwijd te faciliteren.

Mijlpaal na 7 jaar ontwikkelen

De oprichting van de stichting is een mijlpaal voor Kinderwerk Er op uit! Na 7 jaar van lessen ontwikkelen is de methode helemaal klaar. Zes jaargangen, met meer dan 300 lessen. 264 Bijbellessen en 80 moestuinlessen.

Gebruikers van de lesmethode

Twee gemeenten draaien al ruim 5 jaar met de methode in hun kinderdiensten. De lessen zijn daarmee intensief getest en goedbevonden door kinderen en kinderwerkers! Naast deze gemeenten zijn er momenteel twee andere gemeenten die met kinderwerk Er op uit! werken. Afgelopen 2 jaar zijn verschillende gezinnen in de thuissituatie de lessen gaan gebruiken. Soms als onderdeel van het thuisonderwijs en soms als zondagschool vervanging/aanvulling.

Samenwerkingen aangaan

Nu de lessen klaar zijn moet er nog veel gebeuren om de methode bekend te maken bij kerken in Nederland en internationaal. Om goed samen te kunnen werken met werken met andere stichtingen en koepelorganisaties is het belangrijk een stichting zonder winstoogmerk te zijn.
Zo is de stichting gelijk lid kunnen worden van MissieNederland en werken we samen met verschillende stichtingen zoals: Comité Gemeentehulp Israël (CGI), Christenen voor Israël, Humantarian Resources International Foundation (HRIF) en TEAR.

Internationaal

Internationaal werkt de stichting samen met stichting Charity Hands. Zij werken onder armsten van Afrika en de lessen van Er op uit! worden daar gebruikt om de kinderen te onderwijzen in de Bijbel en in moestuinieren. Doel is om de methode zo aan te passen dat het bruikbaar zal zijn in Afrikaanse omstandigheden.

De methode wordt nu vertaald in het Engels, zodat hij klaar is om vertaald te worden naar andere taalgebieden als Duits, Spaans en Frans.

ANBI status

Omdat de stichting door de belastingdienst erkend is als ANBI, kunnen we als stichting fondsen werven, zonder daarover belastingplichtig te zijn. Voor de gever is het belangrijk dat zij hun giften in mindering kunnen brengen bij hun (loon)belastingaangifte. Lees meer >>>

Nederlands Nederlands English English
Nederlands Nederlands English English