De kern van Er op uit!

Samen de Bijbel en God ontdekken door te doen wat Hij zegt

Er op uit! is de nieuwe eigentijdse kinderwerkmethode voor kinderen van 6-12 jaar die kinderen op praktische wijze onderwijst.

Jezus Christus staat centraal

In alles staat Jezus Christus centraal. Daar vanuit ontdekken de kinderen het grote plan van God met de schepping, de mens en henzelf. Dit laten we de kinderen op ontspannen wijze zelf ontdekken. Hoe?

Leren doen wat God zegt

“Volg mij”, zei Jezus tegen zijn discipelen. En ze gingen achter Hem aan. Gaandeweg kwamen ze tot erkenning dat Hij de Zoon van God was.

In de lessen ontdekken de kinderen het geloof door te gaan doen wat de Bijbel zegt. Verwerkingen in spelvorm worden verbonden met het te behandelen Bijbelgedeelte.

Het is niet alleen denken,
maar het is ook doen.”

Mikas, 11 jaar

Junior Discipelschapstraining

De kinderen worden er tweewekelijks op uit gestuurd om in praktijk te brengen wat ze hebben geleerd, net als de discipelen. Als ze terugkomen, wordt er naar het voorbeeld van de Here Jezus geëvalueerd wat ze hebben beleefd.

Rode lijnen uit de Bijbel

In de lessen van Er op uit! vinden de volgende thema’s een plek:

  • Beelddragerschap en duurzaamheid – Zorg voor de aarde en alles wat daar op leeft.
  • Het Joodse volk – Het land Israël en de bijzondere plek die het Joodse volk heeft in Gods hart.
  • Het vieren van de feesten van God – De feesten in het voorjaar zijn reeds vervuld door de Here Jezus. Bij de viering van de Najaarsfeesten zien we uit naar de vervulling van deze feesten door de Here Jezus Christus.
  • Rechtvaardigheid – Zorg voor de zwakken en hier praktisch handen en voeten aan geven.

Moestuin als praktijk oefening

Naast de gewone lessen worden er ook moestuinlessen aangeboden. Daarmee leren de kinderen met hun zintuigen de schepping en hun Schepper kennen. In het klein krijgen ze de opdracht te ‘heersen’ over een klein stukje schepping. (De methode is ook prima te gebruiken zonder de moestuinlessen.)

Geestelijke toerusting kinderwerkers

Gepassioneerde kinderwerkers zijn essentieel bij het overbrengen van de Bijbelse boodschap. Daarom zit in iedere les een gedegen geestelijke toerusting. Hiermee wordt je als kinderwerker zelf opgebouwd in geloof en kun geïnspireerd en enthousiast aan de slag.

De lessen zijn kant-en-klaar waardoor de voorbereiding tot een minimum is beperkt.

Chronologisch door de Bijbel

De lessen starten in Genesis 1 en werken chronologisch door naar het boek Openbaring. Onderweg ontdekken de kinderen hoe alles in elkaar grijpt en verwijst naar Jezus Christus, de Messias.

Interkerkelijk van opzet

Kinderwerk Er op uit! is lid van MissieNederland en onderschrijft de beginselverklaring die is opgesteld door MissieNederland.

De kernkwaliteiten van de methode kort op een rij

Hoe ziet het lesrooster er uit?

Wat zijn de kosten van de methode?

NederlandsEnglish