Sabbatsjaar op de moestuin, deel 2, mei

Eindelijk regen

Eindelijk viel er regen. Zeker zes weken heb ik gewacht op substantiële regen zodat de grond zaai-klaar gemaakt kon worden. Ik voelde me als een boer in centraal Afrika. Wachtend en biddend om de regen om te kunnen zaaien.

En toen kwamen twee weken geleden de berichten dat het zou gaan regenen. Het zou heftig gaan regenen. Uiteindelijk viel het bar tegen, maar……. het was net genoeg. Twee keer 2,5 mm regen was genoeg om de toplaag van de grond zacht te maken. Wat was ik de Heer dankbaar. In de vlog laat zien hoe grond de regen heeft geabsorbeerd en hoe we er met het juiste gereedschap de toplaag precies kunnen breken.

Hieronder vindt je vlog. En daarna geef ik meer informatie over de grondbewerking en waarom ik alles inzaai met bloemen.

Grondbewerking = grondbehandeling

Feitelijk gaat deze blog niet over het inzaaien van de grond, maar de manier van grondbewerking en grondbehandeling. Allereerst vertel ik iets meer over waarom ik de grond omwoel en niet omspit, zoals gebruikelijk. Daarna vertel ik meer over waarom inzaaien en waarmee.

Omwoelen versus omspitten

Wat zijn de voordelen van omwoelen ten opzichte van omspitten of ploegen?

 1. De meest voedselrijke grond bevindt zich in de bovenste 5 centimeter. Daar bevinden zich de meeste mineralen. Wanneer je de grond omwoelt breek je de grond alleen, zodat er meer zuurstof bij de wortels kan. Maar je zaait en plant in de bovenste 5 centimeter, zodat de jonge plantjes toegang hebben tot het beste voedsel.
 2. Als je omwoelt, haal je geen oude zaden naar boven. Door de jaren heen zal de onkruiddruk in je tuin verminderen.
 3. Als je omwoelt, dan is het verstandig dit te combineren met zo veel mogelijk bodembedekking in de droge periode door te mulchen (zomer) en bodembedekking met groenbemesters in de winter.
  Als gevolg van deze zaken zal de onkruiddruk afnemen.
 4. Betere vochthuishouding
  Door te woelen, tast je de gangenstructuren van wormen, slakken en andere insecten zo min mogelijk aan. Hierdoor kan overvloedig water eenvoudig tot 1 meter diepte wegzakken en zal bij droogte de capillaire werking van de bodem optimaal zijn. Het grondwater zal door de warmte door de buisjes omhoogstijgen en de wortels bevochtigen.
  Als je dan ook nog aan goede bodembedekking doet in de zomer en in de winter, zal dit de waterhuishouding en de grondstructuur nog doen toenemen.
 5. Stimulering bodemleven.
  Uit het voorgaande blijkt al dat je door het omwoelen, zo min mogelijk de bestaande gangen van de dieren in de bodem verbreekt.

De hele gedachte achter deze manier van grondbewerking is om samen te werken met de natuur. De natuur zo veel mogelijk het werk te laten doen, zodat ik als moestuinier alleen de vruchten hoef te plukken.

Het geheim van de smid: de woelvork

De woelvorken heb je in alle maten. Het grote verschil met een spade is dat hij alleen vorken heeft, van ongeveer 20 cm lang. Die vorken steek je schuin de grond in, en door een beetje heen en weer te bewegen, breek je de grond in stukken. De grote voordelen van dit werktuig zijn

 • dat je eenvoudig de grond in komt,
 • je weinig kracht hoeft te zetten om de grond te breken (je trekt hem eenvoudig een paar graden naar achteren),
 • hij heel breed is (ze zijn tot 70 cm breed verkrijgbaar),
 • ze lang mee gaan.

Waarom inzaaien met bloemen?

Waarom zaai ik de akker in met bloemen tijdens een sabbatsjaar? Er zijn een aantal redenen.

 1. Met de planten voedt je bodem.
  Je zou denken dat je bodem er mee uitput, maar niets is minder waar. Bloemen onttrekken ca. 20% van hun groei aan de bodem (mineralen), de overige ca. 80% onttrekken ze aan de lucht (CO2, koolstof). Wanneer je de planten uiteindelijk weer laat vergaan op de grond, dan zetten de wormen het gelijk om in humus en heb je ca. 60% winst.
 2. Het is een feest voor insecten, vogels en kleine diertjes, padden, salamanders, slakken, egels, mollen, muizen en ratten (ja, die hebben we ook af en toe op bezoek op de moestuin). Al deze dieren heb je nodig om humusrijke grond te krijgen.
 3. Beperking van onkruid.

Welke bloemen?

Ik heb een vrij grote variëteit van bloemen gekozen. De criteria voor de bloemen zijn divers:

 1. Goed voor insecten. Langdurig bloeiend.
  Inkarnaatklaver, Phacelia,
 2. Stikstofbindend in de wortel. Het gewas dat je het jaar daarna er op zet profiteert van deze voedingsstoffen. Het is eigenlijk groene kunstmest!
  Vlinderbloemigen en klavers
 3. Behuizing voor insecten en voedsel vogels.
  Zonnebloemen
 4. Bodembedekkers tegen het onkruid.
  Alle planten die bekend staan als groenbemesters. Ze groeien weelderig en verstikken het onkruid!
 5. Eetbaar voor de mens. De bloem, maar ook de pitten.
  Kaarsjeskruid, Oost-Indische kers, Goudsbloemen, Bernagie kruid, Teunisbloem, etc
 6. Bodem reinigend. In de bodem komen steeds meer aaltjes als je intensief verbouwt. In de wortel van de Oost-Indische kers zitten stoffen die de kwalijke aaltjes doden of weghouden.
  Oost-Indische kers.
 7. Snijbloemen. Gewoon omdat het mooi is en omdat we in huis ook willen genieten van de natuur.
  Zinnia’s, zonnebloemen.

Zie ook de vorige blog over het sabbatsjaar.
Op de volgende pagina vindt je meer informatie over waarom moestuinieren belangrijk is voor kinderen.
Meer over hoe duurzaamheid een plek heeft in de Bijbel en deel is van Gods hart.
Hoe kinderen leren om te gaan met de schepping.

Wil je de lessen van Er op uit! inclusief moestuinlessen beter leren kennen. Registreer je dan vrijblijvend voor acht weken gratis lessen!

  * = verplicht veld
  NederlandsEnglish