Nieuws | nieuwsbrief | persbericht

05-11-2020 | Maak kennis met scheppingslessen

Het getuigenis van de schepping over onze Schepper is enorm krachtig. Helaas heeft de boze de laatste 100 jaar veel stof doen opwaaien om Gods Intellectueel Eigendom te verdoezelen. Wetenschap Gelukkig zijn er veel christelijke wetenschappers die ons haarfijn kunnen uitleggen, hoe we kunnen zien, dat theorieën over evolutie, Big bang, neveltheorieën, verre van compleet… Lees verder »

26-10-2020 | Artikel in Israël en de Kerk van Christenen voor Israël

Voor het blad Israël en de kerk, dat wordt uitgegeven door Christenen voor Israël, heeft Er op uit! een artikel geschreven over het belang van onderwijs over het Joodse volk. Op pagina 44 tot en met 49 kun je het ingezonden artikel terugvinden.Klik hier om het artikel te bekijken of te downloaden. Een abonnement op… Lees verder »

14-09-2020 | Materiaal voor week van de opvoeding

In samenwerking met MissieNederland, heeft Er op uit! materiaal ontwikkeld voor de week van de opvoeding. Er is gratis materiaal voor ouders en kerken beschikbaar. Klik hieronder naar de pagina om het te downloaden

14-09-2020 | Lessen voor Israëlzondag

In samenwerking met Christenen voor Isaël zijn lessen gemaakt voor de Israëlzondag van 4 oktober. Ze zijn gratis beschikbaar. Voor het kindermoment in de dienst én de kindernevendienst bieden we materialen voor verschillende leeftijden rond het thema ‘Op het Leven!’ Oftewel ‘l’Chaim!’. Voor de jongste en middengroep staat het materiaal in het teken van het… Lees verder »

14-09-2020 | Artikel over Kinderwerk Er op uit! door Christenen voor Israël

Deze zomer legde Ronald Blonk de laatste hand aan zijn kinderwerkmethode Er op uit!. Met de lessen wil hij kinderen helpen ontdekken dat de Bijbel één groot samenhangend verhaal is. Daarbij komt ook de plaats van Israël uit de verf. En de kinderen ontdekken hoe heel de Bijbel wijst naar de Here Jezus. Lees verder… Lees verder »

24-04-2020 | Persbericht: Onderzoek onder kinderwerkers naar voorkeur voor werkvormen en innerlijke motivatie

Kinderwerkmethode Er op uit! onderzocht via een één-minuut-onderzoek bij welke werkvormen kinderwerkers zich het meest thuis voelen en wat hun belangrijkste motivatie is om kinderwerk te doen. In totaal doorliepen 47 mannen en 185 vrouwen de 1-minuut-quiz. Het is opmerkelijk en bemoedigend om te zien dat kinderwerk(st)ers een sterke voorkeur hebben voor creatieve werkvormen met veel… Lees verder »

24-04-2020 | Kinderwerkmethode Er op uit! stelt methode open voor gezinnen in Corona tijd

In deze tijd van Corona zijn er geen kinderdiensten. Dit is een groot gemis voor de kinderen in deze onzekere tijd. Het is belangrijk om juist in deze tijd met je kind in gesprek te zijn over God. Er op uit! stelt daarom zijn kinderwerkprogramma gratis ter beschikking voor ouders, zodat ze op natuurlijke wijze… Lees verder »

04-10-2019 | Groenekerken toolkit beveelt moestuinlespakket van Er op uit! aan

Groene kerken willen bewust ‘leren’ omgaan met Gods schepping. Het is belangrijk de kinderen in dit proces mee te nemen. Een ultieme manier daarvoor is hen zelf groenten te laten verbouwen in een moestuin. Naast het aspect duurzaamheid zijn er vele voordelen aan deze vorm van praktijkgericht onderwijs. Lees hier meer over >>> De moestuinlessen… Lees verder »

08-07-2019 | NIEUW – Overzicht lesrooster Er op uit!

Een overzicht van het complete zesjarig lesprogramma van Er op uit! is momenteel te bekijken en downloaden als pdf-bestand. Het is verdeeld in 2 x 3 jaar, zodat per leerjaar de thema’s worden uitgelicht en gecategoriseerd. Met kleurtjes in aangegeven welke lessen in welke categorie vallen, zoals verbinding tussen jong en oud in de gemeente,… Lees verder »

02-05-2019 | Kinderwerkmethode Er op uit! is een doe-methode voor kerken

Kinderwerkmethode Er op uit! zag in 2014 het levenslicht. Projectleider Ronald Blonk startte het initiatief omdat er in de bestaande kerken weinig onderwijs is op twee gebieden: zorg voor de arme, de vreemdeling en de schepping en het Joodse volk. Deze thema’s worden nadrukkelijk behandeld in de op de praktijkgerichte online zondagsschool methode. Verschillende verwerkingen… Lees verder »