‘Vader’ Abraham offert Isaak: De overeenkomst tussen Isaak en Jezus

Genesis 21:10-14 22:1-19, Hebreeën  11:17-19, Johannes 3:14-17

Er zijn twee ingrijpende gebeurtenissen in het leven van ‘vader’ Abraham.
Eerst moet hij Ismaël wegsturen. Niet doden en ook niet de banden verbreken, maar wel wegsturen. Dit was moeilijk voor hem, dat zie je ook in de tekst. Maar hij luistert naar God, en naar Sara.
En dan 30 jaar later komt er een nog veel moeilijkere opdracht van God. Namelijk om zijn zoon te offeren.

De leeftijd van Isaak

Allereerst moeten we een misverstand uit de weg ruimen over de leeftijd van Isaak. Bijna iedereen denkt dat Isaak een kind was van tussen de 12 en 17 jaar. Oude Joodse bronnen laten echter zien dat het veel waarschijnlijker is dat Isaak tussen de 30 en 37 jaar oud was (net als Jezus). Op de website van Peter Steffens wordt het duidelijk uitgelegd. http://www.petersteffens.nl/artikelen/onderwijs/de-binding-van-Isaak.html

Met deze wetenschap in het hoofd, wordt de vraag van God aan Abraham toch anders. Want hoe kon een oude man het ooit opnemen tegen een jonge man als die zou gaan tegensputteren? Het zegt dus ook heel veel over het geloof van Isaak.

Ultieme proef van geloof – Abraham zag vooruit op de opstanding

God vroeg dit offer aan Abraham nadat Hij ca. 70 jaar met hem was opgetrokken en Abraham vele bijzondere momenten met God had beleefd. (Hij riep Abraham toen hij 75 was, op 99 kreeg hij Isaak, en Isaak was tussen de 30 -37 jaar).

Abrahams ontzag voor God was in de afgelopen jaren enorm gegroeid en hij was zo overtuigd van de kracht en almacht van God, dat hij volgens Paulus het volgende dacht:

Hebreeën 11 17 Door zijn geloof kon Abraham, toen hij op de proef werd gesteld, Isaak als offer opdragen. Hij die de beloften had ontvangen, was bereid zijn enige zoon te offeren. 18 Terwijl er tegen hem gezegd was: ‘Alleen door Isaak zul je nageslacht krijgen,’ 19 zei hij bij zichzelf dat het voor God mogelijk moest zijn iemand uit de dood op te wekken, en daarom kreeg hij hem ook terug, bij wijze van voorafbeelding. (Van de Here Jezus)

Het geloof van Isaak in de vader -beeld van Jezus Christus

Isaak zou hetzelfde gedacht kunnen hebben als zijn vader, dat God hem wellicht weer tot leven zou wekken, de Bijbel spreekt hier niet over. Maar de overeenkomst tussen Isaak en Jezus als gewillig offer, en de overeenkomst tussen God de Vader en Abraham de vader, zijn wel opmerkelijk.

Abraham noemde die plek JHWH Jireh, dat betekent “God zal voorzien” in het Lam. De berg Moria is dezelfde als de berg Sion die zeven toppen heeft (waar Jeruzalem op ligt). Ook de tempel is hier gebouwd en Golgotha ligt ook op de berg Sion. Lees ook het artikel van Peter Steffens[1].

Wat leerde Abraham?

Alleen zo kon hij beseffen hoeveel het God zou gaan kosten om Zijn eigen zoon te offeren. De pijn in het hart van de Vader over het sterven van Zijn Zoon Jezus Christus. Alleen op deze manier kon hij enigszins beseffen hoeveel God van hem houdt. En door zijn overdenkingen op de weg naar de berg, zoals we lezen in Hebreeën, kon hij een profetische naam geven aan de plaats en de gebeurtenis. Hij zelf zag ver vooruit in de tijd. Dit vervulde zijn hart met dankbaarheid tegenover God.

God de Vader

Jezus legt aan Nicodemus uit wat de diepste motivatie van God de Vader en de Zoon is om te sterven voor de mensen:

Johannes 3 16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17 God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. 

Hij wil ons redden, Hij heeft ons lief.

God vroeg aan Abraham niet iets wat Hij zelf niet voor ons over heeft. En het is zelfs zo dat Abraham zijn zoon niet hoefde te offeren. Er was een plaatsvervangend offerdier.

Jezus voorbeeld doet navolgen

Later zien we in de geschiedenis vele voorbeelden van mensen die hun leven geven voor anderen in navolging van het voorbeeld van Jezus Christus. Dat is boven menselijk, als je er over nadenkt. Het geloof van Abraham inspireert mensen al eeuwen, om ook Jezus voorbeeld na te volgen, als het er echt om spant.

Toepassingsvraag volwassenen

  • Hoe inspireert Abraham zijn geloof in Gods almacht jou?
  • Verplaats je in Isaak. Hoe inspireert Isaak jou in je geloof?
  • Wat zou je andere mensen willen vertellen over dit verhaal?

Les 22 voor de kinderen van groep 3-5

IJsbreker: Blindemannetje. Blind vertrouwen op de ander.
Bijbeltijd (15 minuten): Rollenspel
Verwerking 2: Praten over de gelijkenis met Jezus, die geofferd werd op dezelfde berg.
Naar de moestuin: (30 minuten)

Wil je les 22 ontvangen, dat kan!

Vul het contactformulier hieronder in en vermeld het lesnummer.
Wil je de methode 8 weken proeven, dat kan, klik hier en registreer.
Wil je ‘proef’lessen ontvangen? vul het contactformulier hieronder in.
Abonneer je op de nieuwsbrief en je blijft op de hoogte van de laatste nieuwtjes over werken met kinderen, blogs, acties. Vul het contactformulier hieronder in en klik nieuwsbrief aan.

Vind meer interessante artikelen in deze lijn:
Abram en Hemelvaart
Pinksteren en de geboorte van Isaak

    * = verplicht veld

    [1] https://petersteffens.nl/artikelen/onderwijs/de-binding-van-Isaak.html Op dit Bijbelgedeelte volgt direct het sterven van Sara. Zij werd 127 jaar oud. Isaak werd op haar 90ste geboren. Volgens oude Joodse geschriften wordt gesteld dat hij 37 jaar oud was.

    NederlandsEnglish