De kern van Er op uit!

Samen de Bijbel en God ontdekken door te doen wat Hij zegt

Er op uit! is de nieuwe eigentijdse kinderwerkmethode voor kinderen van 6-12 jaar. Deze wordt gebruikt in kerken om de inhoud van de Bijbel op een praktische manier over te brengen aan kinderen.

Leren doen wat God zegt

“Volg mij”, zei Jezus tegen zijn discipelen. En ze gingen achter Hem aan. Gaandeweg kwamen ze tot erkenning dat Hij de Zoon van God was. Deze methode laat de kinderen het geloof ontdekken door te gaan doen wat de Bijbel zegt. Verwerkingen in spelvorm worden verbonden met het te behandelen Bijbelgedeelte.

Het is niet alleen denken,
maar het is ook doen.”

Mikas, 11 jaar

Junior Discipelschapstraining

De kinderen worden er tweewekelijks op uit gestuurd om in praktijk te brengen wat ze hebben geleerd, net als de discipelen. Als ze terugkomen wordt er geëvalueerd, naar het voorbeeld van de Here Jezus.

Rode lijnen uit de Bijbel die we de kinderen laten ontdekken

In de lessen van Er op uit! vinden de volgende thema’s een plek:

  • Rentmeesterschap en duurzaamheid – Zorg voor de aarde en alles wat daar op leeft.
  • Het Joodse volk – Het land Israël en de bijzondere plek die het Joodse volk heeft in Gods hart.
  • Het vieren van de feesten van God – De feesten in het voorjaar zijn reeds vervuld door de Here Jezus. Bij de viering van de Najaarsfeesten zien we uit naar de vervulling van deze feesten door de Here Jezus, de Messias.
  • Rechtvaardigheid – Zorg voor de zwakken en hier praktisch handen en voeten aan geven.
  • Geloof in praktijk brengen – Er op uit! is een doen en ga er op uit-methode. Zeer regelmatig gaan de kinderen met projecten buiten de kerk aan de slag.

Moestuin als praktijk oefening

In de lesmethode zijn moestuinlessen verwerkt. Daarmee leren de kinderen met hun zintuigen de schepping en hun Schepper kennen. In het klein krijgen ze de opdracht te ‘heersen’ over een klein stukje schepping.

Geestelijke toerusting kinderwerkers worden

Gepassioneerde kinderwerkers zijn essentieel bij het overbrengen van de Bijbelse boodschap. Daarom zit in iedere les een gedegen geestelijke toerusting voor de kinderwerker, zodat ze geïnspireerd en enthousiast aan de slag kunnen. De lessen zijn volledig uitgewerkt waardoor de voorbereiding van de kinderdienst voor de leiding eenvoudig en haalbaar is.

Chronologisch door de Bijbel

De lessen starten in Genesis 1 en werken chronologisch door naar het boek Openbaring. Onderweg ontdekken de kinderen hoe alles in elkaar grijpt en verwijst naar Jezus Christus, de Messias.

De kernkwaliteiten van de methode kort op een rij

Hoe ziet het lesrooster er uit?

Wat zijn de kosten van de methode?

NederlandsEnglish
Naar boven