Kernkwaliteiten: Speel, ontdek, pas toe

Iedere les is opgebouwd uit de volgende elementen: een spel, ontdekken van de boodschap en toepassing in hun eigen leven. Speel, ontdek, pas toe

De onderstaande kernkwaliteiten zitten verweven door de hele methode.

1. Een chronologische leerlijn

van Genesis 1 tot Openbaring 22.

 • De feesten van God vieren, zoals beschreven in Leviticus 23.
 • Bijbelse lijnen zichtbaar maken.

2. Hebreeuws denken

God leren kennen door te doen wat Hij zegt met inzet van alle competenties van de kinderen.

 • Veel spel en creativiteit.
 • Zelf ontdekken wie God is.
 • Duidelijke lesdoelen.

Geloof doen, door praktisch aan de slag te gaan met de kinderen: onder andere met ze op bezoeken bij ouderen, kado’s maken voor gevangenen, uitdelen van groentekistjes, rugzakjes vullen voor arme kinderen, collecteren voor projecten in Israël, oogstfeesten voor de hele gemeente organiseren.

3.  Leren verantwoordelijkheid te nemen

Met als doel dat de kinderen als ze 12 jaar zijn ze een stevig persoonlijk geloof hebben.

 • Door zorg te dragen voor de moestuin.
 • Door aan de slag te gaan met de geboden over zorg voor zwakken, de schepping en onderlinge relaties.
 • Door zelf te bidden, Bijbel te lezen en in gesprek te zijn met elkaar over geloofsvragen.

4. Geloofsopvoeding

De methode ondersteunt de geloofsopvoeding thuis door

 • Tweewekelijks Xpedities (praktijkopdrachten) mee naar huis te geven.
 • De ouders te informeren over de geestelijke lijn die gevolgd wordt
 • Ouders te voorzien van tips voor verdieping.

5. Missionair

Organiseer samen ‘vriendendiensten’ voor kinderen die zelden of niet in een kerk komen. De kinderen, hun ouders en andere gemeenteleden nodigen hen samen uit.

6. Gods plan met Joodse volk, de Arabieren en ons

Zicht krijgen op Gods plan met Israël, de Arabieren en de rest van de wereld.

 • Speciale lessenserie over de geschiedenis van het Joodse volk.
 • Speciale lessen over Ishmaël en Esau en hun nageslacht, de Arabische volken.

7. Gebruiksgemak voor kinderwerkers

 • De lessen hebben een duidelijke structuur.
 • De lessen zijn gedetailleerd uitgewerkt.
 • De methode is digitaal beschikbaar, iedere kinderwerker heeft online toegang tot de lessen.

8. Ervaringen van kinderwerkers

Kinderwerkers waarderen de Er op uit!-methode. Enkele reacties:

 • Fijn dat er een korte voorbereidingstijd is – Jouke
 • Ik vind dat de methode aansluit bij de beleving van de kinderen. – Lieske
 • Ik heb erg genoten van het uitdelen van groenten door de kinderen. – Heine
 • De geestelijke toerusting is opbouwend voor mijn eigen geloofsleven. – Margreet
 • Eigenlijk zou de hele gemeente de lessen moeten meemaken :-). – Marleen

Meld je aan als ‘Proef’ kerk

50 lessen proeven tegen gereduceerd tarief. Voor € 100 (i.p.v. €
250) kan een kerk een half jaar kennismaken

De aanbieding is inclusief een introductie seminar met veel handvatten voor de kinderwerkers.

NederlandsEnglish
Naar boven