Lessenserie over Jakob inclusief de Najaarsfeesten

De lessen laten zien hoe de levensreis van Jakob een voorafschaduwing is voor de reis van gemeente van Jezus Christus. Maar ook hoe God betrokken is op ons als individu. Gods genade en liefde voor ons komen prachtig in de verhalen naar voren. In de lessen is er ook aandacht voor de achtergronden en tradities bij de feesten, waardoor ze tot leven. De profetische betekenis van de Najaarsfeesten komt daarbij ook ruim aan bod. Iedere les bevat verrassende spelelementen en de kinderen worden enkele malen op Xpeditie gestuurd met dat wat ze hebben geleerd in de les.

Inhoud van de lessen

De lessen over Jakob beginnen bij de geboorte van Jakob en Esau en volgen hun avonturen op de voet. Deze verhalen zijn belangrijk om te begrijpen wie Jakob was en welke reis God met Jakob aflegde, voordat Jakob tot zijn bestemming kon komen.

De jongste groep heeft vier lessen tot aan de Najaarsfeesten en de oudste groep 2 lessen. Tijdens de Najaarsfeesten volgen ze dezelfde Bijbelgedeelten, maar behandelen ze op hun eigen niveau de onderwerpen.

4 inleidende lessen (groep 3-5)

1. De bijzondere geboorte van de tweeling en het verkopen van het eerstgeboorterecht van Esau aan Jakob.
2. Jakob steelt de zegen van Esau en moet vluchten voor zijn leven.
3. De Jakobsladder. Jakob moet alles achterlaten wat hij wilde bezitten. God komt naar hem toe in een droom in Bethel en geeft hem een bijzondere belofte.
4. Jakob komt bij Laban en wil trouwen met Rebekka, maar krijgt eerst Lea als vrouw. Hij wordt bedrogen, zoals hij zelf anderen bedrogen heeft. Het lijkt in de familie te zitten. Kinderen spelen dit verhaal in een rollenspel uit.

2 inleidende lessen (groep 6-8)

1. Thema: Leiding nemen in je leven
Deze les behandelt de ingewikkelde situatie in het gezin van Isaak en Rebekka. Vanaf de geboorte zijn Esau en Jakob in strijd met elkaar verwikkeld en Isaak en Rebekka hebben allebei hun lieveling. De kinderen ontdekken dat het belangrijk is om heldere keuzes te maken in relatie met God en vanuit de relatie met God goed met elkaar te communiceren.
2. Thema: Afspraken maken met God
Deze les behandelen we het Jakobsladder moment. God doet toezeggingen aan Jakob en Jakob maakt een afspraak met God (en eigenlijk ook met zichzelf). We leren de kinderen dat je met God in gesprek kunt en mag zijn. Hij luistert en is geduldig.

De les over het Trompettenfeest: Jakob wordt geroepen door God om te vertrekken bij Laban en terug te keren naar het beloofde land. De stem van God en het optrekken van Jakob is de link naar het Trompettenfeest.

De les over Grote Verzoendag: Hier vindt de confrontatie tussen Laban en Jakob plaats. Laban ging Jakob achterna om het te vermoorden, maar God springt voor Jakob in de bres en verhoedt dit plan. Dit is de link naar Grote Verzoendag.

De eerste les over het Loofhuttenfeest: Jakob gaat vol angst Esau tegemoet. Hij sluit achteraan bij de troep. Als hij alleen teruggaat over de rivier komt er een man bij hem die met hem worstelt. Dit is waarschijnlijk God zelf. Jakob komt als een veranderd mens uit de strijd, God is vanaf nu ook Zijn God. Dit linkt naar het thema van Loofhutten, waar herdacht wordt dat het ingaan in het beloofde land gepaard gaat met een grote worsteling.

De tweede les over het Loofhuttenfeest: Jakob gaat als veranderd mens voorop. Hij offert zichzelf op voor de rest. De grote verrassing is dat Esau geen wrok heeft, maar Jakob met wijd open armen tegemoet komt. Het doet denken aan de verloren zoon en de Vader. Dit linkt naar het thema van Loofhutten, waarbij God Zijn volk en de gemeente zal toe-eigenen als Zijn bruid.

De beide leeftijdsgroepen gaan door dezelfde verhalen van Jakob, maar doen het op hun eigen niveau. Lessen over Jakob waarbij de volgende feesten aan de orde komen: Trompettenfeest, Grote verzoendag (Jom Kippoer) en het weekfeest Loofhutten.

Serie over Jakob en de najaarsfeesten
Groep 3-5 (6-9 jaar) (8 lessen)€ 80
Groep 6-8 (10-12 jaar) (6 lessen)€ 60
Prijzen zijn inclusief 21% BTW

Creatieve verwerkingen

Kinderwerk Er op uit! is vooral een doe-lesmethode. In alle lespakketten zijn er creatieve verwerkingen zoals rollenspellen, huiswerk opdrachtjes of een Xpeditie-opdracht.

Bestel een JakobsNajaarsfeest lespakket

De 2 leeftijds categorieën hebben verschillende insteken. Bestel de lessen via het contactformulier hieronder en kies je lessenpakket. Het Jacobs-Najaarsfeesten lessenpakket is onderdeel van een lespakkettenserie ‘De Bijbelse feesten vieren’ met daarin Pasen, Pinksteren en de Najaarsfeesten.

Bestelformulier

  Bestelformulier
  Ik bestel:

  Lees meer info over de lespakketten en prijzen.

  Trefwoorden: Najaarsfeesten, Loofhuttenfeest, Trompettenfeest, Grote Verzoendag, vieren, kinderen, kinderwerk, methode, kerk, gemeente, kinderkerk, Er op uit, lesmethode, thema lespakket, lespakketten, oktober, herfst, najaar, thema, pinksterverwerking, Bijbel, Joodse feesten, Bijbelse feesten, feest, creatief kinderwerk, kinder werk, verdrukking, openbaring, Esau, Jacob, Jakob, kinderwerk, kinderwerk kerk, timotheus, christelijk kinderwerk, kinderwerkmethode, creatief, lessen, JWHW, De eeuwige, Olijfberg, Adonai, Beloofde land, Loofhut, Soeka, Loelaf, lespakketten, nageslacht, knutselen, vervulling, kleurplaat, najaarsfeesten 2020, data, Xpeditie,

  Nederlands Nederlands English English
  Nederlands Nederlands English English